Telefonujeme do neba. Viete, ktorých anjelov máte prosiť pri tých alebo oných životných problémoch?

09.08.2020

Nebeská ríša má neobmedzené možnosti. A vždy je ochotná pomáhať nám - nech sa už deje čokoľvek. Správne vyslovené a vyslané želanie sa dokáže do reality pretaviť rýchlosťou blesku - stačí vedieť, ako na to. Anjelské bytosti čakajú na odštartovanie dialógu - a na to, aby nám zoslali takzvané lúče pomoci.

Pripravili sme pre vás zoznam najčastejších životných peripetií, pričom ku každej z nich sa viaže iná archanjelská mocnosť. Privolajte ju, zvestujte jej svoju situáciu a tiež prianie. Nezabúdajte pritom na dôležité pravidlo: bez viery sa ani lístok nepohne, a preto uverte, že svetelné entity sa s plnou vervou pustia do toho, aby vás odľahčili od pozemských bremien.

Kontakt s anjelmi nie je zložitý. Pri duchovnej debate používajte jednoznačné vety - bez zbytočných omáčok. Anjelské sily majú rady, keď človek svoje priania líči priamo a rozhodne.


Absencia životnej sily - Uriel

Alkoholizmus - Gabriel

Bezvýchodiskovosť - Haniel

Depresie - Rafael

Disharmónia v domácnosti - Chamuel

Dlhodobá samota - Chamuel

Falošní susedia - Michael

Finančné problémy - Uriel

Frigidita - Cafkiel

Geopatogénne zóny v príbytku - Gabriel

Hádky, spory a konflikty rôzneho charakteru - Raguel

Hriechy - Sandalfon

Choroby akéhokoľvek rázu - aj fyzické, aj psychické - Rafael

Chradnúca intimita vo vzťahu - Cafkiel

Chýbajúca tvorivosť a nápaditosť - takzvaná beziskrovosť a bezmúzovosť - Raziel

Jedovitosť, hnevlivosť, pichľavosť, výbušnosť, explozívnosť, emotívnosť - Jofiel

Kliatba karmická - Metatron

Kliatba rodová - Rafael

Lakomosť - Jofiel

Lenivosť - Uriel

Manipulácia a emočné vydieranie - Michael

Narušené vzťahy s deťmi - Zadkiel

Nedostatočná sebaláska - Jofiel

Nedôvera - Jofiel

Negatívne energie od iných ľudí - urieknutie, porobenie, počarovanie - Michael

Neodpustenie - Gabriel

Nepriatelia, rivali, sokovia - Michael

Nerozhodnosť a životný balans - Haniel

Neschopnosť predať nehnuteľnosť - Uriel

Neschopnosť presadiť sa na pracovnej či kariérnej báze - Uriel

Nespavosť a nočné mory - Luniel

Netrpezlivosť - Jofiel

Neúspech a lepenie sa smoly na päty - Uriel

Nevera v partnerstve alebo manželstve - Chamuel

Obavy z ciest a cestovania - Gabriel

Obavy zo šoférovania - Gabriel

Obezita - Rafael

Ochrana pred energetickými upírmi - Michael

Ochrana pred podvodmi, špekuláciami a machináciami - Michael

Opakujúce sa úrazy alebo nehody - Raguel

Oslabená alebo deravá aura - Gabriel

Oslabená intuícia - Raziel

Pasivita - neschopnosť byť akčný a dynamický jedinec - Haniel

Posadnutosť démonmi - Michael

Prehnaná obeta - syndróm takzvanej Matky Terezy - Jofiel

Priťahovanie nevhodných partnerov či partneriek - Chamuel

Problémy pri počatí dieťatka alebo pri tehotenstve - Gabriel

Problémy s komunikáciou - Gabriel

Problémy s úradmi a úradníkmi - Raguel

Problémy s učením sa u detí - Jofiel

Rodinné alebo rodové problémy - Zadkiel

Rodové bloky a kódy - kopírovanie života predkov - Zadkiel

Sebaklam a jestvovanie vo falošných ilúziách - Raziel

Smútok a žiaľ - Jofiel

Spoločenská izolácia - Chamuel

Starosti s hľadaním vhodného bývania - Gabriel

Strachy rôzneho druhu - Uriel

Stres a nervozita - Rafael

Súdne procesy - Raguel

Ťažká karma - Metatron

Ťažká a "hustá" myseľ, neschopná sa vypnúť - Raziel

Usadené a nevypovedané emócie - Cafkiel

Únava - Uriel

Vina - Jofiel

Vnútorný nepokoj - Jofiel

Vnútorný chaos a bordel - Haniel

Vracanie sa k partnerov alebo partnerkám z minulosti - neschopnosť pustiť ich - Cafkiel

