Archanjelský kalendár na rok 2023 - majte svojich nebeských majstrov vždy naporúdzi

28.12.2022

Či na nich veríme, alebo nie, bdejú nad našimi životmi. Chránia, strážia, inšpirujú, liečia, pobádajú k dobru. Načúvajú našim prosbám - a to nepretržite. Anjeli či archanjeli nikdy nespia. Sú permanentne ochotní pretavovať ľudské túžby do reality - samozrejme, za predpokladu, že rezonujú s potrebami či požiadavkami duše. Dôverne poznajú pozemské starosti či útrapy - a vždy dokážu nájsť "medikament" na ich odstránenie. Jedinečný anjelský kalendár prezrádza, ktorá dobrotivá bytosť má v príslušnom mesiaci k človeku najbližšie - a akým spôsobom mu môže byť nápomocná.


Január - mesiac archanjela Gabriela
Kľúčové slová alebo slovné spojenia: požehnávanie; očista; zbavovanie sa toho, čo je staré; používanie modlitieb a afirmácií; zdravá a otvorená komunikácia; manifest názorov; ochrana na cestách a pri šoférovaní; tvorivé činnosti; plodenie nového života; korektúra životosprávy


Február - mesiac archanjela Metatrona
Kľúčové slová alebo slovné spojenia: zažívanie karmických lekcií; nevzdávanie sa pri životných "buchnátoch"; očista karmických "kroník"; anjelské vedenie; nepodliehanie pokušeniam či nerestiam; zvýšenie interesu o témy medzi nebom a zemou; duchovný progres; vzdelávanie sa


Marec - mesiac archanjela Raziela
Kľúčové slová alebo slovné spojenia: cibrenie viery; práca s hlavou; rozpozitívnenie myslenia; kutie nových plánov a ideí; zasielanie túžob do "dajného" Univerza; pretavovanie toho, čo chceme a po čom prahneme, do reality; praktizovanie pozitívnych anjelských rituálov


Apríl - mesiac archanjela Rafaela
Kľúčové slová alebo slovné spojenia: nastoľovanie pokoja a mieru vo všetkých sférach bytia; zaoberanie sa celostným zdravím; lepšia životospráva; konzumovanie hodnotnej stravy; pohybové činnosti; nasávanie prírodných energií; harmonizácia rodov a rodín


Máj - mesiac archanjela Amoriela
Kľúčové slová alebo slovné spojenia: cibrenie sebalásky; podpora vzťahových tém; posilňovanie tých zväzkov, ktoré stoja na pevných oporných múroch a v ktorých vládnu "esencie" lásky; "rozbíjanie" samoty; stretávanie spriaznených duší; intimita a zdravá sexualita


Jún - mesiac archanjela Haniela
Kľúčové slová alebo slovné spojenia: povzbudzovanie osobnej sily; nastoľovanie odvahy; smelé skutky; rázne a rozhodné jednanie; manifest toho, čo chceme; zdravé presadzovanie vlastných uhlov pohľadu; jestvovanie v energiách rovnováhy a reciprocity; kľúčové materiálne zmeny


Júl - mesiac archanjela Jofiela
Kľúčové slová alebo slovné spojenia: vlastné ja; práca na sebe samom či sebe samej; orientovanie pozornosti do vlastného blaha - nie do blaha iných; seba-zdokonaľovanie sa; skrášľovanie tela alebo zušľachťovanie duše; verdikty vo vlastnej réžii; zaujímavé cesty; múdrenie; zvyšovanie energo-ochrany; starostlivosť o tráviaci trakt


August - mesiac archanjela Cafkiela
Kľúčové slová alebo slovné spojenia: očista všetkých sfér bytia; zatváranie starých a otváranie nových "levelov" súcna; vše-odpúšťanie; emočný odblok; zužitkúvanie elementu vody napríklad vo forme častých kúpeľov; kreatívne činnosti; umelecké aktivity; podpora "ženstva" alebo "mužstva"; starostlivosť o urogenitálny trakt; sexualita


