Anjelský kalendár na rok 2020

18.04.2020

Či na nich veríme, alebo nie, bdejú nad našimi životmi. Chránia, strážia, inšpirujú, liečia, pobádajú k dobru. Načúvajú našim prosbám - a to nepretržite. Anjeli či archanjeli nikdy nespia. Sú permanentne ochotní pretavovať ľudské túžby do reality - samozrejme, za predpokladu, že rezonujú s potrebami duše. Dôverne poznajú pozemské starosti či útrapy - a vždy dokážu nájsť duchovný liek na ich rozpustenie. Jedinečný anjelský kalendár prezradí, ktorá dobrotivá bytosť má v príslušnom mesiaci k človeku najbližšie - a akým spôsobom mu môže byť nápomocná.

Január

Kľúčová bytosť: Cafkiel, anjel celostnej očisty
Prvý mesiac je vhodný na: životnú inventúru; zbavenie sa toho, čo už naše ja nepotrebuje; eliminovanie škodlivých myšlienok, emócií i foriem správania; detox; transcendentálne očisty vo vlastnej réžii.


Február
Kľúčová bytosť: Haniel, anjel odvahy
Druhý mesiac je vhodný na: rázne a rozhodné kroky; odvážne počiny; uskutočnenie rozhodnutí, s ktorými sme dlhší čas otáľali; manifest osobnej sily.


Marec
Kľúčová bytosť: Jofiel, anjel takzvaného jánstva
Tretí mesiac je vhodný na: prácu na vlastnom ja; orientovanie pozornosti do seba samého; osobnostný prerod; nasávanie nových poznatkov; vše-vzdelávanie; korekciu mysle.


Apríl
Kľúčová bytosť: Uriel, anjel hojnosti
Štvrtý mesiac je vhodný na: dôležité materiálne kroky - transformácie spojené s prácou alebo kariérou; pouvažovanie nad tým, čo chce človek v skutočnosti robiť; správne a premyslené hospodárenie.


Máj
Kľúčová bytosť: Chamuel, anjel vše-lásky
Piaty mesiac je vhodný na: utužovanie prosperujúcich a láskyplných vzťahov; ukončovanie zväzkov, ktorých pomyselný kalich sa naplnil; odštartovanie nových ľúbostných spojív; romantiku; ľudské a humánne počiny.


Jún
Kľúčová bytosť: Metatron, anjel duchovného zrenia
Šiesty mesiac je vhodný na: zažívanie karmických lekcií a skúšok; premýšľanie nad životom a jeho "buchnátmi"; poučenie sa zo starých chýb či nesprávnych verdiktov; duchovné a spirituálne zrenie; vedenie dialógov s vyššími sférami.


Júl
Kľúčová bytosť: Michael, anjel ochrany
Siedmy mesiac je vhodný na: povzbudzovanie osobnej sily; zveľaďovanie sebalásky a sebahodnoty; posilňovanie aurickej štruktúry - aby sme boli väčšmi chránení pred okolitým zlom; pozitívne rituály či ceremónie.


August
Kľúčová bytosť: Sandalfon, anjel pohybu
Ôsmy mesiac je vhodný na: plánovanie alebo realizovanie dovolenky; cesty a cestovanie; spoznávanie inakostí sveta; rozpohybovanie toho, čo dlhodobo stagnuje; rešpektovanie odlišností - vše-toleranciu.


September
Kľúčová bytosť: Gabriel, anjel požehnania
Deviaty mesiac je vhodný na: uskutočňovanie dôležitých zmien, ktoré vylepšia aktuálne pomery; manifestovanie snov a túžob; zažívanie úspechu a zdaru; požehnávanie seba samého, iných ľudí, sveta i života ako takého.


Október
Kľúčová bytosť: Rafael, anjel uzdravovania
Desiaty mesiac je vhodný na: liečenie tých sfér života, ktoré nestoja na pevných pilieroch; staranie sa o zdravie; odštartovanie kvalitnejšej životosprávy; pohybové aktivity; harmonizáciu psyché; jestvovanie v móde pokoja a mieru.


November
Kľúčová bytosť: Raziel, anjel viery
Jedenásty mesiac je vhodný na: posilňovanie viery v seba samého aj v najvyššie princípy; stotožnenie sa s teóriou, že všetko, po čom túžime, je splniteľné; zreálňovanie životných predstáv; pozitívne myslenie.


December
Kľúčová bytosť: Zadkiel, anjel rodiny
Dvanásty mesiac je vhodný na: harmonizáciu najbližších vzťahov; utužovanie rodinných spojív; čistenie starých krívd, bolestí, zrád, smútkov, nerestí, nešvárov, hádok, sporov; hľadanie a nachádzanie kompromisov; očistu familiárnych "buniek".


Zdroj obrázkov: pixabay