Samo-veštba. Vyrátajte si, aký rok 2022 vás čaká

20.12.2021

K premietaniu budúcnosti potrebujete nasledujúce údaje (zapíšte si ich na papier):

- váš mesiac narodenia,
- deň narodenia,
- posledné dve čísla roka, na ktorý sa pýtate (teda 22),
- číslo dňa v týždni, ktoré v danom roku pripadá na váš dátum narodenia (v tomto smere pomôže nasledujúca tabuľka)


Čísla, ktoré prislúchajú k jednotlivým dňom podľa vládnucich planét:
Nedeľa = 1
Pondelok = 2
Utorok = 9
Streda = 5
Štvrtok = 3
Piatok = 6
Sobota = 8


Príklad:
Na svet ste prišli 29. októbra 1980. Spravíte si nasledujúce zoskupenie čísel:
- mesiac narodenia = 10
- deň narodenia = 29
- rok, na ktorý sa robí výpočet = 22
- číslo dňa, na ktorý v príslušnom roku pripadne dátum narodenia = 8 (v kalendári na rok 2022 sme zistili, že 29. október prislúcha k sobote - no a sobota je spätá s "numeráliou" 8).

Teraz sa zahráme na učiteľa či učiteľku matematiky: zrátame všetky uvedené čísla: 10 + 29 + 22 + 8. Dostaneme výslednú cifru 69. Keďže sa však potrebujeme dopracovať k jednocifernej "numerálii", pokračujeme v sčítavaní: 6 + 9 = 15. A ešte jeden úkon: 1 + 5 = 6. Hurá, výsledok je na svete! Osoba, ktorá svetlo sveta uzrela koncom októbra, sa v roku 2022 dostáva do etapy s číslom 6 - teda do obdobia, nad ktorým drží pomyselné ochranné perute Venuša.


Rok s číslom 1 - obdobie Slnka

Akým človekom sa stanete?

Slnko ako také je odvážne, smelé, nebojácne. Nech sa deje čokoľvek, spoza horizontu vyjde za každých okolností. A presne takí sú aj ľudia, ktorým vládne. Málokedy majú strachy a obavy. Ak niečo chcú, dosiahnu to, využívajúc pritom rôzne techniky a spôsoby. Disponujú akčným a smelým fluidom. Rastú a napredujú. Vidia ciele - a kráčajú za nimi. Niekedy i hlava-nehlava.

Mohutná guľa ovplyvňuje intelekt. Svojim zverencom dodáva autoritatívnosť, mentorstvo, direktívnosť, dominanciu, ale aj dôvtip. Takzvaní slneční ľudia sú zväčša spoločenskí, extrovertní, nápomocní a dynamicky zasahujúci proti sokom, rivalom či nepriateľom. Bývajú populárni a úspešní. Priťahuje ich luxusný život a často utrácajú na samých seba. Radi cestujú. Opačné pohlavie ich zväčša obdivuje.

Na strane druhej - Slnko vyostruje aj negatívnejšie rysy. Keďže do popredia kladie ego, ľudia ovplyvnení pomyselnou žeravou guľou bývajú narcistickí, pyšní, samoľúbi a radi sa predvádzajúci. Milujú, keď sú stredobodom pozornosti. Oplývať môžu aj panovačnosťou a kritickosťou - tak na seba, ako aj na okolie. Občas týrajú či mučia iných

Slnko ovplyvňuje najmä kardiovaskulárny systém.


Rady, výzvy a odporúčania pre osoby v takzvanom jednotkovom roku:

· Pripravte sa na kvalitné obdobie.

· Starosti a problémy upadnú do zabudnutia.

· Hoci niektoré útrapy ostanú, nebudete si ich pripúšťať - mávnete nad nimi rukou.

· Vo vzduchu visí menej stresových faktorov.

· Zbavíte sa strachov a obáv - budete žiť vo väčšej radosti a v pozitívnom očakávaní.

· Zažijete zdar a úspech vo všetkých sférach bytia.

· Vyslúžite si obdiv a úctu.

· Uskutočníte podstatné zmeny.

· Niektoré transformácie prídu samy - a budú osožné.

· Očakávajte bohatší spoločenský život.

· Vybudujete si nový okruh známych alebo priateľov.

· Váš duch tvorivosti a kreativity bude pracovať naplno.

· Investujete - aj do väčších vecí.

· Vylepší sa vám celostné zdravie - energetické, fyzické i duševné.

· Čiahnete po korekcii životosprávy - začnete si väčšmi vážiť telo ako také.

· Na úrovni správania je dôležité ustriehnuť prehnanú ambicióznosť, autoritatívnosť, panovačnosť, diktátorstvo či excentrizmus.

