Stráňte sa zlorečenia, ohovárania a intríg. Špiníte si karmu

26.04.2020

Človek - ako jediný tvor na planéte Zem - dostal od Boha mohutný dar, a to v podobe reči. Prostredníctvom slova dokážeme vyjavovať myšlienky i emócie. Vypovedaným zhlukom hlások vieme pohladiť a poláskať, ale aj ublížiť a raniť. Hoci si moc verbálneho prejavu v bežnej konverzácii neuvedomujeme, pravda je taká, že ovplyvňuje tak našu osobnú vibráciu, ako aj fluidum prostredia, v ktorom sa práve nachádzame. Jednoducho povedané - slová milé, blažené a požehnávajúce z nás robia človeka s pozitívnym osobnostným vyžarovaním. Naopak, ak z úst chrlime prejavy zlovestné, nenávistné, vulgárne a pichľavé, naša vibračná zóna je výsostne záporná. A podľa toho sa k nám správa aj okolie - prajné fluidum magnetizuje jedincov so srdcom na správnom mieste, negatívne rozvibrovanie priťahuje osoby s temnými myšlienkami a pohnútkami. 


Všetky slová, ktoré vypovieme, kreujú našu karmickú knihu. O čo ide? Je to akási mohutná kronika, viažuca sa ku každému jedincovi, ktorý príde na tento svet. Sú to vlastne zápisky duše alebo - v transcendentálnej reči povedané - Božie záznamy. Ak sa karmo-kniha napĺňa vypovedaným dobrom /a - pochopiteľne - prajnými skutkami/, naše osobné Svetlo, dar od Najvyššieho, bujnie. Sme tak bližšie k Bohu - a to znamená, že do nášho bytia /pozemského aj duchovného/ prúdi viac celostného blahobytu. Naopak, ak je naša karmická kronika hataná zlorečením /a - samozrejme - aj temnými skutkami či hriechmi/, o nebeské svetlo prichádzame, a teda sa od Boha a jeho princípov vzďaľujeme. V praxi to prináša nešťastie a nezdar. Ten sa môže dotknúť tak našej osoby, ako aj rodinných príslušníkov, s ktorými sme spätí neviditeľnými nitkami. 

Nepekné alebo vulgárne slová nie sú darom od Boha - a teda nie sú človeku vlastné a prirodzené. Do pozemských štruktúr ich "vlievajú" démonické entity, ktoré sú rady, keď sa v našom Ja prebúdzajú takzvané diabolské charakterové črty. Tým, že zlorečíme, "satanášov" vyživujeme a posilňujeme. Vzápätí začínajú okupovať naše Ja - a to smeruje k tomu, že sa ponárame do pomyselnej temnoty, z ktorej sa východisko hľadá veľmi ťažko. Temnota, z ktorej deštrukčné entity prichádzajú, prináša človeku rôzne následky - nešťastia, psycho-diagnózy, závažnejšie choroby, úrazy, tragédie na rodinnej pôde.


Do balíčka ne-Božích komunikátov patria tieto verbálne prejavy:

- Nadávky rôzneho druhu.

- Vulgarizmy.

- Slová, ktorými všetko negujeme /neznášam, nemôžem, nedá sa, nejde to.../.

- Zámerné alebo nezámerné zlorečenie /takzvané z očí/.

- Ohováranie.

- Intrigy.


V ostatnom období sa často skloňuje pojem urieknutie. Kedy sa nazývalo aj z očí. Je to vlastne zaslanie ťaživej energie určitému človeku vypovedaným slovom. Príčiny bývajú rôzne - hádky, spory, konflikty, nenávisť, medziľudské súperenie, zášť alebo závisť. Urieknutie "zahusťuje" auru človeka - i toho, na koho je vyslané, ale i toho, kto ho vyriekol. Pokým osoba, ktorá je obeťou zlorečenia, časom následky negatívnych vibrácií strasie zo svojho Ja /modlitbami, očisťovaním sa alebo prirodzenou evolúciou - nakoľko každé o očí pretrváva len isté obdobie/, človek, ktorý "úrek" vytvoril /a teda privolal temné sily/, si tento počin nezmazateľne zapisuje do svojej karmickej kroniky. A tá - keďže v nej funguje bumerangový efekt - nám vyprodukované zlo dá poriadne "vyžrať", a to v podobe následkov, ktoré sa sa stopercentne dostavia. 


Ak už temné slová vypoviete a uvedomujete si ich vážnosť a temné fluidum, je žiaduce, aby ste pristúpili k žiadaniu o odpustenie. Robte tak skrze svojho osobného anjela - poproste ho, aby pre vás u Boha vyžiadol odpustok. Zvestujte mu, že slová, ktoré vypadli z vašich úst, úprimne ľutujete a kajáte sa z nich. Vedzte však, že musí ísť o úprimnú a z hĺbky vášho Ja prýštiacu prosba. Povrchné výzvy nebudú vyslyšané, prípadne ich nebeské pláne započujú len sčasti. A čo je najhlavnejšie - sľúbte pred sebou samým, že zlorečenie už nebudete praktizovať a stane sa pre vás veľkou neznámou. 


Osobitnou kapitolou v rámci zlorečenia sú intrigy, najmä na pracovisku. Síce sa v bežnej reči hovorí, že k intrigovaniu majú bližšie ženy, pravda je kdesi inde - aj muži si často púšťajú ústa na "špacír". Intrigánstvo je vlastne ohováranie človeka, ktorý v tej chvíli nie je prítomný. Najčastejšími obeťami "slovo-zrady" sú:

- ľudia, ktorí čímsi vynikajú alebo sú iní,

- jedinci, ktorí disponujú veľkou snaživosťou, pričom tí, ktorí intrigujú, im túto danosť závidia,

- osoby, ktoré sú lenivé a pasívne, pričom intrigáni majú pocit, že ohováraním ich dokážu "napraviť",

- samotní intrigáni - zlovestné slová, ktoré kedysi vypovedali, sa im v podobe jo-jo efektu vracajú späť. 


Pri medziľudských intrigách platí jednoduché pravidlo - nevstupovať do nich. Tým, že priložíte "polienko do ohňa" - napríklad i tak, že budete intrigánov počúvať, stávate sa súčasťou zlorečenia, a teda si znehodnocujete karmickú kroniku. Pamätajte, že keď intrigáni nebudú mať s kým klebetiť a debatiť, veľmi rýchlo ich pokušenia prejdú. A na záver zopár duchovných rád, zabezpečujúcich ochranu pred temnotou slova:

*Minerálne kamene, ktoré sa starajú o to, aby sme používali len Božie, teda čisté verbálne prejavy - tyrkys, akvamarín, chryzokol. 

Túžite po mystickom šperku z akvamarínu? Kliknite. 


*Minerálne kamene, ktoré zabezpečujú ochranu pred zlorečením a slovnými kliatbami - koral, turmalín, serafinit, labradorit, selenit, krištáľ. 

Výnimočný svietnik zo selenitu môže byť váš. Kliknite.  


*Aromaterapia, ktorá harmonizuje reč - kadidlo, eukalyptus, borovica, jedľa, šalvia. 

"Vydymte" svoje Ja i príbytok bielou šalviou. Kliknite. 


*Farba, ktorá čistí verbálne prejavy - bledomodrá. 

*Archanjel zdravej komunikácie - Gabriel, strážca jasného bieleho svetla.