Fakľa na očistu príbytku a pritiahnutie šťastia - biela šalvia + škorica

Vypredané Mocný očistný dym

Jednou z mocných očistných praktík je vydymovanie miestností, a to fakľou z bielej šalvie. Počas tlenia zo šúľku sála očistný dym. 

Teraz prichádzame s novinkou - k bielej šalvii sa pridružila škorica. Po jej mystických účinkoch siahali naši predkovia už pre 4500 rokmi. Vedeli, že škoricová aróma odháňa temné sily. Zároveň osoží psychike a priťahuje vše-hojnosť. 

Každý zväzok z bielej šalvie a škorice má približnú hmotnosť 20 g, cena je za 1 šúľok /reálna fakľa sa v porovnaní s obrázkom môže líšiť, a to vzhľadom na spracovanie materiálu/. Zväzok má dĺžku cca 10 cm. 


Vydymovanie príbytku je jednoduchý počin:

  1. Zväzok sušenej šalvie bielej a škorice zapáľte vo vydymovacej miske, napríklad z keramiky.
  2. Fakľu nechajte rozhorieť, potom plameň sfúknite - a šúľku doprajte prirodzené tlenie.
  3. S miskou prechádzajte po všetkých miestnostiach - a fúkajte do dymu tak, aby sa dostal do každučkej "útroby" príbytku.

Ak vám počas vydymovania komponent zhasne, môže to byť napríklad pre masu nahromadenej negatívnej energie. Vtedy šúľok opätovne zapáľte a pokračujte v očistnej ceremónii.

Pri práci s ohňom si počínajte opatrne. Materiál nepatrí do rúk detí. Po skončení duchovného "aktu" odstrihnite tlejúcu časť fakle, a to nad nehorľavou podložkou alebo nad miskou s vodou. Zvyšok fakle si odložte na prípadné opätovné použitie. Priestor vždy dobre vyvetrajte.

Ak používate vydymovaciu misku, dbajte na obozretnosť - miska sa môže vplyvom tlenia zohriať na vyššiu teplotu. Šalviu so škoricou nenechávajte tlieť bez dozoru.

6,00 € 6,90 €