· Ukočírovať treba aj pýchu.


Rok s číslom 2 - obdobie Mesiaca

Akým človekom sa stanete?

Mesiac - v poetickejšom slovníku Luna - je vesmírne teleso obiehajúce okolo Zeme. O jeho vzniku kolujú mnohé teórie či špekulácie. Prví astronauti preskúmali kráterovitý povrch magického objektu v roku 1969. Chladný útvar - asi 81-krát ľahší ako naša rodná planéta - má pre zemské štruktúry dôležitý význam. Veď nie nadarmo sa mu hovorí satelit, čiže ochranca alebo strážca Zeme. Na fyzickej báze ovplyvňuje prílivy a odlivy oceánov. Na spirituálnej úrovni koordinuje emócie človeka, prípadne aj jeho správanie a skryté, teda intuitívne zmysly.

Luna prináša jedincom, ktorým vládne, tvorivé Ja. Majú radi umenie, estetiku, kreativitu, kultúrne počiny. Priťahuje ich všetko pekné, farebné, voňavé, prípadne aj nezvyčajné. Sú to hĺbavé bytosti. Osudové situácie alebo udalosti málokedy prežívajú cez prizmu racia či pragmatizmu; do všetkého vkladajú emócie.

Mesiac je menný - chvíľu viditeľný a jagavý, chvíľu utajený a voľným okom nepostrehnuteľný, chvíľu polovičatý. A presne takí sú aj "lunárnici". Málokto sa v nich vyzná. Sú okamihy, keď pôsobia ako anjeli - pomáhajú, obetujú sa, disponujú silnou empatiou a humánnosťou. Vzápätí však nastávajú momenty, keď sa menia na pomyselných čertov - kričia, hysterčia, prikazujú a zakazujú. Jedovitosť však netrvá dlho, pretože o chvíľu svoje skutky oľutujú. A kajajú sa vo forme plačlivosti a ľútostivosti.

Osoby pod vládou Mesiaca kladú na piedestál blaho rodiny. Chcú, aby v ich domácnosti vládla dokonalá harmónia. Niekedy sa však o to usilujú v prehnanej podobe - a potom dosahujú pravý opak.

"Mesačníci" bývajú ustráchaní - aj keď si to nepriznajú. Kdesi vnútri nich drieme pocit, že planéta Zem nie je bezpečným miestom na život, a preto sa treba adekvátne chrániť. Často sa izolujú a vedú skôr introvertný alebo samotársky život.

Mesiac je aj planetárnym útvarom dávnoveku, teda minulosti. Každý kráter na ňom je spomienkou na meteorit, ktorý sa sem zrútil. A rovnako žijú aj osoby ovládané Lunou. Často sa vracajú k starým a boľavým témam. A to im - pochopiteľne - škodí. Zabúdajú, že ak chce človek precítiť dokonalé šťastie, musí jestvovať pre moment "tu a teraz".

Mesiac je zasvätený Selene, gréckej bohyni krásy a intuitívnosti. Aj preto sú ľudia pod jeho vládou nádherní jedinci so svojským šarmom. Oplývajú jemnocitom a romantickým Ja. Okrem toho disponujú spirituálnymi kvalitami, ktoré chcú rozvíjať.

Luna ovplyvňuje najmä tráviace mechanizmy, ale aj hrdlo, obličky a obeh krvi.


Rady, výzvy a odporúčania pre osoby v takzvanom dvojkovom roku:

· Rok ako taký investujte do vlastného Ja.

· Venujte sa sebe samej či sebe samému - a kašlite na to, čo chcú iní.

· Rozvíjajte sa, a to v ľubovoľnej sfére bytia.

· Zvýšte svoju príťažlivosť a osobný magnetizmus.

· Skrášlite telo, zušľachtite dušu.

· Očistite všetky "bunky" života - zbavte sa toho, čo vám škodí.

· Fungujte v kvalitnejších citových štruktúrach.

· Vylepšite intímny život.

· Disponujte spoločenským fluidom - neschovávajte sa v pomyselnej ulite.

· Vykorigujte myslenie - uvedomte si, že ste tým, nad čím uvažujete. A myseľ kreuje aj budúce udalosti.

· Energiu vrazte do všetkého, čo súvisí s bývaním.

· Často načúvajte intuícii.

· Zvýšte záujem o témy medzi nebom a zemou.

· Oplývajte trpezlivosťou a optimizmom.

· Nerobte unáhlené skutky - na všetko si dožičte dostatok času.

· Ukočírujte náhle citové vzplanutia.

· Stráňte sa zväzkov so zadanými - nemajte na očiach ružové okuliare.

