Poznáte svojho osobného archanjela? Zistite to práve teraz

31.05.2024

Strážia a chránia. Čistia a inšpirujú. Liečia a harmonizujú. Navigujú a odpovedajú na otázky bytia i nebytia. Reč je o dobrotivých archanjeloch. Ich pomyselný tím tvoria desiatky svetelných majstrov. Zistite práve teraz, aké impulzy či predikcie pre vás majú. Strávte aktuálnu etapu v energiách nebeskej múdrosti a anjelského dobra.


Baran (21.3. - 19.4.)

Kľúčový archanjel

Nebeskú pomoc vám núka archanjel Raziel, majster fialového svetla. Anjelská bytosť sa s láskou stará o to, aby sme disponovali pozitívnym umom. Tlmí našu pomyselnú prírodnú myseľ. A učí nás väčšmi používať myseľ duchovnú. Spája s "pláňami" božských múdrostí a právd. Načúva nám – a reflektuje na potreby a túžby. Na pomyselnom obláčiku ich prenáša do Univerza, presnejšie do magických "záhrad", kde sa postupne tavia do reality. Razielove "esencie" z nás vyháňajú staré blokády – vzniknuté vplyvom neúspechov alebo sklamaní. A rovnako aj strachy a obavy z budúcnosti. Archanjel do nás "vnára" vedomie alebo poznanie, že všetko je a bude v poriadku. "Dobíja" absolútnou vierou. Osoží psychickej vitalite. Privolávaním Raziela sa možno zbavovať bolestí hlavy či krčnej chrbtice.


Býk (20.4. - 20.5.)

Kľúčový archanjel

Nebeskú pomoc vám núka archanjel Sandalfon, majster jemného modrého svetla. Staré ezoterické povrávky hovoria, že Sandalfon sa kedysi rozhodol – a to spolu s archanjelom Metatronom, že si na seba "odejú" ľudskú kožu a vyskúšajú si život na zemi. A to kvôli tomu, aby dôverne poznali "človečenstvo". Aby vedeli, čo "pozemšťania" chcú, po čom túžia a akí vlastné sú – akými dobrými i zlými vlastnosťami oplývajú. Aj preto možno usúdiť, že Sandalfon dôverne pozná ľudskú bytosť, jej povahu i potreby. Mocný archanjel človeka vedie po správnych cestách. Keď sa ocitáme na pomyselnej križovatke, prosby k Sandalfonovi v nás prebúdzajú "žriedlo" právd a múdrostí. A vďaka tomu vieme uskutočniť korektné verdikty – rozhodnutia duše. Sandalfonove "esencie" odľahčujú, oslobodzujú, uvoľňujú. Nastoľujú pokoj, mier a harmóniu.


Blíženci (21.5. - 21.6.)

Kľúčový archanjel

Nebeskú pomoc vám núka archanjel Jeremiel. Ide o majstra bieleho svetla. Láskavá bytosť má v "balíčku" kompetencií viaceré úlohy. Človeka očisťuje. A to od vlastných aj cudzích "negácií". Do "vejára" vlastných záporných vibrácií patria škodlivé myšlienky alebo deštruktívne emócie. Do spektra cudzorodých vplyvov radíme urieknutia či kliatby. Jeremiel sa stará o to, aby sa v nás rodili nové nápady a idey – a vďaka nim si môžeme skvalitňovať bytie ako také. Archanjel osoží osobám, ktoré "paktujú" s tvorivosťou a kreativitou. Privoláva múzu. Zlepšuje komunikačnú bázu. "Magnetizuje" rezonančné polovičky. V neposlednom rade sa stará o to, aby sa ľudská bytosť posúvala na duchovnom rebríčku stále vyššie a vyššie. Cibrí takzvané spirituálne vedomie.


Rak (22.6. - 22.7.)

Kľúčový archanjel

Nebeskú pomoc vám núka archanjel Michael, majstra indigového svetla. Anjelská mocnosť sa spomína v súvislosti s porážkou zla. Bol to práve Michael, kto so svojimi okrídlenými "súputníkmi" zlikvidovali diabla, strážcu pekiel. Z duchovných "záhrad" vyhodili nielen jeho, ale i všetkých niekdajších anjelov, ktorí sa vzopreli Pánovi. Aj preto ich nazývame padlými anjelskými bytosťami. Michaela možno vzývať vtedy, keď človek potrebuje ochranu. Ochranu zvnútra i zvonka. Pomyselný strážny štít pred vnútornými "negáciami" – v podobe ťažkých myšlienok a škodlivých emócií, ale aj pred vonkajšími zápornými vibráciami – vo forme urieknutí, porobenín či kliatob. Michael sa stará aj o to, aby sme disponovali zdravím sebavedomím. A tiež o to, aby sme vedeli uzatvárať to, čo je staré – a do bytia ako takého vpúšťať čerstvé energie.


