Vonné paličky s nebesky krásnymi "esenciami" - Anjelský prach

Privolávame anjelské sily

Privolajte k sebe anjelské mocnosti. Zhovárajte sa s nimi, proste ich o zlepšenie života, praktizujte s nimi pozitívne obrady. A to vďaka špeciálnym vonným paličkám "Anjelský prach". 

Zapáľte si aroma-tyčinku. A vstrebávajte kúzelnú vôňu, ktorej úlohou je posilňovať "spojnicu" medzi človekom a duchovnou ríšou. 

V škatuľke z Indie nájdete 20 vonných tyčiniek. Každá horí cca 20 minút.

Pri zapaľovaní paličiek si počínajte opatrne - nikdy ich nenechávajte tlieť bez dozoru. Ak počas horenia odchádzate z príbytku, paličku zahaste. Aroma-paličky umiestnite do špeciálneho stojana alebo ich zapichnite do keramickej nádoby so zemou či pieskom.

Skladom

2,50 € 3,00 €