Po stopách mystiky dúhy. Čo symbolizuje na spirituálnej úrovni?

04.06.2024

Pohľady na dúhu sa rôznia - pre vedcov je iba klasickým optickým javom lomu svetla, pre majstrov spirituálnych vied mystickým úkazom, ktorý má na človeka priam zázračné účinky – spája s anjelmi a archanjelmi, uzdravuje čakry a aurický systém, očisťuje od negatívnych energií a zlých síl.

Najskôr si dúhu opíšme vedeckou optikou. Pestrofarebný "koberec" sa objavuje vtedy, keď prší a zároveň svieti slnko. Obrazec vzniká prienikom svetla kvapkami a jeho lámaním. Dúhu skúmali mnohí bádatelia. O jedno z prvých vedeckých vysvetlení sa v staroveku pokúsil grécky učenec Aristoteles - dúhu charakterizoval ako odraz slnečných lúčov od dažďového mraku. Skutočnú pravdu vniesol do výskumu farebných lúčov francúzsky učenec René Descartes, ktorý objavil zákon lomu svetla.

Dúha obsahuje farby svetelného spektra – červenú, oranžovú, žltú, zelenú, modrú, indigovú a fialovú. Červená tvorí vonkajšiu stranu "koberca", fialová vnútornú. Niekedy sa na oblohe zjavujú aj viaceré dúhy súčasne – ide o vzácny jav. Zaujímavosťou je, že keby sme sa na dúhu pozerali z lietadla, nemala by tvar oblúka, ale kruhu.

Medzi nezabudnuteľné zážitky možno zaradiť pozorovanie nočnej dúhy. Tú môže vyvolať svit mesiaca v daždi. Takzvané lunárne dúhy sú však veľmi slabé, pretože mesiac neposkytuje dostatok jasu. Vzácne úkazy sa zjavujú počas splnu.

Predvedecké vysvetlenia dúhových obrazcov boli rôzne - pre niektoré národy sa stali znamením nádeje a zmierenia, pre iné indikátorom zla a temnoty. Podľa Biblie ide o symbol Božej dohody s ľuďmi o tom, že už nikdy nedôjde k zhubnej potope. Celkom opačne hodnotia dúhu ázijské kmene. Podľa nich tento nezvyčajný úkaz privoláva škodlivých démonov, ktorí môžu pohltiť ľudskú dušu.


Iný než vedecký pohľad na dúhu majú ezoterici a anjelskí kontaktéri. Hovoria, že pestrofarebný úkaz je pomyselné schodisko pre svetelné bytosti, ktoré po ňom schádzajú do pozemskej ríše, aby mali bližšie k ľuďom. Pozorovanie dúhy má mnohoraké transcendentálne účinky:

*harmonizuje energetický systém človeka – stabilizuje čakry, meridiány a sceľuje aurickú štruktúru,

*vytvára silnejšie "spojky" medzi ľuďmi a anjelmi,

*skvalitňuje meditáciu a rozjímanie,

*posilňuje moc modlitieb, mantier a afirmácií,

*znásobuje ochranu človeka pred zlými silami,

*zlepšuje intuíciu a spirituálne vnemy,

*čistí myseľ od ťažkých nánosov.


Každý farebný lúč, ktorý tvorí dúhu, je spätý s inou archanjelskou bytosťou

*Červený lúč patrí Urielovi. V prosbách ho možno žiadať o silu, životnú energiu, ale aj o zlepšenie materiálnej bázy.

*Oranžový lúč patrí Cafkielovi. Mocný archanjel vnáša svetlo do všetkých línií bytia – minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Čistí staré blokády, "usadeniny" a škodlivé energetické kódy.

*Žltý lúč patrí Jofielovi. V modlitbách ho možno poprosiť o zvýšenie aureoly – vnútornej žiary človeka, ale aj o posilnenie sebalásky, sebaúcty a sebahodnoty.

*Zelený lúč patrí Rafaelovi. Svetelná bytosť pomáha pri komplexnom uzdravovaní a liečení pozemského bytia.

*Modrý lúč patrí Sandalfonovi. Do človeka "vštepuje" dobro, zvyšuje vieru a dôveru, pomáha pri odpútavaní sa od pozemských hriechov či nerestí.

*Indigový lúč patrí Michaelovi. Požiadať ho možno o odbúranie všetkých ťažkých vibrácií, o naštartovanie ochrany pred zlom, ale aj o celistvú transformáciu života a rozpohybovanie stojacich energií.

*Fialový lúč patrí Razielovi. Prekrásna anjelská bytosť pomáha pri pretavovaní pozemských túžob a snov do reality. Zvyšuje a cibrí intuíciu.


Dúhový očistný rituál

Ak túžite absolvovať špeciálnu svetelnú "ceremóniu", ktorá prináša komplexné odľahčenie života, posilnenie vnútornej sily a naštartovanie ochranných procesov pred zlom a temnými silami, vyskúšajte mystický úkon.

Vystriehnite si jarný okamih, keď sa na oblohe zjaví dúhový "koberec". Vezmite do rúk priehľadný pohár s čistou vodou. Dvihnite ho do vzduchu tak, aby ste skrze skla videli dúhu alebo aby pomyselne vtekala do pohára. Požiadajte svetelnú ríšu o "vliatie" dúhových, teda anjelských lúčov do tekutiny. Práve teraz sa vaša voda nabíja mocnými energiami a esenciami. Vzápätí ju po dúškoch vypite. Pocítite okamžitý príliv sily.