Vŕtanie sa v minulosti - neschopnosť uzatvoriť to, čo je staré a dávnoveké - Sandalfon

Vstup tretej osoby do vzťahu - Chamuel

Záporné uvažovanie - Raziel

Závislosti rôzneho druhu - Gabriel

Zblúdené duše, ktoré nevedia nájsť cestu Domov - Michael

Zlí a intrigánski kolegovia v práci - Michael

Zlí duchovia v príbytku - Michael

Zlo v spoločnosti - Adoniel

Žiarlivosť - Jofiel

Životná zaseknutosť a zacyklenosť - uviaznutie v takzvaných mŕtvych energiách - Uriel

Životné tápanie - neschopnosť nájsť pevnú pôdu pod nohami - Uriel

Xenofóbia a homofóbia - Adoniel


A teraz si o jednotlivých archanjelských mocnostiach napíšme viac. 

Uriel

Do balíčka jeho svetelných kompetencií patrí najmä nastoľovanie odvahy. V človeku ruší všetky strachy a obavy. Uriel sa stará o to, aby sme materiálne prosperovali. Eliminuje finančné blokády. Dodáva chuť do života, cibrí optimistického ducha, zveľaďuje pevnú vôľu. Pomáha pri témach spätých s nehnuteľnosťami.

K Urielovi prislúcha napríklad červený jaspis. 


Gabriel

Pomáha nám zhodiť z pliec všetky pozemské bremená, záťaže, reťaze či balasty - či už súvisia s citovou, pracovnou, alebo zdravotnou sférou.

Očisťuje a uvoľňuje. Prináša vše-požehnanie. Osoží rodičom, ktorí nedokážu splodiť dieťatko. Zabezpečuje ochranu na cestách. Pláta auru, zlepšuje komunikáciu. Je nápomocný v boji proti závislostiam rôzneho druhu.

Ku Gabrielovi prislúcha napríklad krištáľ. 


Haniel

Do vejára jeho svetelných kompetencií patrí najmä nastoľovanie životného poriadku. Eliminuje vnútorný aj vonkajší bordel a chaos. Haniel sa stará o to, aby sme boli rázni, rozhodní, pevní a stabilní.

Dodáva chuť do života, cibrí optimistického ducha, zvyšuje bázu odvahy a celostného nadšenia. Rozdynamizúva všetko, čo stojí a stagnuje.

K Hanielovi prislúcha napríklad slnečný kameň. 


Chamuel

Hovorí sa mu anjel celostného pokoja. Urovnáva všetky deštruktívne, škodlivé, napäťové energie a vibrácie. Je to i bytosť vše-lásky. Stará sa o to, aby sme milovali a boli milovaní. Utužuje zväzky. Osamelým ľuďom pomáha pri magnetizovaní duchovnej polovičky. Eliminuje neveru a prináša priaznivé "esencie" do domácností.

K Chamuelovi prislúcha napríklad ruženín. 


Michael

Majestátna anjelská bytosť sa stará o to, aby sme mali permanentne aktívnu aureolu - Božiu žiaru, ktorá nás stráži pred "vtečením" neprajných síl a vibrácií do nášho ja. Zabezpečuje obranu pred zlom ako takým. Vyháňa škodné entity a démonické sily.

K Michaelovi prislúcha napríklad lapis lazuli. 


Cafkiel

Cafkiel je anjelom radosti, nadšenia a optimizmu. Zvyšuje chuť do života. Stará sa o zdravú intimitu, erotiku, "milostnosť". Pomáha pri magnetizovaní takzvaných spriaznených duší - osôb, s ktorými celostne rezonujeme. V ženách prebúdza "systémy" anjelov Venuše, v mužoch "systémy" anjelov Marsu (aby boli ženy ženské a muži mužskí). Uzatvára emočné bôle z minulosti.

K Cafkielovi prislúcha napríklad karneol. 


