PRAVIDLÁ VEŠTENIA

Súčasťou stránok www.carokamene.sk je aj ponuka vešteckých služieb, a to od spirituálneho poradcu Petra. Pred objednaním si výkladu/veštby je žiaduce prečítať si pravidlá veštenia. Toto sú ony: 

*Objednávateľom vešteckých diel je spotrebiteľ, dodávateľom veštec Peter. Spotrebiteľ, ktorý si objedná ľubovoľné veštecké dielo, prečítaním pravidiel veštenia súhlasí s danými pravidlami a podmienkami v plnom rozsahu, vypracovanými veštcom Petrom v nasledujúcich bodoch:

*Všetky konzultácie alebo iné ezo-diela sú špecifické, unikátne a jedinečné - šité na mieru daného klienta. Ide o výsledok duševnej tvorivej a myšlienkovej práce autora.

*Objednávateľ si v prípade záujmu objedná vešteckú konzultáciu po telefóne, a to prostredníctvom objednávkového formulára. Tú i zaplatí - a to bezhotovostným prevodom. Vzápätí - zväčša do 24 hodín - mu odošlem potvrdzujúci mail s presnou inštruktážou, resp. návrhom termínu na telefonický hovor. Je žiaduce vedieť, že termín konzultácie nie je možné zrealizovať ihneď v daný deň alebo v dňoch najbližších. Približné čakacie lehoty sú 2 až 3 týždne. 

Odstúpenie od objednávky alebo jej storno je možné do 14 dní od odoslania objednávky, a to správou na mail vestecpeter@gmail.com alebo na číslo 0940 736 245. Suma bude klientovi bude vrátená do 7 dní od storna alebo odstúpenia, a to na bankový účet.

Po poskytnutí vešteckej konzultácie alebo iného ezoterického diela objednávateľ už nemôže dielo vrátiť - odstúpiť od objednávky /pretože bolo vytvorené výsostne podľa jeho požiadaviek a potrieb/, a teda ani si nárokovať na vrátenie uhradenej sumy.

*Osobné konzultácie neposkytujem. Veštenie alebo duchovná pomoc sa realizuje výsostne prostredníctvom mailov či telefonátov. 

*Veštbou, konzultáciou ani inou formou duchovnej pomoci nepreberám zodpovednosť za váš život, za vaše konanie či skutky. Som poradca. Vaše životné rozhodnutia sú len a len vo vašich rukách.

*Pri výklade karát si treba uvedomiť, že na určité otázky nejestvuje striktná odpoveď "áno" alebo "nie". Život nie je ani čierny, ani biely, a preto vám môžem poskytnúť viaceré spôsoby riešenia situácie. To, ktorou cestou sa napokon vyberiete, je čisto na vás.

*Nežiadajte od kariet striktné časové výklady, pretože čas ako taký je veličina meniteľná - tak, ako je vo veľkej miere meniteľná aj samotná budúcnosť.

*Nepýtajte sa na osoby, s ktorými nie ste v priamom rodinnom zväzku, pretože skúmať v kartách cudzie životy nie je korektné ani čestné.

*Počas konzultácie nerozoberám váš fyzický zdravotný stav, pretože nie som lekár. Viem však diagnostikovať energetické zdravie, teda stav čakier a charakter aury. Opýtať sa ma môžete aj na duchovné alebo duševné spúšťače ochorení. Treba si uvedomiť, že vývoj vašej choroby nezávisí odo mňa, ale je čisto vo vašich rukách, pretože každý si je strojcom vlastného šťastia. Môžete sa mojich kariet spýtať, čo robiť, aby bolo vaše telo či duša zdravšia, no nezabúdajte na odborné rady lekárov.

*Neodpovedám na otázky spojené so smrťou, pretože tieto kompetencie sú v rukách Najvyššieho.

*Pri spirituálnej pomoci si treba uvedomiť, že veštba či iná duchovná praktika sa nezaobíde bez dôvery. Ak si kartára skúšate, veštba neplní svoj účel. Dávajte iba korektné dátumy narodenia a nepýtajte sa na zosnulých ľudí - s cieľom otestovať, či na to karty "prídu". Nedôvera veštbu narúša, a tak vychádzajú zmätočné odpovede. Ak sa so zámerom otestovania veštca pýtate na zosnulú osobu, karty sa spájajú s jej dušou, nie s fyzickým telom, a preto nemusia odhaliť, že daný človek je už nežijúci.

