SODALIT

Šperky patria nielen na ženskú ruku; vyniknú aj na ruke mužskej. A to zvlášť vtedy, keď ide o výsostne chlapský minerál. Do vejára takýchto vzácnych kameňov jednoznačne patrí sodalit, ktorý farbami i štruktúrou pripomína planétu Zem.

Jeho zvláštnosťou je, že inak pôsobí na mužov, inak na ženy. U chlapov posilňuje ducha odvahy, vervy a "napredovačnosti". Zveľaďuje schopnosť manifestovať svoje kvality a danosti. Dá sa teda povedať, že ide o minerál úspechu. Do človeka vštepuje akýsi mysľový kód, že si zaslúži existovať v dokonalých vibráciách hojnosti a blahobytu.

Naopak, ženy, ktoré so sebou alebo na sebe nosia čarovný sodalit, oplývajú mimoriadne silnou intuíciou. Sú permanentne spojené s "vyššími bázami", ktoré ich vedú, usmerňujú, inšpirujú. Kameň osoží pri ezoterickej práci i meditácii.

Minerál sa na úrovni energo-zdravia stará o harmonizáciu respiračného a nervového traktu. Samozrejme, nenahrádza klasickú lekársku pomoc; je iba vitalizačným doplnkom.

Sodalit čistíme pod prúdom vody a nabíjame na nepriamom slnku.