OBCHODNÉ PODMIENKY

 • 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu

Na nasledujúcich stranách nájdete obchodné podmienky subjektu Marián Király, s ktorým sa chystáte uzavrieť obchod. Kúpou našich produktov alebo služieb cez internetový obchod www.carokamene.sk nám zároveň udeľujete súhlas s nasledujúcimi všeobecnými obchodnými podmienkami.


Marián Király
Uzbecká 25107/10B, 821 07  Podunajské Biskupice

zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu OÚ - BA - OZP1 - 2020 - 072353 - 2, , č. živnostenského registra 110 - 288595. 

IČO: 53063333
DIČ: 1077576940

Bankové spojenie - IBAN: SK10 1100 0000 0029 4509 9192

SWIFT: TATRSKBX

tel. kontakt: +421 918 676 712
e-mail: carokamene@carokamene.sk


Orgánom dozoru je
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
fax č: 02/58272 170
email: ba@soi.sk


Súčasťou obchodných podmienok sú aj informácie o ochrane osobných údajov. Tie nájde kupujúci na týchto stránkach. Pri spisovaní objednávky platí, že ak zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami, súbežne vyslovuje súhlas aj s informáciami o ochrane osobných údajov. 


 • 2. Ceny a poplatky

Všetky ceny tovarov a služieb sú uvádzané pri konkrétnom sortimente. Nie sme platcami DPH - a to znamená, že ceny sú finálne. Poplatok za poštovné a balné účtujeme zvlášť. Akciové ceny sú platné vždy do dátumu uvedeného v detailoch produktov alebo do vypredania zásob. V prípade neoprávneného zásahu do obsahu internetovej stránky www.carokamene.sk alebo do objednávky si vyhradzujeme právo na zmenu cien. Konečnú, finálnu cenu vašej objednávky nájdete vždy v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. 


 • 3. Charakter tovaru a jeho objednávanie

Objednávanie tovaru je možné len prostredníctvom zadania objednávky cez internetovú stránku www.carokamene.sk.

Pri objednávaní nakupujete bez registrácie. Vyberáte si ľubovoľné tovary, najmä však minerálne kamene alebo výrobky z nich, ezoterické produkty, spirituálne knihy, vykladacie karty, prípadne aj veštecké služby. Niektoré produkty majú harmonizujúce účinky na telo i dušu človeka; jednotlivé účinky energizujúceho charakteru sú popísané pri konkrétnych produktoch. Treba však pamätať na to, že žiadne alternatívne či doplňujúce harmonizujúce produkty nenahrádzajú klasickú lekársku pomoc /diagnózy lekárov či konkrétne formy liečby/. Sú výsostne doplnkom ku klasickému liečeniu. V prípade, že máte akékoľvek zdravotné ťažkosti, v žiadnom prípadne sa nespoliehajte len na ezoterické či duchovné predmety a tovary, ale svoj stav ihneď konzultujte so svojím lekárom, prípadne s lekárom - špecialistom. Mnohé ezoterické výrobky oplývajú špecifickou silou - hoci nezmerateľnou a neverifikovateľnou. Nemenia bytie človeka; môžu mu však priniesť pokoj, mier a harmóniu. Predávajúci nezodpovedá za to, ak sa kupujúcemu prostredníctvom spirituálnych predmetov nezmení život alebo nezmiznú jeho problémy - tieto atribúty sú závislé od mnohých ďalších faktorov, najmä však od vôle samotného človeka. 


Vytvorenie objednávky pozostáva z jednoduchých krokov, ktoré absolvujete po vložení vybraného tovaru do nákupného košíka. Upozorňujeme vás, aby ste si pozorne prečítali informácie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a naše všeobecné obchodné podmienky, ako aj informácie o ochrane osobných údajov. V prípade, že si objednávate niektorú z vešteckých služieb, je tiež žiaduce prečítať si pravidlá veštenia. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete spätné potvrdenie o jej prijatí na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v kontaktných údajoch.


 • 4. Spôsob platby

Zákazník má možnosť previesť platbu za tovar viacerými spôsobmi - a to buď bezhotovostnou úhradou prostredníctvom elektronického bankovníctva, alebo cez platobnú bránu, a to zadaním údajov z platobnej karty, alebo formou dobierky. Platbu za dobierku zákazník uhradí pri preberaní tovaru od poštového či iného doručovateľa. 