*Nežiadajte ma o magické úkony, pretože nepraktizujem ani bielu, ani čiernu mágiu. Nespájam partnerov, nerozbíjam rodiny ani neubližujem iným ľuďom energetickým spôsobom. Moja práca spočíva v spirituálnom poradenstve, anjelskom channelingu a presvetľovaní života.

*Dávajte si pozor, aby sa z veštenia nestala závislosť. Spoľahnite sa aj na svoju vlastnú intuíciu, pocity, rozum a triezvu analýzu situácie.

*Uvedomte si, že aj veštec či spirituálny poradca je len človek, a preto je omylný. V prípade reklamovania formy alebo obsahu vešteckého diela ma, prosím, kontaktujte mailom - vestecpeter@gmail.com. Reklamáciu pozorne preskúmam a v prípade vedomej chyby uskutočním nápravu, napríklad vo forme ďalšieho - tentoraz bezplatného veštenia. O výsledku reklamácie vás budem kontaktovať telefonicky alebo mailom do 30 dní od momentu spustenia reklamačného konania. 

Na dodané ezoterické dielo sa vzťahuje duševné vlastníctvo dodávateľa, čiže veštca, a preto je je každá poskytnutá služba svojím významom a podstatou jedinečná a unikátna - vnímaná cez osobnú prizmu duchovného poradcu. Je dôležité poskytnúť dodávateľovi všetky žiaduce a korektné informácie - vedúce k realizácii takej služby, ktorá čo najpresnejšie odpovie na dopyt objednávateľa.

*Spirituálna pomoc a veštenie je moja práca, za ktorú poctivo odvádzam dane. Služby sú teda - pochopiteľne - spoplatnené. Úhrada sa realizuje bezhotovostným spôsobom. Osobná platba - z rúčky do rúčky - možná nie je. Poplatky za jednotlivé formy pomoci sú uvedené na konkrétnych stránkach.

Nie som platcom DPH.

*To, že sa mi ozvete a objednáte si moje služby či formy pomoci, je len a len vaša voľba - nikto vás k tomu netlačí a ani nesmie tlačiť. Máte v rukách voľnosť a slobodné rozhodnutie.

*Nakoľko mám nemálo objednávok, na výklady či iné formy spirituálnej pomoci sa istý čas čaká, maximálne však 4 týždne. Nedokážem to urýchliť. Poplatky za urýchlenú veštbu neprijímam - pretože sa snažím konať korektne voči všetkým /objednávkami sa zaoberám postupne - tak, ako prichádzajú/.

*Pracujem absolútne dôverne a všetky informácie, ktoré mi pred konzultáciou alebo počas nej poskytnete, sú len medzi nami - v žiadnom prípadne sa nedostanú tretím osobám.

Poskytovateľ služieb - veštec Peter - má právo použiť odpovede pre príslušného klienta /odporúčania, rady, usmernenia, alternatívy/ reprodukovane, napríklad na svojich stránkach, v médiách alebo periodikách, a to podľa vlastného uváženia a bez predošlého súhlasu pôvodného klienta. Samozrejme, anonymita klienta ostáva prvoradá /čiže nikdy nebude zverejnená/. V prípade reprodukovaného použitia vešteckých informácií a odpovedí /napríklad v rámci všeobecnej poradne/ sa môže uviesť iné, teda zmenené meno klienta.

*Povinné údaje o mojej živnosti: 

PhDr. Peter Németh - NAJLEPŠIE VEŠTENIE
900 46 Most pri Bratislave 696

zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Senec, odbor živnostenského podnikania, Hurbanova 21, 903 01 Senec, a to pod číslom ObU-SC-OZP-2013/03741-2, č. živnostenského registra 140-18395.

IČO: 47200286
DIČ: 1081181024

tel. kontakt: +421 940 736 245
e-mail: vestecpeter@gmail.com

*Súčasťou pravidiel veštenia je aj sekcia ochrana osobných údajov. Informácie nájdete tu.

*Podľa právneho poriadku Slovenskej republiky je akékoľvek použitie častí alebo celku autorských diel/komunikátov - uvededených na stránkach www.carokamene.sk - a to vo forme rozmnožovania alebo šírenia textov či fotografií akýmkoľvek spôsobom /aj v inom než slovenskom jazyku/ - bez predošlého písomného súhlasu majiteľa zakázané.

*Pravidlá veštenia sú platné od 6. 4. 2020. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť ich bez uvedenia dôvodu.