Všetko o energetickej imunite

06.09.2021

Okrem klasickej imunity, ktorú vieme zveľaďovať správnou životosprávou, existuje aj imunita energetická. Od jej sily a intenzity závisí, do akej miery sme chránení pred zlom - zákernými ľuďmi, jedovatými šípmi, ale aj urieknutiami, kliatbami, bio-vampirizmom či entitami z nízkohmotných sfér.


Prinášame vám prehľad najúčinnejších techník na povzbudenie duchovnej imunity.
Kvalita transcendentálnej obranyschopnosti je priamoúmerná sile aury - energetického obalu. Aurická štruktúra zdravého človeka siaha až do 9-metrovej vzdialenosti od povrchu tela. Ak je jasná a silná, ide o jedinca zdravého a šťastného. Ak je "zakalená", potom sa daná bytosť necíti dobre alebo prechádza ťažkým a komplikovaným obdobím. A vtedy je i náchylnejšia na "vstrebanie" temných vibrácií.


V aure zväčša prevláda jedna farba. Má kľúčové postavenie a nazývame ju aj základnou. Udáva primárne rysy toho, ako sa momentálne cítime a v akej etape bytia sa nachádzame. Okrem dominantného odtieňa má aura aj doplňujúce farby, ktoré sú menej výrazné. Zdravá aura je taká, v ktorej sa súbežne objavujú všetky kolóry dúhy (od červenej až po fialovú), hoci jedna z nich vždy vyniká.


Farebný ráz aurickej "matrice" sa mení. Vplývajú na ňu udalosti, ktoré prežívame, ale aj fakt, ako k daným situáciám pristupujeme, ako ich vnímame, akú vážnosť im pripisujeme. Farebnosť aury si môžeme upravovať aj sami - myslením, stravou, oblečením, aroma-mystikou alebo minerálnymi kameňmi. Keď sa v aure nachádza sivá, hnedá alebo čierna farba, nejde o dobrý signál - takýto jedinec disponuje chorým myslením, má nesprávny život alebo je atakovaný zlom.


Zdravá aura je celistvá a jednotná, teda bez fúg a otvorov. Ak sa v aurickej štruktúre nachádzajú diery, je to indikátor nezdravého energetického tela. Cez "úžiny" sa do človeka môžu dostávať zlovestné vplyvy. A zároveň cez ne uniká osobná moc príslušného jedinca.


A ako si môžete aurický obal zveľaďovať vo vlastnej réžii? Vyberte si metódu, ktorá rezonuje s vaším ja.
- Denne sa prihovárajte svojej aure, hovoriac toto: "Môj energetický obal, prosím ťa, ustavične sa uvádzaj do prirodzeného stavu - teda do takého režimu, v akom ťa stvoril samotný Pán".
- Kyvadlom alebo intuitívne si naciťujte, ktorá farba dúhy v nej absentuje. Potom ju doplňte do života - napríklad obliekaním sa do šiat v príslušnom odtieni alebo rozjímacími rituálmi s minerálnymi kameňmi.
- "Prečesávajte" si auru - vezmite do rúk hrebeň alebo kefu /priamo alebo vo vizualizácii/ a snažte sa smerom zhora nadol "vyčesávať" zo svojej aury - umiestnenej okolo vášho fyzického tela - všetky škodliviny, toxíny, balasty, spazmy.
- Aspoň raz za dva týždne si doprajte kúpeľ, v ktorom rozpustíte za hrsť pravej morskej či himalájskej soli. Soľ má očistný charakter.
- Pozorujte dúhu na oblohe a vstrebávajte jej energiu. Dúha má sedem kľúčových farieb - rovnako ako kolorická "mriežka" aurickej štruktúry.
- Raz za čas sa nechajte "vykúpať" pravým jarným alebo letným lejakom. Z energo-tela zmýva všetko, čo doň a naň nepatrí.
- Meditujte s polodrahokamami ako krištáľ, ametyst, serafinit alebo selenit.
- Prihovárajte sa archanjelovi Gabrielovi, prosiac ho, aby vás na duchovnej báze premiestňoval do nebeských záhrad - a dovolil vám vykúpať sa v Božích očistných jazerách. Tento "akt" dáva do poriadku tak aurický systém, ako aj čakrové "vrtule".
- Dialóg veďte aj s archanjelským majstrom Michaelom. Proste ho, aby nad vaším ja ustavične držal svoj strážny meč. Jeho "zbraň" chráni všetky telá /vrátane toho energetického/ pred zlom ako takým.
- V domácnosti páľte lotosový kvet /buď vo forme éterického oleja, alebo v podobe sušených kvietkov/. Na škodu nie je ani kadidlo či myrha. Osobitý charakter má santalové drevo.
- Majte pozitívnu myseľ a priaznivú životnú vibráciu. Aj ony vo velikánskej miere vplývajú na stav a charakter aurického obalu.


Zaujímavosť - čo prezrádzajú absentujúce farby v aure?
- Ak v aurickom obale chýba červená kolóra, znamená to, že človek sa "topí" v existenčných starostiach. Disponuje strachmi. Nemá rád život.
- Absentujúca oranžová farba dáva na známosť, že príslušný jedinec má zaseknutú tvorivú silu, prípadne oplýva neuspokojivým sexuálnym životom.
- V prípade, že sa v aure nenachádza žltá farba, je to signál toho, že daný človek nemá vybudovanú sebalásku. Nemá sa rád.
- Chýbajúca zelená farba prináša "avízko" o tom, že príslušná bytosť nefunguje v pekných a harmonických vzťahových štruktúrach, prípadne sa vnútri nej nachádza veľa, veľa napätia a tenzie.
- Ak v aurickom obale chýba tyrkysová farba, je to znak oslabenej komunikačnej bázy a nezdravého schovávania emócií v útrobách.
- V prípade, že v aure nemožno uzrieť indigovú farbu, príslušný človek je až príliš racionálny a pragmatický - a na piedestál kladie ego-myseľ. Duchovno ide bokom.
- Aura bez fialovej farby poukazuje na jedinca bez viery.

OCHRANNÍ EZOTERICKÍ POMOCNÍCI