Lev (23.7. - 22.8.)

Kľúčový archanjel

Nebeské "lúče" vám núka archanjel Raguel, majster fialového svetla. S Raguelom sú spojené viaceré nebeské "kompetencie". Podľa istých ezoterických zdrojov pomáha s nastoľovaním harmónie, rovnováhy, jednoty, reciprocity a spravodlivosti. Často sa vzýva vtedy, keď má ľudská bytosť pocit, že sa stala objektom skrivodlivosti. Do medziľudských sporov či konfliktov, ale aj do súdnych záležitostí vnáša "esencie" čistoty a korektnosti. Raguelove vibrácie sú rázne a rozhodné, racionálne a pragmatické, jednoznačné a objektívne. Podľa iných spirituálnych prameňov ide o anjelskú mocnosť, ktorá človeku poskytuje ochranu pred pozemskými nebezpečenstvami a nešťastiami. A tiež pred tragédiami rôzneho druhu. Stráži pred podlosťou a špekulantmi.


Panna (23.8. - 22.9.)

Kľúčový archanjel

Nebeské "lúče" vám núka archanjel Uriel, majster rýdzeho červeného svetla. Mocná nebeská bytosť dohliada na to, aby človek existoval v energiách vše-hojnosti, teda v hojnosti duchovnej aj materiálnej. Posilňuje takzvanú koreňovú i korunnú sústavu ľudskej bytosti. Keď má človek pevné "korene", čerpá dostatok vzácnych energií z Matky Zeme. A teda je aktívny a smelý. Keď má mohutnú "korunu", disponuje pozitívnym umom a absolútnou vierou. Vie, že má právo na všetky dary a benefity Univerza. Uriel "láme" strachy a obavy, aktivuje pomyselného ducha "napredovačnosti", roztáča pomyselné finančné špirály. Osoží pri hľadaní takzvanej práce duše. "Esencie" archanjela pozitívne vplývajú na pevné časti organizmu, ale aj črevný systém.


Váhy (23.9. - 23.10.)

Kľúčový archanjel

Nebeské "lúče" vám núka archanjel Haniel, majster jemného červeného svetla. Hovorí sa, že ide o bytosť, ktorá v živote človeka nastoľuje poriadok. Aj ten vnútorný, aj ten vonkajší. Vnútorný v podobe usporiadania myšlienok a emócií. Vonkajší vo forme pomyselnej reorganizácie bytia, ktorá ľudskej bytosti umožní zbavovať sa toho, čo nepotrebuje, a posilňovať to, čo rezonuje s jej Ja. Haniel dodáva odvahu. Odvahu činiť zásadné rozhodnutia. Z človeka, ktorý ho vzýva, kreše jedinca, ktorý vie, čo chce. A s plnou vervou za tým kráča. Uvedomuje si svoje danosti – a nebojí sa ich prezentovať svetu. Hanielove "esencie" prinášajú rovnováhu a reciprocitu. Súlad medzi dávaním a braním. Archanjela možno privolávať vždy, keď haprujú pevné časti organizmu – prelieči ich svojím "žiarením".


Škorpión (24.10. - 22.11.)

Kľúčový archanjel

Nebeské "lúče" vám núka archanjel Gabriel, majster číreho bieleho svetla. Gabrielove "esencie" očisťujú, a to všetky sféry bytia. Archanjel osoží pri takzvanom energetickom preplachovaní myšlienok, emócií, ale aj konkrétnych oblastí života. Hovorí sa, že akékoľvek "negácie" automaticky mení na vibrácie pozitívne a radostné. Gabriel nás zbavuje hnevu, nenávisti, strachov. Odbúrava pomyselné jedovaté šípy, ktoré prilietavajú z vonkajšieho prostredia. Mocná archanjelská mocnosť v nás prebúdza "kódy" ľudskosti – aby sme boli "dajné", humánne a empatické bytosti, ktoré rady pomáhajú iným či svetu ako takému. Gabrielovým symbolom je buď ľalia, alebo dúha. Ľalia indikuje čistotu, dúha je zas vše-požehnávajúcim nebeským atribútom.


