Anjelské čísla. Spoznajte ich tajomný význam

12.10.2022

Aj vám sa stáva, že všade navôkol vnímate rovnaké čísla? Opakujú sa vám tie isté cifry na hodinkách, na ŠPZ-kách okolo idúcich áut, v časopisoch, ktoré ste si náhodne otvorili, alebo v pracovných dokumentoch, ktorými sa aktuálne zaoberáte? Nie je to náhoda. Duchovné sféry k nám často prehovárajú práve prostredníctvom číslic. Vo vnuknutiach zhora sa ukrýva dôležité posolstvo, ktoré neslobodno vziať na ľahkú váhu. Čím viac rovnakých číslic registrujete, tým má nebeské posolstvo hlbší alebo intenzívnejší charakter.


Číslo 1 - prihovárajú sa nám slneční anjeli, anjeli nových a sviežich energií. Vnímajú, že niečo v našom živote je zastarané "zatuchnuté", stojace, stagnačné. A chcú, aby sme vibrácie rozvírili. Opakujúce sa jednotky tiež indikujú, že starosti, ktoré nás sužujú, čoskoro zmiznú. Číslo jeden nás pobáda k tvorivej činnosti alebo k zlepšeniu životosprávy.


Číslo 2 - prihovárajú sa nám anjeli Božích právd a múdrostí. Odovzdávajú nám indíciu, že naše spirituálne dary silnejú. Je žiaduce načúvať im. Dvojka pobáda k rešpektovaniu intuície. Zároveň apeluje na očistu a častejšie používanie modlitieb, mantier a afirmácií.


Číslo 3 - prihovárajú sa nám anjeli - Jofieliti. Prostredníctvom daného čísla dostávame signál, aby sme neopakovali chyby alebo nesprávne pozemské rozhodnutia z minulosti. Trojka ako taká tiež pobáda k vzdelávaniu, k nasávaniu nových poznatkov.


Číslo 4 - prihovárajú sa nám osobní anjeli - pomocníci. Vidia, že naše životy sú momentálne problémové, že sa topíme v pomyselných bahnách bytia. Prostredníctvom nebeských číselných signálov dostávame nebeské avízo, že sú s nami - a že im môžeme odovzdať akékoľvek útrapy či starosti.


Číslo 5 - prihovárajú sa nám anjeli - Razieliti. Chcú, aby sme prekopali naše myslenie. Vnímajú, že je skeptické, negativistické, záporné. Pobádajú, aby sme začali uvažovať výsostne pozitívne. Lebo prostredníctvom pozitívneho umu si vzápätí pritiahnete veľa pekných životných momentov. Päťka ako taká tiež môže predvídať dôležitú cestu - relaxačnú alebo aj pracovnú.


Číslo 6 - prihovárajú sa nám anjeli - Amorovia. Chcú, aby sme energiu investovali do témy lásky, vzťahov, citov, emócií. Vnímajú, že sa na milostnej báze trápime. A je žiaduce dať za starosťami bodku. Šestka môže predpovedať príchod duchovnej polovičky, prípadne aj tehotenstvo.


Číslo 7 - je to číslo varovné, výstražné, upozorňujúce na životné "tŕne" alebo nepriateľov, sokov, rivalov, čiže ľudí, ktorí by voči nám mohli vysielať jedovaté šípy. Je žiaduce väčšmi prosiť všetkých anjelov a archanjelov o mocnejšie ochranné perute.


Číslo 8 - prostredníctvom tohto čísla sa nám prihovárajú anjeli - Rafaeliti. Dostávame signál, aby sme viac pozornosti orientovali do zdravotných tém. Je dôležité upraviť životosprávu, vykorigovať stravu, viac sa hýbať, prípadne dbať na harmonickú psychiku. V ojedinelých prípadoch sa za číslom 8 ukrýva signál zhora, že sme v karmickom období - čiže sa v našich bytiach môžu odohrať zvláštne situácie, ktoré sa ale musia uskutočniť, pretože sa pomocou nich odžívajú alebo anulujú karmické resty či dlžoby.


Číslo 9 - ide o číslo archanjela Michaela. Prostredníctvom tejto "numerálie" dostávame pomyselné avízo, aby sme sa pustili do veľkej inventúry života. Uzatvorili to, čo je staré - a do existencie vpustili svieže energie. Deviatka predvída naplnenie túžob.