September - mesiac archanjela Luniela
Kľúčové slová alebo slovné spojenia: načúvanie intuícii; zveľaďovanie duchovných darov; pozitívne rituály a obrady; rešpektovanie "šepotov" duše; čítanie motivačných, ezoterických alebo náboženských kníh; stretávanie životných lektorov a koučov; učenie iných; analýza snov; kvalitný spánok


Október - mesiac archanjela Michaela
Kľúčové slová alebo slovné spojenia: transformácie; osobnostný prerod; eliminácia škodlivých vlastností a čŕt; ochrana zvnútra - pred deštruktívnymi myšlienkami či emóciami; ochrana zvonka - pred zlými ľuďmi či entitami; vyhýbanie sa hriechom, nerestiam, nešvárom, pokušeniam či závislostiam od niečoho či niekoho; povzbudzovanie aury


November - mesiac archanjela Adoniela
Kľúčové slová alebo slovné spojenia: myslenie na iných; žehnanie okoliu aj svetu; humánne jednanie; empatické skutky; modlitby za komplexný mier; vytváranie pozitívnych hodnôt; šírenie optimistických ideí, názorov či informácií; "prilievanie" prajných energií do pomyselného kolektívneho vedomia dobra a lásky


December - mesiac archanjela Zadkiela
Kľúčové slová alebo slovné spojenia: blaho rodiny; posilňovanie familiárnych vzťahov; "rozpúšťanie" medziľudských nešvárov na rodovej či rodinnej pôde; venovanie sa tým, na ktorých nám záleží; obdarúvanie blízkych; modlitby za zosnulých; prejavovanie vďačnosti


Gabriel je prenádherná svetelná bytosť, strážca jasného bieleho jasu. Hovorí sa mu aj Boží presvetľovač. To znamená, že všetky ťažké, negatívne alebo husté energie pretavuje do ľahkosti a splývavosti. Pomáha nám zhodiť z pliec všetky pozemské bremená alebo záťaže - či už súvisia s citovou, pracovnou, alebo zdravotnou sférou. Gabriel z nás sníma vlastné aj cudzie záporné vibrácie. Umožňuje nám uzrieť negatívne vlastnosti alebo rysy nášho ja, ktoré nám bránia v priťahovaní celostnej hojnosti. Tým, že ich uzrieme a pomenujeme, dokážeme rýchlejšie započať proces ich eliminácie.

Mocný archanjel sa stará aj o to, aby z nás odplávali všetky cudzie negatívne vplyvy - vrátane urieknutí či porobení.


Metatron je mocný archanjel - majster zlatého svetla. Dozerá na to, aby sme kráčali po správnych životných i osudových cestách - po takých, ktoré rezonujú nielen s našou dušou, ale - pochopiteľne - i s princípmi Boha.
Hovorí sa, že Metatron je tiež strážcom karmickej knihy. Dohliada na to, aby sme si odžívali karmické resty alebo dlžoby v ich pravej podstate. Odžitie karmického restu znamená jeho elimináciu - a teda aj viac odľahčujúcich alebo oslobodzujúcich energií.
Metatron v nás posilňuje chuť duchovne a transcendentálne rásť.


Raziel je mocná archanjelská bytosť, majster fialového svetla. Stará sa o to, aby sme verili - a to jednak samým sebe, jednak okolitému svetu i životu, jednak najvyšším princípom. Dopuje nás poznaním, že prenádherné duchovné pláne nad nami ustavične držia stráž.
Raziel tiež zabezpečuje plnenie našich túžob a želaní. Ak ho oslovíme s tými správnymi prosbami, vezme ich pod svoje ochranné krídla a vzápätí odnesie do najvyšších sfér. Tam sa - spoločne s ostatnými svetelnými bytosťami - stará o to, aby boli čím skôr naplnené.


Rafael je mocná archanjelská bytosť, strážca zeleného svetla. V prvom rade ide o anjela vše-uzdravovania. Nie nadarmo sa mu hovorí Boží lekár. Človeku pomáha preliečiť choré sféry bytia - i citové, i materiálne, i zdravotné. Do všetkých deštruktívnych "buniek" vlieva prenádherné očistné lúče.
Vďaka transcendentálnym dialógom s Rafaelom dokážeme uskutočňovať silnejšie vhľady do vlastných hĺbok, a tak zisťovať, čo nášmu ja škodí a - naopak - čo ho dopuje pozitívnymi energiami.
Rafael je i anjelom mieru, pokoja a súladu. Nastoľuje celostnú harmóniu - vnútornú aj vonkajšiu.


