Telefonujeme do neba. Viete, ktorých anjelov máte prosiť pri tých alebo oných životných problémoch?

09.08.2020

Nebeská ríša má neobmedzené možnosti. A vždy je ochotná pomáhať nám - nech sa už deje čokoľvek. Správne vyslovené a vyslané želanie sa dokáže do reality pretaviť rýchlosťou blesku - stačí vedieť, ako na to. Anjelské bytosti čakajú na odštartovanie dialógu - a na to, aby nám zoslali takzvané lúče pomoci.

Pripravili sme pre vás zoznam najčastejších životných peripetií, pričom ku každej z nich sa viaže iná archanjelská mocnosť. Privolajte ju, zvestujte jej svoju situáciu a tiež prianie. Nezabúdajte pritom na dôležité pravidlo: bez viery sa ani lístok nepohne, a preto uverte, že svetelné entity sa s plnou vervou pustia do toho, aby vás odľahčili od pozemských bremien.

Kontakt s anjelmi nie je zložitý. Pri duchovnej debate používajte jednoznačné vety - bez zbytočných omáčok. Anjelské sily majú rady, keď človek svoje priania líči priamo a rozhodne.


Absencia životnej sily - Uriel

Alkoholizmus - Gabriel

Bezvýchodiskovosť - Haniel

Depresie - Rafael

Disharmónia v domácnosti - Chamuel

Dlhodobá samota - Chamuel

Falošní susedia - Michael

Finančné problémy - Uriel

Frigidita - Cafkiel

Geopatogénne zóny v príbytku - Gabriel

Hádky, spory a konflikty rôzneho charakteru - Raguel

Hriechy - Sandalfon

Choroby akéhokoľvek rázu - aj fyzické, aj psychické - Rafael

Chradnúca intimita vo vzťahu - Cafkiel

Chýbajúca tvorivosť a nápaditosť - takzvaná beziskrovosť a bezmúzovosť - Raziel

Jedovitosť, hnevlivosť, pichľavosť, výbušnosť, explozívnosť, emotívnosť - Jofiel

Kliatba karmická - Metatron

Kliatba rodová - Rafael

Lakomosť - Jofiel

Lenivosť - Uriel

Manipulácia a emočné vydieranie - Michael

Narušené vzťahy s deťmi - Zadkiel

Nedostatočná sebaláska - Jofiel

Nedôvera - Jofiel

Negatívne energie od iných ľudí - urieknutie, porobenie, počarovanie - Michael

Neodpustenie - Gabriel

Nepriatelia, rivali, sokovia - Michael

Nerozhodnosť a životný balans - Haniel

Neschopnosť predať nehnuteľnosť - Uriel

Neschopnosť presadiť sa na pracovnej či kariérnej báze - Uriel

Nespavosť a nočné mory - Luniel

Netrpezlivosť - Jofiel

Neúspech a lepenie sa smoly na päty - Uriel

Nevera v partnerstve alebo manželstve - Chamuel

Obavy z ciest a cestovania - Gabriel

Obavy zo šoférovania - Gabriel

Obezita - Rafael

Ochrana pred energetickými upírmi - Michael

Ochrana pred podvodmi, špekuláciami a machináciami - Michael

Opakujúce sa úrazy alebo nehody - Raguel

Oslabená alebo deravá aura - Gabriel

Oslabená intuícia - Raziel

Pasivita - neschopnosť byť akčný a dynamický jedinec - Haniel

Posadnutosť démonmi - Michael

Prehnaná obeta - syndróm takzvanej Matky Terezy - Jofiel

Priťahovanie nevhodných partnerov či partneriek - Chamuel

Problémy pri počatí dieťatka alebo pri tehotenstve - Gabriel

Problémy s komunikáciou - Gabriel

Problémy s úradmi a úradníkmi - Raguel