Poštovné a balné nie je súčasťou ceny tovaru. O výške poštovného a balného sa zákazník dozvie pri spisovaní objednávky. Štandardne ide o sumu 3 €. Oba poplatky budú súčasťou finálnej ceny, ktorú zákazník uhradí buď doručovateľovi (v prípade dobierky), alebo vedno s cenou tovaru (v prípade bankového prevodu či platobnej brány). 

Ak zákazník nakupuje na dobierku, účtovaný mu je poplatok vo výške 1 €. 


 • 5. Spôsob dodania, dopravy a prevzatia tovaru

V prípade, ak boli splnené všetky podmienky objednávky, objednaný tovar, ktorý je na sklade, je obyčajne expedovaný na druhý pracovný deň, maximálne do siedmich pracovných dní. V prípade, ak tovar nie je na sklade, maximálna lehota na vybavenie objednávky je 30 dní. V tomto prípade sa predajca zaväzuje informovať o danej skutočnosti zákazníka formou telefonátu na číslo, ktoré zákazník uviedol v objednávke, alebo správou na emailovú adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke. Tovar sa štandardne dodáva prostredníctvom Slovenskej pošty, a to doručením na adresu alebo na poštu. Malé zásielky (do hmotnosti 2 kg) si zákazník môže nechať dopraviť formou listu, väčšie zásielky (nad 2 kg) formou balíka. Predajca všetky zásielky zasiela doporučene. Za konečné doručenie zásielky zodpovedá Slovenská pošta. Predajca nedokáže ovplyvniť, či poštový doručovateľ prinesie zásielku priamo domov, alebo ju ponechá na pošte - a zákazník si ju bude musieť osobne prevziať. 

Zákazník berie na vedomie, že rýchlosť dodania po odovzdaní tovaru predajcom na odbernom mieste Slovenskej pošty závisí výlučne od pružnosti a promptnosti Slovenskej pošty. Listy a balíky zaslané 2. triedou sú obyčajne dodané zákazníkovi do 2-3 pracovných dní.

Tovar doručujeme len na území Slovenskej republiky. 

K cene za tovar sa účtuje poštovné a balné. Tieto poplatky sa kupujúci dozvie ihneď pri spisovaní objednávkového formulára. Štandardná cena poštovného a balného je 3 €. 

Tovar možno zaslať - v prípade, že si tak zákazník zvolí v rámci objednávky, aj prostredníctvom platformy Packeta. Zásielka či balík sa doručí na miesto zvolené samotným zákazníkom. Poštovné a balné je vo výške 3 €.  • 6. Dôležité informácie k dodávke tovaru

Doklad o kúpe, čiže faktúra za objednaný tovar nie je súčasťou dodanej zásielky; objednávateľovi sa zo strany e-shopu doručuje e-mailom. Jeho prevzatím zákazník plne súhlasí s elektronickým zaslaním faktúry. V prípade záujmu môže mailom alebo telefonicky požiadať o vydanie faktúry v tlačenej verzii. E-mailové doručovanie faktúr šetrí prírodu. 
Záväzok dodať tovar je splnený, keď vám alebo vami určenej tretej osobe uvedenej v objednávke dodáme tovar alebo jeho odovzdaním nášmu prepravcovi na prepravu. Ak neprevezmete objednaný tovar, ktorý bol riadne doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávke/potvrdení objednávke, prevádzkovateľ e-shopu a predajca je oprávnený požadovať od vás náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s expedovaním objednávky. Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny.

Zásielku, ktorá pri preberaní zákazníkom javí známky poškodenia počas prepravy (roztrhnutý obal, deformácie, diera v obale a pod.), má zákazník plným právom bez akýkoľvek sankcií neprebrať. V prípade, ak zákazník zaregistrujete akýkoľvek rozdiel medzi e-mailovou faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo v cene) alebo dostane nesprávne vyplnenú faktúru, resp. nezíska žiaden doklad o nákupe, je povinnosťou zákazníka bezodkladne informovať predávajúceho.

6.1 Balenie objednaného sortimentu
Podľa veľkosti, charakteru a možnej poškoditeľnosti tovaru vami objednané produkty balíme do bublinkovej fólie/bublinkovej obálky, prípadne do vystlanej kartónovej škatule, resp. inou formou. Dávame si záležať na tom, aby tovar prišiel k objednávateľovi v absolútnom poriadku.