Raguel

Raguel je anjelom spravodlivosti. Stará sa o to, aby sme poskytovali aj priťahovali čestnosť, korektnosť a fair-play. Eliminuje spory, hádky, konflikty rôzneho druhu. Zabezpečuje ochranu pri súdnych procesoch a inšitucionálnych naťahovačkách. Odvracia životné nešťastie.

K Raguelovi prislúcha napríklad ametyst. 


Sandalfon

Ide o anjela ľahkosti, slobodnosti, splývavosti. Človeka učí odpojiť sa od minulosti - a všetkých ťažkých energií, ktoré sú s ňou späté, a zároveň i od budúcnosti - a teda i strachov z toho, čo príde. Každú živú bytosť navibrúva tak, aby sme dokázali väčšmi fungovať pre moment tu a teraz. Mocná archanjelská bytosť odstrihuje spojky a nitky so situáciami, okolnosťami i ľuďmi, s ktorými si už nemáme čo vzájomne odovzdať. Cez Sandalfona sa možno kajať za hriechy, a tak si pýtať Božie odpustky.

K Sandalfonovi prislúcha napríklad apatit. 


Rafael

V prvom rade ide o anjela vše-uzdravovania. Nie nadarmo sa mu hovorí Boží lekár. Človeku pomáha preliečiť choré sféry bytia - i citové, i materiálne, i zdravotné. Do všetkých deštruktívnych buniek vlieva prenádherné očistné lúče. Rafael je i anjelom mieru, pokoja a súladu. Nastoľuje celostnú harmóniu - vnútornú aj vonkajšiu.

Rafaelova blízkosť láme stresy a napäťové situácie. Osoží pri zjemňovaní rodovej karmy.

K Rafaelovi prislúcha napríklad serafinit. 


Jofiel

Hovorí sa mu anjel takzvaného jánstva. Zodpovedá za to, aby každý človek našiel seba samého. Mal zdravú sebalásku a sebaúctu, uvedomoval si svoje klady a plusy a nebál sa ich prezentovať vo vonkajšom prostredí. Mocný archanjel je tiež anjelom učenia, nasávania nových poznatkov. Likviduje škodlivé vlastnosti, črty a rysy. Zbavuje viny.

K Jofielovi prislúcha napríklad citrín.  


Raziel

Raziel zabezpečuje plnenie našich túžob a želaní. Ak ho oslovíme s tými správnymi prosbami, vezme ich pod svoje ochranné krídla a vzápätí odnesie do najvyšších sfér. Tam sa - spoločne s ostatnými svetelnými bytosťami - stará o to, aby boli čím skôr naplnené.

Raziel v nás posilňuje tvorivého ducha, kreativitu, múzu a nápaditosť. Cibrí pozitívne uvažovanie. Zlepšuje intuíciu.

K Razielovi prislúcha napríklad čaroit. 


Zadkiel

Mocný anjel čistí krivdy z detstva a negatívne kódy získané od predkov. Zlepšuje vzťahy s deťmi a ostatnými príslušníkmi rodu. Do familiárnych kruhov prináša pokojné "esencie".

K Zadkielovi prislúcha napríklad adulár. 


Luniel

Ide o anjela, ktorý človeku pomáha dobre sa vyspať. Priťahuje pozitívne sny, uvoľňuje telo i myseľ. Osoží pri meditácii a rozjímaní. Odháňa nočné mory - takzvané logardy a satanášov.

K Lunielovi prislúcha napríklad angelit. 


Adoniel

Anjelská bytosť láme fóbie rôzneho druhu. Urovnáva celospoločenské napätie a pnutie. Do pozemských štruktúr prináša "vône" mieru. Pomáha utláčaným alebo marginalizovaným ľuďom.

K Adonielovi prislúcha napríklad larimar. 


"Život bez stresov" - vonný olej s arómou orchideí

Bežný život prináša množstvo stresov, napätia, tenzie. Ustavične sa kamsi náhlime. A nevieme vypnúť - na pomyselnom motore stistnúť tlačidlo "off". Teraz je tu pomyselný časo-priestor, keď máte svoje Ja dokonale resetovať, a to vďaka vonnému oleju s odórom kúzelných orchideí.  Vôňa upokojuje, harmonizuje, osoží pri privodzovaní kvalitného spánku. Má relaxačné účinky.  Vonný olej vo fľaštičke má 10 ml. Upozornenie: Olej je len na vonkajšie použitie /v rámci vonnej aromaterapie/. Esenciálne oleje môžu u precitlivených jedincov spôsobiť alergické reakcie. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Chráňte si zrak. Sviečky nikdy nenechávajte bez dozoru. Skladom