Strelec (23.11. - 21.12.)

Kľúčový archanjel

Nebeské "lúče" vám núka archanjel Metatron, strážca magického zlatistého Svetla. Ide o bytosť, ktorá človeka rada sprevádza po správnych cestách, cestách vedúcich k spáse. Stačí ho požiadať o to, aby nás permanentne držal za ruku. Metatron je tiež strážcom takzvaných karmických listín alebo kroník. Dohliada na všetky naše životy, všetky naše inkarnačné procesy. Vie, čo sme kedy spravili – a dozerá na to, aby sa karma odžívala v spravodlivej a korektnej podobe. Staré povrávky hovoria, že Metatron bol kedysi, a to spolu s archanjelom Sandalfonom, anjelom v ľudskej koži. Tento "stav" si zvolili kvôli tomu, aby dôverne spoznali ľudské Ja, potreby človeka a tiež jeho neresti alebo hriechy. Metatron v nás prebúdza chuť po spirituálnom zrení a zveľaďuje mystické dary.


Kozorožec (22.12. - 20.1.)

Kľúčový archanjel

Nebeské "lúče" vám núka archanjel Rafael, majster zelenkavého, smaragdového svetla. Je to takzvaný Boží medik. Lieči a harmonizuje. Podporné vibrácie vnáša do všetkých tiel – tela energetického, fyzického aj duševného. Súbežne však uzdravuje choré vzťahy, "toxické" materiálne štruktúry, deštruktívne povahové črty. Rafael do nás "vnára" informáciu, že je potrebné žiť zdravo – s ohľadom na vyváženú psychiku, dostatočný pohyb, konzumovanie hodnotnej, vysokofrekvenčnej stravy. Denno-denne nás pozýva do prírodného prostredia, kde úzko spolupracuje s takzvanými anjelmi Matky Zeme. Vytvára spriaznené vibrácie medzi človekom a rastlinnou či živočíšnou ríšou. Pobáda nás k tomu, aby sme disponovali environmentálnym cítením.


Vodnár (21.1. - 18.2.)

Kľúčový archanjel

Nebeské "lúče" vám núka archanjel Adoniel, strážca jemného modrého svetla. Ide o bytosť, ktorá medzi ľuďmi "rozosieva" pokoj a mier. "Láme" konflikty, spory, hádky. Učí nás hľadať a nachádzať názorové prieniky či kompromisy. Adoniel sa vzýva aj v spojitosti s národmi – zvlášť vtedy, keď prežívajú krízu alebo keď sú atakované cudzorodými škodlivými vibráciami. Podľa niektorých ezoterických prameňov je mocný anjel energiou absolútneho mieru. Svojou neoblomnou, no dobrotivou silou "sníma" zbrane. A v srdciach bojujúcich prebúdza lásku. Adoniel nás pobáda k tomu, aby sme boli tolerantnými jedincami. Aby sme akceptovali "inakosti" rôzneho druhu. A teda aby sme neposudzovali a neodsudzovali. Archanjelove "esencie" vplývajú na respiračný systém.


Ryby (19.2. - 20.3.)

Kľúčový archanjel

Nebeské "lúče" vám núka archanjel Zadkiel, majster zeleného svetla. Ide o anjela rodinných a rodových štruktúr. Harmonizuje všetky familiárne témy. Človeku pomáha pochopiť, prečo sa mu deje to alebo ono, a to s ohľadom na takzvané rodové ťarchy či kliatby. Vzápätí dané "matrice" čistí. Zadkiel prináša do domácnosti pokoj a mier. Utužuje najbližšie vzťahové "nitky", "láme" nedorozumenia, hádky, spory, konflikty. Ľudskú bytosť "napúšťa" energiami vše-odpustenia. Vďaka "sprítomneniu" Zadkiela odpúšťame tým, ktorí nás kedy ranili. A zároveň vieme požiadať o odpustenie tých, ktorým sme ublížili my sami. Mocný archanjel posilňuje väzby medzi rodičmi a deťmi. Rodičia, ktorí ho vzývajú, lepšie rozumejú pohnútkam svojich ratolestí. A – naopak – deti, ktoré sa prihovárajú Zadkielovi, chápu svojich rodičov. Vzniká medzi nimi prekrásna symbióza.