Problémy s učením sa u detí - Jofiel

Rodinné alebo rodové problémy - Zadkiel

Rodové bloky a kódy - kopírovanie života predkov - Zadkiel

Sebaklam a jestvovanie vo falošných ilúziách - Raziel

Smútok a žiaľ - Jofiel

Spoločenská izolácia - Chamuel

Starosti s hľadaním vhodného bývania - Gabriel

Strachy rôzneho druhu - Uriel

Stres a nervozita - Rafael

Súdne procesy - Raguel

Ťažká karma - Metatron

Ťažká a "hustá" myseľ, neschopná sa vypnúť - Raziel

Usadené a nevypovedané emócie - Cafkiel

Únava - Uriel

Vina - Jofiel

Vnútorný nepokoj - Jofiel

Vnútorný chaos a bordel - Haniel

Vracanie sa k partnerov alebo partnerkám z minulosti - neschopnosť pustiť ich - Cafkiel

Vŕtanie sa v minulosti - neschopnosť uzatvoriť to, čo je staré a dávnoveké - Sandalfon

Vstup tretej osoby do vzťahu - Chamuel

Záporné uvažovanie - Raziel

Závislosti rôzneho druhu - Gabriel

Zblúdené duše, ktoré nevedia nájsť cestu Domov - Michael

Zlí a intrigánski kolegovia v práci - Michael

Zlí duchovia v príbytku - Michael

Zlo v spoločnosti - Adoniel

Žiarlivosť - Jofiel

Životná zaseknutosť a zacyklenosť - uviaznutie v takzvaných mŕtvych energiách - Uriel

Životné tápanie - neschopnosť nájsť pevnú pôdu pod nohami - Uriel

Xenofóbia a homofóbia - Adoniel


A teraz si o jednotlivých archanjelských mocnostiach napíšme viac. 

Uriel

Do balíčka jeho svetelných kompetencií patrí najmä nastoľovanie odvahy. V človeku ruší všetky strachy a obavy. Uriel sa stará o to, aby sme materiálne prosperovali. Eliminuje finančné blokády. Dodáva chuť do života, cibrí optimistického ducha, zveľaďuje pevnú vôľu. Pomáha pri témach spätých s nehnuteľnosťami.

K Urielovi prislúcha napríklad červený jaspis. 


Gabriel

Pomáha nám zhodiť z pliec všetky pozemské bremená, záťaže, reťaze či balasty - či už súvisia s citovou, pracovnou, alebo zdravotnou sférou.

Očisťuje a uvoľňuje. Prináša vše-požehnanie. Osoží rodičom, ktorí nedokážu splodiť dieťatko. Zabezpečuje ochranu na cestách. Pláta auru, zlepšuje komunikáciu. Je nápomocný v boji proti závislostiam rôzneho druhu.

Ku Gabrielovi prislúcha napríklad krištáľ. 


Haniel

Do vejára jeho svetelných kompetencií patrí najmä nastoľovanie životného poriadku. Eliminuje vnútorný aj vonkajší bordel a chaos. Haniel sa stará o to, aby sme boli rázni, rozhodní, pevní a stabilní.

Dodáva chuť do života, cibrí optimistického ducha, zvyšuje bázu odvahy a celostného nadšenia. Rozdynamizúva všetko, čo stojí a stagnuje.

K Hanielovi prislúcha napríklad slnečný kameň. 


Chamuel

Hovorí sa mu anjel celostného pokoja. Urovnáva všetky deštruktívne, škodlivé, napäťové energie a vibrácie. Je to i bytosť vše-lásky. Stará sa o to, aby sme milovali a boli milovaní. Utužuje zväzky. Osamelým ľuďom pomáha pri magnetizovaní duchovnej polovičky. Eliminuje neveru a prináša priaznivé "esencie" do domácností.

K Chamuelovi prislúcha napríklad ruženín. 