2,90 € 3,30 €

"Fialová nádhera" - aroma-olej s vôňou "lilavého" orgovánu

Počas jarných mesiacov sa ulice zaplnia nádhernou sladkastou vôňou, ktorá vábi všetky zmysly. Orgovány - kríky, ktorých pôvod je v Malej Ázii - zakvitnú tisíckami maličkých kvetov, najmä fialových. Orgován je drevina znášajúca priame slnečné žiarenie, nenáročná na pôdu. Samozrejme, najkrajšia je v záhrade - do priestoru vnáša optimizmus, radosť, eliminuje napätie a stres, zvyšuje aktivitu a dobíja priaznivými energiami. Rastlina je však prajná, a preto sa o svoje voňavé "fluidum" rada podelí aj s ľuďmi, ktorí žijú v panelákoch, a to v podobe aroma-oleja.  Dajte pár kvapiek do aroma-lampy - a vaša izba sa okamžite naplní nielen opojnou arómou, ale aj harmonizujúcimi vibráciami. Fialové kvietky sa postarajú o pokoj v duši, čistejšiu psychiku, eliminovanie stresov, no najmä o utuženie vzťahov. Áno, orgovánový "odór" prebúdza k aktivite anjelov vše-lásky. Vonný olej vo fľaštičke má 10 ml.  Upozornenie: Olej je len na vonkajšie použitie /v rámci vonnej aromaterapie/. Esenciálne oleje môžu u precitlivených jedincov spôsobiť alergické reakcie. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Chráňte si zrak. Sviečky nikdy nenechávajte bez dozoru. Skladom

2,90 € 3,30 €

Selenitový čaro-prútik na masáž a "energizovanie" tela

Selenit očisťuje - človeka aj priestory. Negatívne energie všetkého druhu automaticky pretavuje do energií pozitívnych a radostných.  Pomasírujte si telo selenitovým čaro-prútikom z Maroka. Alebo si ho len jemne prikladajte tam, kde treba. Selenit sa postará o "vypláchnutie" ťažkých vibrácií. Ezoterici pracujúci so vzácnymi kameňmi hovoria, že selenitové tyčinky odstraňujú bolesti - napríklad migrenózneho charakteru. Minerál - odroda sadrovca - dáva do poriadku "nabúranú" auru a disharmonický čakrový systém.  Selenitová tyčinka oplýva veľkosťou cca 15 x 2,5 cm. Kameň je jemne drvivý, čo je však jeho prirodzená vlastnosť.  Upozornenie: žiadne minerály nenahrádzajú klasickú lekársku pomoc. S bolesťami alebo chorobami je vždy potrebné kontaktovať vášho obvodného lekára alebo špecialistu.  Skladom

8,90 € 10,00 €

Soľné srdce "Vzývanie anjelov rodu"

Srdce je odjakživa symbolom lásky. Dekorácie do domácnosti v srdcovom tvare prinášajú do príbytkov pokoj, mier a celostnú harmóniu. Skrátka, vzývajú pomyselných anjelov rodu a rodiny - bytosti, ktoré vnášajú do familiárnych kruhov "esencie" dobra a prajných citov.  Do nášho soľného svietnika stačí umiestniť "čajovku" - a vychutnávať si príjemné svetlo. Komponent má šírku cca 10 cm, výšku približne 6 cm. Váži okolo 600 gramov.  Soľný svietnik z Pakistanu je úžasnou dekoráciou do každého bytu či kancelárie. Zároveň oplýva liečivými atribútmi. Je upokojujúci, relaxačný, inšpiratívny. Skrátka, kus prírody u vás doma. Očarujúci soľný kryštál funguje ako prírodný ionizátor, ktorý vraj blahodarne pôsobí na ľudské zdravie, pozitívne ovplyvňuje psyché, zlepšuje spánok a skvalitňuje ovzdušie v miestnostiach.  Skladom