· Stopnite myšlienkové vracanie sa do minulosti.

· Nesnažte sa iných preonačovať na svoj obraz.

· Vyhýbajte sa plávaniu alebo potápaniu v hlbokých vodách.


Rok s číslom 3 - obdobie Jupitera

Akým človekom sa stanete?

Jupiter sa na nebeskej klenbe nachádza medzi Marsom a Saturnom. Ide o najväčšiu planétu našej sústavy. Hmotnosť má 318-krát väčšiu ako Zem. V blízkosti Jupitera sa pohybuje viac ako 60 mesiacov. Planéta získala názov podľa starorímskeho boha hromov a bleskov.

Jupiter je masívny - a rovnako masívny život vedú aj jedinci, nad ktorými drží pomyselnú stráž. Väčšina z nich je akčná, dynamická, explozívna, rozpínavá, túžiaca urobiť niečo veľké - také, čo si svet zapamätá. Vitality majú na rozdávanie. Sála z nich optimizmus a nadšenie.

Kúzelná planéta je odjakživa nazývaná aj útvarom učenia a vzdelávania. To - pochopiteľne - ovplyvňuje aj životy "jupiterovcov". Prahnú po nových poznatkoch. Radi ich prijímajú, ale aj šíria. Čítajú múdre knihy, prípadne aj sami tvoria slovom.

Osoby ovládané Jupiterom milujú ľahkosť bytia. Vzoprú sa vždy, keď ich chce ktokoľvek, obrazne povedané, prišpendliť ako motýle na korkovú tabuľu. Neznášajú putá akéhokoľvek charakteru. Nechcú a nevedia sa viazať. Okrem toho disponujú tvrdohlavosťou. Málokedy prijímajú a akceptujú iné názory. Myslia si, že tie ich sú najsprávnejšie. To môže v bežnom živote produkovať sokov a rivalov.

Jupiter má nesmierne rýchlu a pružnú rotáciu. Pripomína cestovateľa, ktorý chce ihneď uvidieť a spoznať všetko, čo sa odohrá navôkol. Jeho bystrému oku neunikne temer nič. A takouto črtou disponujú aj osoby pod vládou mohutnej planéty. Nesmierne radi cestujú.

"Trojkovci" sa musia strániť pýchy, nepokory, hnevu, diktátorstva, chvastúnstva a mastných jedál.

Jupiter ovplyvňuje na zdravotnej báze dolné končatiny - najmä od pása po stehná, no predovšetkým pečeň.


Rady, výzvy a odporúčania pre osoby v takzvanom trojkovom roku:

· Uvedomte si, čo vás urobí šťastným jedincom - a uskutočnite také kroky, prostredníctvom ktorých vykročíte naprieč šťastiu.

· Jednoducho povedané: buďte šťastnejším jedincom.

· Ukončite to, čo nefunguje, čo vám vybíja batérie, čo vám kradne z celostného šťastia.

· Zatvorte dávnoveké brány.

· Vpustite do všetkých "buniek" súcna novátorské energie.

· Nebojte sa čerstvých výziev.

· Dajte "áno" novým aktivitám alebo projektom.

· Spravte niečo velikášske.

· Dbajte na sebarozvoj.

· Disponujte optimistickým fluidom - uvedomujúc si, že pozitívne myslenie je kľúčom k úspechu.

· Komunikujte priamo a otvorene - bez servítky na ústach.

· Vyjavujte pravú podstatu svojho Ja.

· Učte sa nové veci.

· Nasávajte svieže poznatky.

· Zvýšte záujem o témy medzi nebom a zemou.

· Často cestujte, a to buď len tak, kvôli potešeniu duše, alebo v spojitosti s výkonom práce.

· Podpíšte dôležité listiny či kontrakty.

· Neprejedajte sa - dbajte na zdravú pečeň.

· Korigujte hnev, chválenkárstvo, vášne a precitlivenosť.

· Vychutnávajte si peniaze (bude ich nadostač), no nemíňajte ich na zbytočnosti. Majte v tomto smere rovnováhu.

· Stráňte sa spoločnosti nízkych ľudí.


Rok s číslom 4 - obdobie mesačného uzla Rahu

Akým človekom sa stanete?

Etapy s číslom 4 bývajú zložitejšie. A to preto, že im vládne Rahu, severný mesačný uzol. V staroindickej astro-numerológii ho nazývajú aj dračou hlavou.

Osoby, nad ktorými drží pomyselnú nebeskú stráž, bývajú nepokojní. Ich Ja je v ustavičnej tenzii. Nedokážu vypnúť. Stále po niečom túžia - no v podstate ani sami nevedia, po čom vlastne. V prospech toho, aby boli úspešní, musia vyvinúť veľa úsilia. V etapách Rahu nič nejde ľahko a splývavo. Na osudových cestách sa objavujú početné "tŕne" - a to aj v podobe životných prekážok, aj v podobe zákerných či neprajných ľudí.