Michael

Majestátna anjelská bytosť sa stará o to, aby sme mali permanentne aktívnu aureolu - Božiu žiaru, ktorá nás stráži pred "vtečením" neprajných síl a vibrácií do nášho ja. Zabezpečuje obranu pred zlom ako takým. Vyháňa škodné entity a démonické sily.

K Michaelovi prislúcha napríklad lapis lazuli. 


Cafkiel

Cafkiel je anjelom radosti, nadšenia a optimizmu. Zvyšuje chuť do života. Stará sa o zdravú intimitu, erotiku, "milostnosť". Pomáha pri magnetizovaní takzvaných spriaznených duší - osôb, s ktorými celostne rezonujeme. V ženách prebúdza "systémy" anjelov Venuše, v mužoch "systémy" anjelov Marsu (aby boli ženy ženské a muži mužskí). Uzatvára emočné bôle z minulosti.

K Cafkielovi prislúcha napríklad karneol. 


Raguel

Raguel je anjelom spravodlivosti. Stará sa o to, aby sme poskytovali aj priťahovali čestnosť, korektnosť a fair-play. Eliminuje spory, hádky, konflikty rôzneho druhu. Zabezpečuje ochranu pri súdnych procesoch a inšitucionálnych naťahovačkách. Odvracia životné nešťastie.

K Raguelovi prislúcha napríklad ametyst. 


Sandalfon

Ide o anjela ľahkosti, slobodnosti, splývavosti. Človeka učí odpojiť sa od minulosti - a všetkých ťažkých energií, ktoré sú s ňou späté, a zároveň i od budúcnosti - a teda i strachov z toho, čo príde. Každú živú bytosť navibrúva tak, aby sme dokázali väčšmi fungovať pre moment tu a teraz. Mocná archanjelská bytosť odstrihuje spojky a nitky so situáciami, okolnosťami i ľuďmi, s ktorými si už nemáme čo vzájomne odovzdať. Cez Sandalfona sa možno kajať za hriechy, a tak si pýtať Božie odpustky.

K Sandalfonovi prislúcha napríklad akvamarín. 


Rafael

V prvom rade ide o anjela vše-uzdravovania. Nie nadarmo sa mu hovorí Boží lekár. Človeku pomáha preliečiť choré sféry bytia - i citové, i materiálne, i zdravotné. Do všetkých deštruktívnych buniek vlieva prenádherné očistné lúče. Rafael je i anjelom mieru, pokoja a súladu. Nastoľuje celostnú harmóniu - vnútornú aj vonkajšiu.

Rafaelova blízkosť láme stresy a napäťové situácie. Osoží pri zjemňovaní rodovej karmy.

K Rafaelovi prislúcha napríklad serafinit. 


Jofiel

Hovorí sa mu anjel takzvaného jánstva. Zodpovedá za to, aby každý človek našiel seba samého. Mal zdravú sebalásku a sebaúctu, uvedomoval si svoje klady a plusy a nebál sa ich prezentovať vo vonkajšom prostredí. Mocný archanjel je tiež anjelom učenia, nasávania nových poznatkov. Likviduje škodlivé vlastnosti, črty a rysy. Zbavuje viny.

K Jofielovi prislúcha napríklad tigrie oko. 


Raziel

Raziel zabezpečuje plnenie našich túžob a želaní. Ak ho oslovíme s tými správnymi prosbami, vezme ich pod svoje ochranné krídla a vzápätí odnesie do najvyšších sfér. Tam sa - spoločne s ostatnými svetelnými bytosťami - stará o to, aby boli čím skôr naplnené.

Raziel v nás posilňuje tvorivého ducha, kreativitu, múzu a nápaditosť. Cibrí pozitívne uvažovanie. Zlepšuje intuíciu.

K Razielovi prislúcha napríklad čaroit. 


Zadkiel

Mocný anjel čistí krivdy z detstva a negatívne kódy získané od predkov. Zlepšuje vzťahy s deťmi a ostatnými príslušníkmi rodu. Do familiárnych kruhov prináša pokojné "esencie".