6.2 Rozdelenie objednávky
Ak vaša objednávka obsahuje viacero položiek - a jednu či viaceré z nich nie je možné našou vinou vybaviť, ihneď sa s vami skontaktujeme (telefonicky alebo mailom) a vzájomne sa dohodneme, či vám tovar doručíme po častiach (zvýšené nároky na poštovné a balné idú v takomto prípade na náš účet), alebo vyčkáte na skompletizovanie zásielky, ktorú vám potom pošleme v celostnej podobe. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viacero zásielok na základe vášho priania doručeného e-mailom bude poštovné a balné účtované za každú zásielku samostatne.

6.3 Potvrdenie o expedovaní objednávky
Do 24 hodín od expedovania objednávky od nás dostanete e-mail s potvrdením. E-mail si pozorne prečítajte. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej lehoty, o čom vás však budeme ihneď informovať.

6.4 Problémy pri doručovaní expedovanej objednávky
Pokiaľ vám tovar nebol doručený podľa dodacích lehôt, kontaktujte, prosím, dodaciu poštu, prípadne aj nás. Náš e-mail: carokamene@carokamene.sk

Subjekt Marián Király (prevádzkovateľ e-shopu www.carokamene.sk) nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného poštou a ani za poškodenie zásielky zavineného poštou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa.


 • 7. Záručná lehota

Na všetok tovar máte zo zákona záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Ku každej zásielke prislúcha faktúra - zaslaná objednávateľovi e-mailom. Slúži ako záručný list. Ak ste faktúru náhodou nedostali, dajte nám, prosím, ihneď spätnú väzbu - carokamene@carokamene.sk.


 • 8. Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo stornovať objednávku bez sankcií do momentu uzatvorenia obchodu - čiže do okamihu, keď mu e-shop doručí e-mailom faktúru (a kupujúci prevzatím mailu súhlasí s jej elektronickou podobou). Takúto objednávku je možné stornovať e-mailovou formou (pričom správa musí byť odoslaná z emailovej adresy, ktorá bola zadaná v objednávke) alebo telefonátom (telefonát musí byť uskutočnený z telefónneho čísla, ktoré bolo uvedené v objednávke). Zákazník má právo neudať žiadny dôvod stornovania objednávky.

V prípade, ak už vznikol obchodný vzťah, a to vystavením a e-mailovým zaslaním faktúry, zákazník je povinný tovar uhradiť a prevziať. Neuhradený a neprevzatý tovar môže byť dôvodom zaradenia zákazníka na čiernu listinu, čo môže viesť ku skutočnosti, že ak zákazník uskutoční ďalší nákup, predajca má právo od zákazníka žiadať vopred platbu za tovar na bankový účet, vrátane platieb za poštovné, ktoré vznikli neprevzatím minulej zásielky. Zákazník v takomto prípade berie na vedomie, že tovar bude odoslaný na jeho doručovaciu adresu až po prijatí platby na účet predajcu.

Prevzatím tovaru zákazníkovi vzniká 14-dňová lehota, počas ktorej má právo bez udania dôvodu vrátiť tovar predajcovi. Zákazník sa zaručuje, že vrátený tovar nebude niesť znaky poškodenia alebo viditeľného používania. Predajca sa zaručuje, že zákazníkovi vráti cenu za tovar, vrátane finančných prostriedkov, ktoré zákazník uhradil za poštovné pri prvotnej objednávke, pričom zákazník berie na vedomie, že predajca mu uhradí najlacnejšie poštovné, ktoré ponúka na svojich stránkach. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zákazník povinný vyplniť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (ktorý je súčasťou webových stránok e-shopu) a zaslať ho predajcovi na emailovú adresu carokamene@carokamene.sk . Prijatím formulára na odstúpenie od zmluvy vzniká predajcovi 14-dňová lehota na vrátenie finančných prostriedkov. Zákazníkovi bude cena za tovar refundovaná až po prebratí vráteného tovaru za strany predajcu. 

8.1 Podmienky vrátenia tovaru do 14 dní od doručenia zásielky
• Tovar, ktorý si želáte vrátiť, musí byť nepoškodený.
• V prípade, že tovar chcete vrátiť poštou, neposielajte ho na dobierku - takáto zásielka nebude z našej strany prebratá. Zákazník uhrádza náklady na zabalenie, ako aj poštovné spojené s vrátením tovaru v rámci 14-dňovej lehoty výsostne sám /bez finančnej účasti predávajúceho/. 

