Slovenské povery. Toto sú pozitívne a toto negatívne signály duchovnej ríše

19.10.2020

Poverčivosť patrí medzi bežné ľudské prejavy správania sa. Ide o tendenciu k magickému mysleniu, pri ktorom sa istým udalostiam alebo objektom prikladá záhadný či nadprirodzený význam. Tento význam - a to je na poverčivosti najinteresantnejšie - je však kolektívne v príslušnom kultúrnom prostredí pevne ustálený, takže napríklad vieme, čo prináša šťastie, čo nešťastie, čomu sa treba vyhnúť a po akej situácii je žiaduce prežehnať sa. Pokiaľ je poverčivosť v únosnej miere, človeku neškodí. Ak by však prekračovala zdravé hranice - a jedinec by trebárs počas piatka trinásteho nevyšiel z domu, bojac sa nešťastia či životných buchnátov, treba pouvažovať nad psychickou vitalitou.
Zo starých slovenských čaro-kníh vyberáme zopár negatívnych a zopár pozitívnych znamení, ktoré nás môžu upozorniť na blížiaci sa osudový nezdar alebo - práve naopak - mimoriadne šťastlivú okolnosť. Či v povery uveríte, alebo nie, je výsostne vo vašej réžii.


Negatívne osudové znamenia
- pád obrazu v dome či byte
- rozbitie zrkadla
- rozbitie vlastného pohára počas prípitku
- rozlomenie prsteňa na prste
- tri motýle spolu
- pávie perá v domácnosti
- kohút, ktorý kikiríka v noci
- sova lietajúca cez deň
- zapnutie gombíka do zlej dierky
- otvorenie dáždnika v dome
- nájdenie päťlístka
- strihanie nechtov v piatok


Pozitívne osudové znamenia
- opačne oblečený odev
- struk hrachu z deviatimi zrnami
- nájdenie podkovy
- tri kýchnutia pred raňajkami
- stretnutie s kominárom
- nosenie králičej nožičky
- spánok na nevyžehlenej plachte
- lienka na tele alebo v príbytku
- objavenie štvorlístka
- strihanie vlasov počas búrky