K Zadkielovi prislúcha napríklad adulár. 


Luniel

Ide o anjela, ktorý človeku pomáha dobre sa vyspať. Priťahuje pozitívne sny, uvoľňuje telo i myseľ. Osoží pri meditácii a rozjímaní. Odháňa nočné mory - takzvané logardy a satanášov.

K Lunielovi prislúcha napríklad angelit. 


Adoniel

Anjelská bytosť láme fóbie rôzneho druhu. Urovnáva celospoločenské napätie a pnutie. Do pozemských štruktúr prináša "vône" mieru. Pomáha utláčaným alebo marginalizovaným ľuďom.

K Adonielovi prislúcha napríklad larimar. 


Selenitový čaro-prútik na masáž a "energizovanie" tela

Selenit očisťuje - človeka aj priestory. Negatívne energie všetkého druhu automaticky pretavuje do energií pozitívnych a radostných.  Pomasírujte si telo selenitovým čaro-prútikom z Maroka. Alebo si ho len jemne prikladajte tam, kde treba. Selenit sa postará o "vypláchnutie" ťažkých vibrácií. Ezoterici pracujúci so vzácnymi kameňmi hovoria, že selenitové tyčinky odstraňujú bolesti - napríklad migrenózneho charakteru. Minerál - odroda sadrovca - dáva do poriadku "nabúranú" auru a disharmonický čakrový systém.  Selenitová tyčinka oplýva veľkosťou cca 15 x 2,5 cm. Kameň je jemne drvivý, čo je však jeho prirodzená vlastnosť.  Upozornenie: žiadne minerály nenahrádzajú klasickú lekársku pomoc. S bolesťami alebo chorobami je vždy potrebné kontaktovať vášho obvodného lekára alebo špecialistu. 

6,90 €

Soľné srdce "Vzývanie anjelov rodu"

Srdce je odjakživa symbolom lásky. Dekorácie do domácnosti v srdcovom tvare prinášajú do príbytkov pokoj, mier a celostnú harmóniu. Skrátka, vzývajú pomyselných anjelov rodu a rodiny - bytosti, ktoré vnášajú do familiárnych kruhov "esencie" dobra a prajných citov.  Do nášho soľného svietnika stačí umiestniť "čajovku" - a vychutnávať si príjemné svetlo. Komponent má šírku cca 10 cm, výšku približne 6 cm. Váži okolo 600 gramov.  Soľný svietnik z Pakistanu je úžasnou dekoráciou do každého bytu či kancelárie. Zároveň oplýva liečivými atribútmi. Je upokojujúci, relaxačný, inšpiratívny. Skrátka, kus prírody u vás doma. Očarujúci soľný kryštál funguje ako prírodný ionizátor, ktorý vraj blahodarne pôsobí na ľudské zdravie, pozitívne ovplyvňuje psyché, zlepšuje spánok a skvalitňuje ovzdušie v miestnostiach. 

12,90 € 16,00 €

Roll-on na zápästie s erotizujúcim účinkom na "reštart" druhej čakry

Naneste si na zápästie guľôčkou nášho roll-onu trocha erotizujúcej olejovej zmesi - a je viac než pravdepodobné, že vaša magnetizujúca sila narastie. Skrátka, okolie si vás isto všimne. A možno aj človek, po ktorom tajne pokukujete. Prípadne aj jedinec nový - taký, ktorého "náhodou" stretnete na ulici. A vaša vôňa ho omámi.  Roll-on tyčinka má 40 ml a pozostáva z troch druhov 100-percentných olejov - pačuli, jazmín a ylang-ylang. Všetko sú to arómy, ktoré môžu mať erotizujúci a afrodiziakalny účinok. Olejová zmes blahodarne vplýva najmä na druhú, čiže sexuálnu čakru. Cena je za 1 ks špeciálneho roll-onu.  Upozornenie: Olejová zmes je len na vonkajšie použitie /v rámci aromaterapie/. Esenciálne oleje môžu u precitlivených jedincov spôsobiť alergické reakcie. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Chráňte si zrak. 