• Adresa na doručenie vráteného tovaru:

Marián Király
Uzbecká 25107/10B, 821 07 Podunajské Biskupice 

• Súbežne s vrátením tovaru doručte na našu mailovú adresu carokamene@carokamene.sk vyplnený formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v prípade 14-dňovej lehoty) alebo reklamačný formulár (v prípade uplatnenia 24-mesačnej lehoty). Oba formulára sú súčasťou internetových stránok www.carokamene.sk.
• My vzápätí skontrolujeme prijatý tovar a lehotu na vrátenie tovaru.
• Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného sortimentu späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.

•V prípade, ak nesplníte niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné - a prevádzkovateľ e-shopu nie je povinný vrátiť vám všetky preukázateľné platby podľa týchto obchodných podmienok a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť k vám.


 • 9. Reklamácia tovaru

9.1 Základné informácie

Záručná lehota na všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www.carokamene.sk je 24 mesiacov.

Reklamáciu vybavíme v niektorých prípadoch ihneď, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Adresa, na ktorú môžete vrátiť reklamovaný tovar, je Marián Király, Uzbecká 25107/10B, 821 07  Podunajské Biskupice. Za dôvod reklamácie neuznávame opotrebovanie tovaru.

9.2 Podmienky reklamácie
• Oznámenie o reklamácií alebo doručenie reklamovaného tovaru sa musí uskutočniť do 24 mesiacov od dátumu nákupu.
• V prípade reklamácie nepotrebujeme pôvodné balenie sortimentu.
• Tovar na reklamáciu nám neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá. 

9.3 Postup pri reklamácii zo strany zákazníka
• Tovar, ktorý chcete reklamovať, odošlite doporučene ako balík alebo list (nie na dobierku). Zákazník uhrádza náklady na zabalenie, ako aj poštovné spojené s vrátením tovaru v rámci 24-mesačnej lehoty výsostne sám /bez finančnej účasti predávajúceho/.
• Adresa na doručenie reklamovaného tovaru:

Marián Király
Uzbecká 25107/10B

821 07  Podunajské Biskupice 

• K reklamácií budete potrebovať pôvodnú faktúru (ktorú sme vám zaslali e-mailom) alebo jej kópiu. Pri reklamácii nám ju zašlite elektronickou formou, a to na mail carokamene@carokamene.sk .

•E-mailom nám súbežne pošlite aj vyplnený reklamačný formulár, ktorý nájdete na stránkach www.carokamene.sk.
• Skontrolujte, či je tovar v poriadku, teda nepoškodený.

9.4 Postup pri reklamácií zo strany poskytovateľa
• Na prijatom tovare skontrolujeme nahlásenú chybu a na základe dokladu o kúpe (faktúry) overíme lehotu na reklamáciu.
• Po prijatí reklamovaného tovaru vás budeme čo najskôr kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) a spoločne sa dohodneme na najrýchlejšom a najefektívnejšom riešení vzniknutej situácie.
• E-mailom vás poinformujeme o spôsobe vybavovania a samotnej realizácie reklamácie.
• Opravený/vymenený tovar vám zašleme na adresu dohodnutú prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Ak Vašu reklamáciu uznáme, situáciu vyriešime jedným z nasledujúcich spôsobov:
• Tovar vám opravíme alebo vymeníme kus za kus (a zašleme na naše náklady Slovenskou poštou).
• V prípade, že tovar nebude možné opraviť ani vymeniť, vrátime vám peniaze za tovar, vrátane poštovného a balného, ktoré ste uhradili pri pôvodnej platbe za objednávku. Balné či poštové náklady (prípadne iné náklady), ktoré zákazníkovi vzniknú pri vracaní reklamového tovaru, predávajúci neuhrádza. 


 • 10. Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO

Od 1. februára 2016 platí, že ak ste spotrebiteľ a nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili vašu reklamáciu, alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť sa na prevádzkovateľa e-shopu so žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailu carokamene@carokamene.sk . Ak na Vašu žiadosť odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte možnosť uplatňovať svoje nároky a práva voči nám prostredníctvom alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim/prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky - www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Ak sú na alternatívne riešenie sporu zužitkovateľné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, máte právo voľby, ktorému z nich podáte návrh; možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu na riešenie sporov on-line. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Platformu RSO môžete využiť podaním sťažnosti na stránke www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Využitie alternatívneho, teda nesúdneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. Alternatívne riešenie sporu sa netýka sporov, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 €.


 • 11. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 5. 4. 2020

Subjekt Marián Király si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.carokamene.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči vám uzavretím kúpno-predajného vzťahu.