Sami sebe veštcom. Vyrátajte si, aký deň váš čaká

30.04.2023

Človek je tvor zvedavý. Chce vedieť, čo mu nebesia naservírujú v ten či onen deň. Túži nazerať do tajomného orákula, a tak zistiť vývoj udalostí na poli práce, vzťahov či zdravia. 

Existujú rôzne kúzelné metódy, ako to odhaliť – karty, kyvadlá, channelingové "vhľady". Prospešnou a fungujúcou technikou je planetárna veštba. Postup je naozaj jednoduchý. Zoberte 10 papierikov. Na každý z nich napíšte názov planéty – Mars, Venuša, Merkúr, Mesiac, Slnko, Pluto, Jupiter, Saturn, Urán a Neptún. Každučké ráno si spontánne vytiahnite jeden z lístkov. Kľúčová planéta odhalí nevšedné tajomstvá...Karta Slnko

Deň je vhodný na:
- Odštartovanie nových výziev.
- Uskutočnenie dôležitých a podstatných zmien.
- Vyriešenie dlhodobých problémov a starostí.
- Zbavenie sa strachov a obáv.
- Eliminovanie stresu.
- Dosiahnutie úspechu.
- Investície rôzneho druhu.


Karta Mesiac
Deň je vhodný na:
- Prácu na vlastnom ja.
- Cibrenie sebalásky.
- Uvedomovanie si vlastných kvalít a plusov a ich manifestáciu.
- Investície do krásy a príjemných vecí.
- Plodnosť a tvorivosť.
- Budovanie priateľstiev a známostí.
- Mystiku a pozitívne rituály.


Karta Jupiter
Deň je vhodný na:
- Sebarozvoj.
- Nasávanie nových poznatkov a vzdelávanie.
- Správnu argumentáciu.
- Dokončenie aktivít a činností, ktoré dlhodobo nefungujú.
- Prospešné obchody či transakcie.
- Cesty.
- Šport.


Karta Merkúr
Deň je vhodný na:
- Kvalitné a progresívne rozhodnutia.
- Správne kroky – v rôznych sférach života.
- Zdravú komunikáciu a otvorené prejavovanie skutočných pocitov.
- Nastolenie nového životného poriadku.
- Vyčistenie hlavy – urobenie si myšlienkovej inventúry.
- Výhry v súťažiach a zdravé riskovanie.


Karta Venuša
Deň je vhodný na:
- Zmeny spojené s citovým životom.
- Lásku a zamilovanosť.
- Utuženie progresívnych partnerstiev a manželstiev.
- Skvalitňovanie všetkých okolitých vzťahov - rodinných, priateľských aj kolegiálnych.
- Nákup predmetov do domácnosti, dekorácií alebo šatstva.
- Obdarúvanie seba alebo blízkych.
- Získavanie nečakaných peňazí.


Karta Saturn
Deň je vhodný na:
- Lepšie pochopenie vlastného ja.
- Zahĺbenie sa do "jadra" a spoznanie skutočných potrieb duše.
- Zdolanie karmických skúšok a lekcií.
- Poučenie sa zo starých chýb.
- Meditácie a návštevu prírodného prostredia.
- Investovanie energie do zdravia.
- Zachovávanie pokoja – nech sa deje čokoľvek.


Karta Mars
Deň je vhodný na:
- Veľké životné zmeny.
- Odvážne kroky.
- Uvedomenie si vnútornej "šelmy".
- Správne nasmerovanie osobnej sily a energie – aby ňou nebolo plytvané na zbytočnosti či vytváranie zla.
- Uzatvorenie takých kapitol života, ktoré dlhodobo nefungujú a kradnú osobnú vitalitu.
- Korigovanie tvrdohlavosti a preexponovaného ega.


Karta Urán
Deň je vhodný na:
- "Rozbitie" toho, čo stojí a stagnuje.
- Rast, rozvoj, progres, posun vpred.
- Nečakanie na zázraky /ak niečo človek chce, musí to zrealizovať sám, čiže vo vlastnej réžii/.
- Poskytovanie aj vyžadovanie spravodlivosti.
- Šírenie pozitívnych ideí a myšlienok vše-tolerancie.
- Pozorovanie hviezd.
- Veštby.


Karta Pluto
Deň je vhodný na:
- Prijatie zmien, ktoré prídu samy – aj keby mali naoko pôsobiť čudne.
- Zvýšenie interesu o témy medzi nebom a zemou.
- Pozitívne rituály.
- Používanie modlitieb, mantier a afirmácií.
- Vyhýbanie sa hriechom.
- Stránenie sa pokušení, nerestí a nešvárov.
- Stopnutie závislostí.
- Korekciu stravy.


Karta Neptún
Deň je vhodný na:
- Časté kúpele – aby sa z človeka odplavovali "negácie".
- Modlitby spojené so zvyšovaním energetickej ochrany.
- Prihováranie sa bytostiam Svetla.
- Selekciu ľudí /aby sa do osobnej zóny človeka nedostávali "toxické" bytosti/.
- Dbanie na to, aby ľudská bytosť nebola nikým oklamaná.
- Sňatie si ružových okuliarov z nosa.