4,90 € 6,60 €

"Antidepresívny olej" z ružového dreva

Aniba rosaeodora alebo tiež ružové drevo je druh stromu, ktorý rastie v dažďových pralesoch Južnej Ameriky. Miestni vedia o energetickej sile prírodného komponentu. Esenciálne oleje z dreva osožia pri zaháňaní depresívnych stavov, smútku, melanchólie, strachov a obáv.  Dožičte si "antidepresívny olej" z ružového dreva práve teraz - k dispozícii je 10-mililitrová fľaštička. Stačí pár kvapiek brazílskeho oleja do vašej aroma-lampy - a duša ihneď pookreje. Vôňa je sladká, kvetová, pôsobiaca ako balzam na psyché.  Upozornenie: Olej je len na vonkajšie použitie /v rámci aromaterapie/. Esenciálne oleje môžu u precitlivených jedincov spôsobiť alergické reakcie. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Chráňte si zrak.  

3,90 € 4,90 €

"Vyplazme jazyk prechladnutiu a chrípke" - soľ do kúpeľa s esenciálnymi olejmi

Počas jesene a zimy útočia virózy. Samozrejme, kľúčom k tomu, aby sme sa im vyhli, je mať silnú imunitu. Tú treba podporovať pohybom, vitamínmi, kvalitnou životosprávou. Keď však už "nepriateľ" vkĺzne do nášho organizmu, telo treba zharmonizovať a uvoľniť. Jednou z možností, ako na to, je čiahnuť po aroma-kúpeli. Vaňu napustite vodou - a v nej rozrobte 2 až 3 lyžičky upokojujúcej soli. Tá naša - v organzovom vrecúšku - obsahuje aj vzácne esenciálne oleje - eukylyptový, ďumbierový, čiže zázvorový a olej z čierneho korenia. Vôňa "soľného pokladu" vás isto nadchne.  Vo vrecúšku sa nachádza 200 gramov soli. 

4,50 € 5,00 €

Látkové rúško na tvár "Kvet života"

Svet sa "zarúškoval". A to kvôli tomu, aby sa väčšmi chránil pred nebezpečným vírusom, ktorý stále vyčíňa.  Ochráňte svoj respiračný trakt nevšedným rúškom čiernej farby s mystickým symbolom Kvetu života. Pradávny symbol prináša radosť, optimizmus a vieru v lepšie zajtrajšky. Ezoterici veria, že dodáva silu a energiu - potrebnú na zvládnutie pozemských starostí.  Univerzálne rúško - i pre ženy, i pre mužov - disponuje veľkosťou cca 20 x 15 cm, ľahko sa cezeň dýcha. Na vrchnej strane ochrannej pomôcky sa nachádza skrytý drôtik, ktorý poslúži na komfortnejšie umiestnenie rúška na tvár. Na vnútornej strane nájdete otvor na vloženie filtra (ten nie je súčasťou zásielky). Rúško je na variovateľnej a prispôsobivej gumičke. Dá sa prať.  Cena je za 1 ks čierneho rúška so zlatistou symbolikou. 

5,90 € 9,90 €

Balzam na nervy - čistý levanduľový vonný olej

Kúzelná aróma upokojuje a harmonizuje. Napäté nervy obaľuje do pomyselného obláčika. Dodáva vše-vieru, teda vieru vo vlastné Ja, ale aj vieru v to, že pri nás permanentne stoja svetelné bytosti. Vôňa levandule pomáha aj pri nespavosti, nervovej slabosti a bolestiach hlavy. Tlmí škodlivé myšlienky, zlepšuje pracovnú klímu. Poskytuje priam brilantnú ochranu pred urieknutím a porobením. Levanduľa harmonizuje vrchné čakry - teda intuitívnu a korunnú.  Fľaštička s čistým levanduľovým olejom má obsah 10 ml.  Upozornenie: Olej je len na vonkajšie použitie /v rámci aromaterapie/. Esenciálne oleje môžu u precitlivených jedincov spôsobiť alergické reakcie. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Chráňte si zrak.  

