Máte v sebe duchovné alebo mystické kvality? Odpoveď objavíte v článku

29.05.2024

Mystika, ezoterika, spirituálne techniky – témy, ktoré sa otvárajú čoraz častejšie. Dôvod? Človek duchovne zreje. Chce získavať stále nové a nové informácie, odkrývajúce taje a mystériá života. Transcendentálny progres mu zároveň umožňuje vytvárať si vlastné uhly pohľadu – na seba samého, okolitý život, vieru ako takú...

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo sú z niektorých ľudí vynikajúci kartári, z iných zas liečitelia, prípadne channelingoví majstri – schopní komunikovať s nebeskými bytosťami? Vo veľkej miere sa pod to, k akým konkrétnym ezo-náukám inklinujeme, podpisuje znamenie zvieratníka. Každé z nich dostalo do vienka iné tajomné zmysly. Samozrejme, ich rozkvet a rozvoj je výsostne v našich rukách – buď sa v nich cibríme a zdokonaľujeme, alebo ich necháme zapadnúť prachom.

Znamenia zodiaku sa delia do štyroch základných skupín – v závislosti od elementov riadiacich ich pozemské bytie. Niektorých ľudí ovláda živel vody, iní sú pod kontrolou vzduchu, v treťom "tíme" nájdeme osoby koordinované elementom ohňa, no a poslednú skupina tvoria jedinci, nad ktorými drží pomyselnú záštitu živel zeme. Každý element prináša príslušnému človeku iné kľúčové vlastnosti, osobnostné fluidum, vyžarovanie, vibráciu.

K vodným znameniam patria Škorpióni, Ryby a Raci. Voda je tajomný prvok – jeho hlbiny ukrývajú nespočetné množstvo záhad. Napríklad také moria a oceány – na dne ležia milióny magických predmetov, ktoré sú pred bežným okom skryté. Voda vyživuje, dodáva silu a vitalitu, osviežuje, lieči, odplavuje "stariny" života. A presne takí sú aj ľudia pod jej vládou. Áno, Škorpiónom, Rybám a Rakom boli sudičkami naservírované vlastnosti ako senzitívnosť, vnímavosť, súcitnosť, umeleckosť, ale aj silná intuitívnosť a zvedavosť. Vedia sa rýchlo nacítiť do iného človeka, pochopiť jeho problém a podať mu pomocnú ruku. Aj preto sú z nich vynikajúci ezoterici. Dá sa povedať, že siahnuť môžu po ľubovoľnej spirituálnej technike. Medzi "vodákmi" nájdeme veľa kartárov, ale aj liečiteľov či anjelských kontaktérov.

V rámci duchovných vied by si mali dávať pozor na to, aby sa dostatočne energeticky chránili. Keďže bývajú prehnane empatickí, môžu starosti iných ľudí preberať na svoje plecia. A ešte jedna dobrá rada nad zlato – neponárajte sa do ezoterických náuk až príliš. Vždy si zachovajte kus zdravého racia a pragmatizmu. "Lietanie" v transcendentálnych ríšach musí byť vždy ukončené pristátím na zemi.

Do "rodiny" vzdušných znamení zverokruhu patria Vodnári, Blíženci a Váhy. Ide o aktívnych a neposedných jedincov s družnou povahou. Oplývajú túžbou ustavične nasávať nové poznatky a šíriť ich ďalej. Zdravo komunikujú, sú otvorení životným nóvam. Rutinu či stereotyp neznesú. V porovnaní s "vodákmi" síce enormnú masu ezoterických daností do vienka nedostali, no vzhľadom na to, že sú učenliví a prahnúci po čerstvých informáciách, môžu svoje spirituálne kvality rozvíjať a cibriť. Dopomôžu im v tom duchovné knihy, ezoterické prednášky alebo kurzy, prípadne početné dialógy s priateľmi, ktorí sa už transcendentálnym náukám venujú.

Z Vodnárov, Blížencov alebo Váh sú vynikajúci astrológovia, numerológovia alebo ezo-kouči. Majú pokrokovú a originálnu myseľ – a preto môžu mnohí z nich priniesť do sveta mystiky a ezoteriky svieže vetry a novátorské postupy.

Pri duchovnej práci by si mali dávať pozor na to, aby spirituálne praktiky realizovali až po tom, keď sú v nich dokonale vycibrení. Urýchlený proces môže priniesť sklamanie a potupu.

K ohnivým znameniam zodiaku patria Levi, Barani a Strelci. Vzhľadom na element, ktorý ich riadi, možno povedať, že ide o aktívnych, zanietených, búrlivých, expanzívnych a divokých jedincov – snažiacich sa o to, aby mohli do pozemského bytia vnášať enormnú hnaciu silu. A platí to aj pre tých jedincov, ktorí paktujú s ezoterikou. Dá sa povedať, že ak sa do niečoho zahryznú a baví ich to, ich schopnosti bujnejú priam raketovou rýchlosťou. Z "ohnivákov" sú majestátni mágovia alebo šamani. Vedia narábať s energiami – a nasmerovať ich tam, kam treba. Iných ľudí dokážu presvedčiť o svojej pravde – oplývajú silou argumentácie. Na niektorých jedincov však vzhľadom na to, že majú silnú osobnú moc, pôsobia odpudivo. Aj preto ich časť spoločnosti miluje a časť zas nenávidí.

Pri realizácii spirituálnych praktík musia ustriehnuť svoje ego – aby nebolo príliš silné. V opačnom prípade môžu v určitej etape života spadnúť na dno, a to preto, aby sa naučili pokore.

Levi, Barani a Strelci by si mali v rámci mystiky dávať pozor aj na čiernu mágiu. Záhravanie sa s pomyselným ohňom zla môže dopadnúť priam katastrofálne.

Do poslednej skupiny znamení patria takzvaní zemskí jedinci. Ide o Panny, Kozorožcov a Býkov. Zem je stabilná, pevná, štruktúrovaná, spoľahlivá, vyžadujúca presné postupy k tomu, aby slúžila človeku. A presne také sú aj "deti zeme". Svet ich považuje za zodpovedných ľudí s konzervatívnym postojom. Oplývajú trpezlivým duchom a zdravo racionálnym pohľadom na okolitý život. Všetko, čo je neisté, rozlietané a nesúrodé, im ryje vrásky na tvári. K ezoterike zväčša neinklinujú – až na Panny, ktorých hlavnou osudovou úlohou je slúžiť a pomáhať ľudstvu. Aj preto si za svoj každodenný pracovný chlebíček často vyberajú spirituálne oblasti. Dá sa povedať, že z Panien sú mimoriadne šikovní kartári – ak nie najšikovnejší zo všetkých znamení zvieratníka. Dokonale ovládajú významy jednotlivých kariet a ich vzájomných kombinácií. Čítajú v minulosti, analyzujú prítomnosť, nahliadajú do nadchádzajúcich udalostí.

Zemskí jedinci by mali pri praktizovaní ezo-aktivít pamätať na dôležitú vec – nesmú zaspať na vavrínoch. Duchovná ríša od nich vyžaduje ustavičnú aktivitu a vervu. Ak chcú, aby ich vykladanie kariet živilo, na pasívny či lenivý životný "mód" musia zabudnúť. Nič im totiž nepríde len tak – zadarmo.