TIGRIE OKO

Tigrie oko patrí do spektra takzvaných solárnych minerálov - vedno so slnečným kameňom, jantárom a citrínom. Solárne minerálne kamene dodávajú radosť, nadšenie, vervu. U človeka, ktorý s nimi medituje alebo ich nosí so sebou, posilňuje aspekty sebalásky a sebaúcty. Povzbudzuje váženie si vlastného Ja. Z majiteľa tigrieho oka sa stáva jedinec, ktorý si je vedomý svojich kvalít a daností - a nebojí sa ich prezentovať, čiže manifestovať.

Zlatožltý minerál, ktorý očarí svojím nevšedným zjavom, odháňa zlých ľudí. V minulosti sa hovorilo, že klebetníci sa jedincovi, ktorý nosí šperk z tigrieho oka, vyhýbajú velikánskym oblúkom.

Čarovný kameň zaháňa stres, napätie, strachy rôzneho druhu. Údajne chráni aj na cestách, a to pred pohromami, nehodami a zlodejmi.

Na úrovni fyzična alebo psychična blahodarne vplýva na celý solárny pletenec, čiže na žalúdok, žlčník, pečeň, slezinu, pankreas i tenké črevo. Osoží pri bolestiach rôzneho druhu. Osvedčil sa aj v boji proti depresiám. Samozrejme, nenahrádza klasickú lekársku pomoc; je iba energizujúcim doplnkom.

Tigrie oko sa nabíja aj čistí na slnku.