4,90 € 9,90 €

Mandalové tácky pod poháre - odhaľte kúzlo čarokruhov

Čarokruhy, čiže mandaly spájajú tento svet so svetom duchovným. Tvorili ich už starí Egypťania s cieľom prilákať do svojho života blahobyt, šťastie, zdravie i lásku. Teraz môžete mandalami okrášliť aj svoju kuchynu či jedáleň. V našej ponuke sa objavili nevšedné mandalové tácky pod poháre. V balíčku nájdete hneď 4 kusy - všetky sú vyobrazené na fotografiách.  Každá tácka má priemer 10 cm. Povrch je keramický, a teda odolný voči vode i jemným nárazom. Spodok tvorí korok.  Cena je za celý set, čiže 4 ks. 

11,00 €

Magnetickí cvrčkovia – na energizáciu organizmu

V liečiteľskej terminológii sa nazývajú aj spievajúcimi magnetmi. Ide o dva hematitové priťahujúce sa kamene. Pri spojení magnetov z väčšej vzdialenosti vydávajú nevšedný zvuk - pripomínajúci cvrlikanie hmyzu. "Tónina" vraj blahodarne vplýva na celý organizmus. Osoby, ktoré magnety vyskúšali, poukazovali na pozitívy vplyv na krv ako takú, ako aj na prekrvovanie orgánov. Hematit vo všeobecnosti blahodarne vplýva na "životadarnú tekutinu", ale aj na črevo, konečník a proces vyprázdňovania. Samozrejme, nenahrádza klasickú lekársku pomoc; je iba energo-doplnkom.

8,90 €

Telové sviečky s obsahom kadidla – aj na vyháňanie zlých síl (1 ks)

Svetlo sveta uzreli unikátne telové sviečky, ktoré majú silný očistný charakter. V niektorých kultúrach sa používajú na exorcizmus, teda vyháňanie zlých síl a entít. Sviečky s kadidlom - po ich priložení k telu a zapálení - vďaka komínovému efektu vyháňajú z Ja človeka všetko, čo je negatívne. Telové sviečky tiež uvoľňujú, harmonizujú, rozpozitívňujú a zbavujú stresu či tenzie. Sviečka je vyrobená z panenského včelieho vosku, bavlneného plátna a ďalších účinných látok. Sviečka neobsahuje esenciálne oleje a je ručne vyrobená slovenskými duchovnými majstrami. Ideálne je, ak vás s aplikáciou sviečky pomôže blízka osoba. Mystická sviečka horí približne 10 minút a je žiaduce vypáliť ju po logo. Pri použití sviečky si počínajte opatrne - aj voči sebe, aj voči prostrediu, v ktorom ceremóniu vykonávate.  Tehotným ženám sa sviečky neodporúčajú. Rovnako sa neodporúča páliť čakrové sviečky presne na úrovni srdca. Energetické liečenie nenahrádza klasickú lekársku pomoc; je výsostne harmonizačným doplnkom. V prípade zdravotných ťažkostí je žiaduce navštíviť lekára.  Cena je za 1 ks očistného predmetu. 