14,90 € 16,00 €

Balzam na nervy - čistý levanduľový vonný olej

Kúzelná aróma upokojuje a harmonizuje. Napäté nervy obaľuje do pomyselného obláčika. Dodáva vše-vieru, teda vieru vo vlastné Ja, ale aj vieru v to, že pri nás permanentne stoja svetelné bytosti. Vôňa levandule pomáha aj pri nespavosti, nervovej slabosti a bolestiach hlavy. Tlmí škodlivé myšlienky, zlepšuje pracovnú klímu. Poskytuje priam brilantnú ochranu pred urieknutím a porobením. Levanduľa harmonizuje vrchné čakry - teda intuitívnu a korunnú.  Fľaštička s čistým levanduľovým olejom má obsah 10 ml.  Upozornenie: Olej je len na vonkajšie použitie /v rámci aromaterapie/. Esenciálne oleje môžu u precitlivených jedincov spôsobiť alergické reakcie. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Chráňte si zrak.   Skladom

5,90 €

Magnetickí cvrčkovia – na energizáciu organizmu

V liečiteľskej terminológii sa nazývajú aj spievajúcimi magnetmi. Ide o dva hematitové priťahujúce sa kamene. Pri spojení magnetov z väčšej vzdialenosti vydávajú nevšedný zvuk - pripomínajúci cvrlikanie hmyzu. "Tónina" vraj blahodarne vplýva na celý organizmus. Osoby, ktoré magnety vyskúšali, poukazovali na pozitívy vplyv na krv ako takú, ako aj na prekrvovanie orgánov. Hematit vo všeobecnosti blahodarne vplýva na "životadarnú tekutinu", ale aj na črevo, konečník a proces vyprázdňovania. Samozrejme, nenahrádza klasickú lekársku pomoc; je iba energo-doplnkom. Skladom

8,90 € 9,90 €

Aroma-olej z kadidla: ideálny pomocník pri meditácii a rituáloch

Pridajte pár kvapiek oleja do aroma-lampy - a nechajte sa "omámiť" kúzelnou vôňou. Vôňou, ktorá očisťuje, uvoľňuje, zbavuje stresov a spája s duchovným svetom.  Fľaštička má obsah 10 ml. 5-percentné kadidlo - získané destiláciou pary z posvätného stromu - je zriedené s kvalitným hroznovým olejom.  Kadidlové živicové kúsky alebo esencie sa od nepamäti používali nielen v chrámoch a kostoloch, ale aj v kráľovských palácoch či príbytkoch bohatých. Účelom bolo zbavenie sa ťažkých energií a zároveň pritiahnutie absolútneho šťastia. Teraz môžete čaro kadidlového "odóru" okúsiť aj vy.  Upozornenie: Olej je len na vonkajšie použitie /v rámci aromaterapie/. Esenciálne oleje môžu u precitlivených jedincov spôsobiť alergické reakcie. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Chráňte si zrak. Skladom

4,90 €

Čajovníkový olej - očistí a dezinfikuje

Stačia dve-tri kvapky čajovníkového oleja do aromalampy - a príbytok sa okamžite naplní prenikavou a očistnou vôňou.  Olej sa získava destiláciou stromových lístkov a mladých vetvičiek z Austrálie. Z jednej tony prírodného materiálu možno získať iba 10 litrov oleja. Na duchovnej báze upokojuje a zakoreňuje. Človeka vraj zbavuje škodných entít. Očisťuje priestor. Olej môže mať dezinfekčné, protibakteriálne, protiplesňové a protizápalové účinky. Inhalácia podľa liečiteľov blahodarne vplýva na celý respiračný trakt.  Fľaška s čistým olejom má obsah 10 ml.  Upozornenie: Olej je len na vonkajšie použitie /v rámci aromaterapie/. Esenciálne oleje môžu u precitlivených jedincov spôsobiť alergické reakcie. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Chráňte si zrak.

4,90 € 5,90 €

Himalájska očistná soľ do kúpeľa proti stresu a zlým silám

Doprajte si ešte dnes blahodarný kúpeľ s pakistanskou ružovou soľou. Do vane stačí pridať harmonizujúci "materiál" - a potom si už len vychutnávajte pomyselné liečebné kúpele. Po aplikácii telo neoplachujte - a dožičte si asi hodinový relax.  Vrecko má 500 g.  Liečitelia hovoria, že himalájska soľ osoží pri detoxe organizmu, priaznivo vplýva na neduhy kože, odstraňuje plesne z nôh. Kúpeľ prináša pokojný spánok a "láme" stres.  Podľa ezoterikov sa vďaka kúpeľu vo vode s ružovou soľou zbavíte negatívnych energií - napríklad urieknutí.  Skladom

3,30 € 4,00 €