Amoriel je majstrom ružového svetla. Odpradávna sa spája s láskou a so všetkým, čo k nej patrí. Vzývanie archanjelskej mocnosti posilňuje akékoľvek vzťahy - osobné, rodinné, priateľské i kolegiálne. Osamelým bytostiam pomáha tak, že pomyselným šípom lásky zasiahne ich spriaznenú dušu.

 
Haniel je nežná, ale silná archanjelská bytosť, majster jemného červeného svetla. Do vejára jeho svetelných kompetencií patrí najmä nastoľovanie životného poriadku, a to kvôli tomu, aby sme žili v takých štruktúrach, ktoré harmonizujú s požiadavkami Boha, no zároveň nám prinášajú aj pozemské potešenie.
Haniel sa stará o to, aby sme boli rázni, rozhodní, pevní a stabilní. Spoločne s Urielom zabezpečuje materiálnu plodnosť a hojnosť.


Jofiel je zázračná archanjelská bytosť, strážca jasného žlto-zlatého svetla. Zodpovedá za to, aby každý človek našiel seba samého. Mal zdravú sebalásku a sebaúctu, uvedomoval si svoje klady a plusy a nebál sa ich prezentovať vo vonkajšom prostredí.
Jofiel nám umožňuje kráčať po takých životných alebo osudových chodníčkoch, ktoré celostne rezonujú s potrebami najvnútornejšieho dieťaťa.
Mocný archanjel je tiež anjelom učenia, nasávania nových poznatkov - napríklad i duchovného rázu.


Cafkiel - mocná archanjelská energia, strážca oranžového svetla. V prvom rade je to anjel očistných prúdov, smerovaných do minulosti. Človeku pomáha presvetliť a rozjasniť všetko, čo je staré, prežité, skostnatené, uzamknuté a priškripnuté. Skrátka, ľudskú bytosť otáča chrbtom k minulostným témam a tvárou k novej a sviežej Božej žiare.
Cafkiel je tiež anjelom radosti, nadšenia a optimizmu. Zvyšuje chuť do života.
Stará sa o zdravú intimitu, erotiku, "milostnosť". "Láme" hriešnosť.


Luniel je majstrom bieleho, blankytného svetla. Ide o anjela, ktorý reflektuje na sny človeka. A ak súladia s princípmi neba a s požiadavkami duše, splní ich. Nebeský "mág" osoží duševnému zdraviu. Jeho prítomnosť zlepšuje spánok a povzbudzuje intuíciu či iné transcendentálne kvality.


Michael je mocný archanjel - strážca jasného modrého, teda indigového svetla. Ide o anjela transformácie - človeku pomáha uzatvoriť všetky staré a skostnatené kapitoly života a tvár vystaviť novým a sviežim vetrom.
Mocná archanjelská bytosť tiež zabezpečuje, aby sme našli "prepoj" s najvnútornejším dieťaťom - aby sme mu načúvali, a teda aj jestvovali v súlade s jeho požiadavkami.
V neposlednom rade sa prekrásna anjelská bytosť stará o to, aby sme mali permanentne aktívnu aureolu - Božiu ochrannú žiaru, ktorá nás stráži pred "vtečením" zlých síl a vibrácií do nášho ja.


Adoniel je majstrom tyrkysového svetla. Urovnáva celospoločenské napätie a pnutie. Do pozemských štruktúr prináša "vône" mieru. Načúva každučkému človeku, a preto s ním možno viesť úžasné spirituálne dialógy.


Zadkiel je strážcom olivového svetla. Pomáha rodom a rodinám. Čistí familiárne "bunky". Osoží pri odpúšťaní predkom a pri "lámaní" rodových hriechov. Do domácností vnáša Boží pokoj a mier.