2,90 €

Čakrové očistné telové sviečky – maxi balenie

Čakry sú energetické vrtule, prostredníctvom ktorých sa do tela vháňajú pozitívne vibrácie - a naopak, vypudzujú z neho vibrácie záporné. Naše čakry musia fungovať ako švajčiarske hodinky; inak môžeme ochorieť. Jednou z metód, ako dať do poriadku čakrový systém, je jeho harmonizácia prostredníctvom telových sviečok. Prikladajú sa na telo (podľa presného návodu na obale) a zapaľujú. Komínovým efektom sa potom z príslušnej čakry "vypaľujú" negatívne vibrácie. Sviečky v našom e-shope sú čisto slovenské - a vyrobené z panenského včelieho vosku, bavlneného plátna a ďalších látok. Neobsahujú esenciálne oleje, takže sú nedráždivé. V balíčku s návodom na použitie nájdete 10 kúzelných sviečok. Okrem klasických farieb /červená, oranžová, žltá, zelená, tyrkysová, indigová a fialová/ poslúži i sviečka čierna /vyťahujúca negatívne energie/, biela /čisto harmonizačná/ a ružová /upokojujúca/. Ideálne je, ak vás s aplikáciou sviečok pomôže blízka osoba. Každá zo sviečok horí približne 10 minút a je žiaduce vypáliť ich po logo. Pri použití sviečok si počínajte opatrne - aj voči sebe, aj voči prostrediu, v ktorom ceremóniu vykonávate. Tehotným ženám sa sviečky neodporúčajú. Rovnako sa neodporúča páliť čakrové sviečky presne na úrovni srdca. Energetické liečenie nenahrádza klasickú lekársku pomoc; je výsostne harmonizačným doplnkom. V prípade zdravotných ťažkostí je žiaduce navštíviť svojho lekára. 

7,90 € 19,00 €

Vonný olej "Pozvánka pre anjelov"

Anjelov miluje azda každý. Pomáhajú, inšpirujú, očisťujú, liečia. Bytosti Svetla milujú vône. Ku kúzelným arómam - ktoré vraj priťahujú anjelov - určite patrí aj vonný olej vyrobený v Anglicku. Stačí pár kvapiek do vašej aromalampy. Vyskúšajte - a sami uvidíte... Fľaštička má objem 10 ml.  Upozornenie: Olej je len na vonkajšie použitie /v rámci aromaterapie/. Esenciálne oleje môžu u precitlivených jedincov spôsobiť alergické reakcie. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Chráňte si zrak. 

4,00 €

Olejový rozprašovač aj proti urieknutiu - z levandule a fenikla

Vychutnajte si éterické oleje v rozprašovači. Prevoňajú byt aj dom - a do domácnosti vnesú svieže, pohodové a harmonické energie. Rozstreknite "hmlu" vyššie nad hlavu /dbajúc na to, aby ste si chránili zrak/ - a okamžite môžete posilniť svoju auru. Ak je aura celistvá, človek sa stáva chránenejší pred negatívnymi energiami, vrátane urieknutí.  Olej v rozprašovači má objem 10 ml. Okrem iného obsahuje esencie z levandule a fenikla.  Výťažky z levandule bývajú častou prísadou v parfumérii. Grécka poetka Sapfó bola do levanduľovej voňavky, doslova, zbláznená. Levanduľová aróma upokojuje a harmonizuje. Napäté nervy obaľuje do pomyselného obláčika. Dodáva vše-vieru, teda vieru vo vlastné Ja, ale aj vieru v to, že pri nás permanentne stoja svetelné bytosti a prajné sudičky. Vôňa levandule osoží pri nespavosti a odháňa zlé sily.  Feniklový "odór" je údajne anti-magnetom na zlých duchov.  Upozornenie: Olej je len na vonkajšie použitie /v rámci aromaterapie/. Esenciálne oleje môžu u precitlivených jedincov spôsobiť alergické reakcie. 

6,90 € 13,00 €

Jazmínový vonný olej - nielen mocné afrodiziakum

Jazmínový olej sa vyrába z indických sušených lístkov, a to destiláciou pary. Opojná vôňa otvára všetky zmysly - vrátane toho šiesteho. Cibrí intuíciu, skvalitňuje channeling, spája s duchovnou ríšou, priťahuje bytosti Svetla, zlepšuje jasnovidné schopnosti. Jazmín bol kedysi obľúbenou vôňou umelcov, pretože v nich "burcoval" tvorivého ducha. Vďaka čarovnej aróme sa ponárali do tajomných svetov, ktoré potom projektovali do svojich diel. Vôňa vraj zvyšuje osobnú silu, dodáva dobrú náladu, zlepšuje spoločenskú klímu. Používa sa aj ako afrodiziakum - povzbudzuje takzvanú sexuálnu kompatibilitu partnerov. Hovorí sa, že harmonizuje psychiku, nervový systém a tlmí bolesti hlavy. Fľaštička má obsah 10 ml. 5-percentný jazmín je riedený v kvalitnom hroznovom oleji.  Upozornenie: Olej je len na vonkajšie použitie /v rámci aromaterapie/. Esenciálne oleje môžu u precitlivených jedincov spôsobiť alergické reakcie. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Chráňte si zrak.  

6,60 € 7,90 €

Aroma-olej z kadidla: ideálny pomocník pri meditácii a rituáloch

Pridajte pár kvapiek oleja do aroma-lampy - a nechajte sa "omámiť" kúzelnou vôňou. Vôňou, ktorá očisťuje, uvoľňuje, zbavuje stresov a spája s duchovným svetom.  Fľaštička má obsah 10 ml. 5-percentné kadidlo - získané destiláciou pary z posvätného stromu - je zriedené s kvalitným hroznovým olejom.  Kadidlové živicové kúsky alebo esencie sa od nepamäti používali nielen v chrámoch a kostoloch, ale aj v kráľovských palácoch či príbytkoch bohatých. Účelom bolo zbavenie sa ťažkých energií a zároveň pritiahnutie absolútneho šťastia. Teraz môžete čaro kadidlového "odóru" okúsiť aj vy.  Upozornenie: Olej je len na vonkajšie použitie /v rámci aromaterapie/. Esenciálne oleje môžu u precitlivených jedincov spôsobiť alergické reakcie. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Chráňte si zrak.

3,90 € 5,00 €

Čajovníkový olej - očistí a dezinfikuje

Stačia dve-tri kvapky čajovníkového oleja do aromalampy - a príbytok sa okamžite naplní prenikavou a očistnou vôňou.  Olej sa získava destiláciou stromových lístkov a mladých vetvičiek z Austrálie. Z jednej tony prírodného materiálu možno získať iba 10 litrov oleja. Na duchovnej báze upokojuje a zakoreňuje. Človeka vraj zbavuje škodných entít. Očisťuje priestor. Olej môže mať dezinfekčné, protibakteriálne, protiplesňové a protizápalové účinky. Inhalácia podľa liečiteľov blahodarne vplýva na celý respiračný trakt.  Fľaška s čistým olejom má obsah 10 ml.  Upozornenie: Olej je len na vonkajšie použitie /v rámci aromaterapie/. Esenciálne oleje môžu u precitlivených jedincov spôsobiť alergické reakcie. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Chráňte si zrak.

3,50 € 4,00 €

Himalájska očistná soľ do kúpeľa proti stresu a zlým silám

Doprajte si ešte dnes blahodarný kúpeľ s pakistanskou ružovou soľou. Do vane stačí pridať harmonizujúci "materiál" - a potom si už len vychutnávajte pomyselné liečebné kúpele. Po aplikácii telo neoplachujte - a dožičte si asi hodinový relax.  Vrecko má 500 g.  Liečitelia hovoria, že himalájska soľ osoží pri detoxe organizmu, priaznivo vplýva na neduhy kože, odstraňuje plesne z nôh. Kúpeľ prináša pokojný spánok a "láme" stres.  Podľa ezoterikov sa vďaka kúpeľu vo vode s ružovou soľou zbavíte negatívnych energií - napríklad urieknutí. 

2,80 € 3,00 €