Ľudia ovládaní dračou hlavou oplývajú nerozhodnosťou. Často potrebujú konzultovať s inými, čo majú spraviť a čo nie. Problém nastáva, ak naďabia na nevhodných radcov a guruov. Problémom osôb riadených mesačným uzlom Rahu býva, že nedokážu rozlíšiť medzi dobrom a zlom. Aj preto zvyknú šíriť neoverené informácie alebo hoaxy.

"Štvorkovci" sa nesmú vzdávať rozvahy, trpezlivosti a optimizmu, a to ani v krízových momentoch. Vždy je žiaduce vidieť svetlo, čiže možnosti; a nie tmu, teda prekážky. V rokoch Rahu je relatívne ľahké upadnúť na duchu, a to preto, že nič nejde ako po masle. Ak sa však človek stotožní s tým, že ide o dočasnú etapu - a tá čoskoro pominie - prekážkam či nástrahám nebude prikladať enormný význam. A tak ich prečká bez ujmy.

Ľudia pod vládou Rahu bývajú uzavretí a rezervovaní. Majú pocit, že im okolie nerozumie. Veľakrát sa obklopujú nevhodnými osobami. Na vzťahovej báze vstupujú do zväzkov so zadanými jedincami - a to nikdy nedopadne dobre. Vo vzduchu visí poškodenie dobrého mena. A v konečnom dôsledku aj oči pre plač - pre nenaplňujúce partnerstvo.

V rokoch Rahu sa treba starať o nervy a psychiku. A tiež o kožu. Neslobodno priberať na váhe. Odporúča sa kontrola vnútorných tukov.

Osoby ovládané mesačným uzlom rady paktujú s duchovnými vedami. Prinášajú im odpovede i pohladenie pred dušu.


Rady, výzvy a odporúčania pre osoby v takzvanom štvorkovom roku:

· Pripravte sa na zložitejšie obdobie.

· Nič nepôjde ľahko - všetko si vyžiada veľa, veľa energie a vervy.

· Ak však zotrváte v trpezlivom a optimistickom móde, krízovými časmi "preplávate" bez pomyselných jaziev.

· Práce a povinností bude ako maku - spravte si v nich poriadok a schémy, aby ste sa v "tonách" úloh nestratili a aby vám takzvané bremenné energie nezaťažili psyché.

· Neriešte témy, ktoré nemusíte.

· Nepreberajte cudzie kompetencie na svoje plecia.

· Nepracujte za "almužnu".

· Nemíňajte na zbytočnosti.

· Vyhýbajte sa ľúbostným aféram - mohli by vám poškodiť povesť a dobré meno. Stráňte sa intimity so zadanými bytosťami, a to najmä takými, ktoré sľubujú hory-doly.

· Zaujímajte sa o duchovné témy - pomôžu vám prečkať ťažšiu etapu.

· Starajte sa o psyché.

· Meditujte.

· Obklopujte sa striebrom - potlačí interný nepokoj.

· Nešírte hoaxy.Rok s číslom 5 - obdobie Merkúra

Akým človekom sa stanete?

Merkúr je najmenšia planéta slnečnej sústavy. Oplýva kamenným a kráterovitým povrchom. Bežný pozemšťan by na nej žiť nemohol - teploty lietajú ako divé. Počas dňa je okolo 440 stupňov nad nulou, v noci aj mínus 180. Planéta dostala názov podľa rímskeho okrídleného posla bohov - bytosti, ktorá spájala pozemský a duchovný svet.

Osobám, ktorým vládne, prináša neposednú a rozlietanú povahu, prahnúcu po vždy nových a nových métach. Na jednom mieste neobsedia - hovorí sa, že majú mrle v zadku. Nudný a pasívny život sa im bridí. Merkúr - spojený s božím poslom - zabezpečuje svojim zverencom ustavičnú chuť komunikovať a vymieňať si názory.

Merkúr je malý, no vrtký - okolo Slnka behá ako splašený zajac. A rovnakí sú aj jedinci pod jeho nebeskou strážou. Chvíľu tu, chvíľa zasa tam. Ak by ich chcel niekto vlastniť alebo manipulovať, zdúchnu rýchlosťou blesku. Neznesú nátlak a škatuľkovanie.

Nesmierne radi cestujú. Často odchádzajú za robotou do cudziny.

Okolie im zvykne zazlievať nevypočitateľnosť a náladovosť. Občas i slobodomyšlienkarske tendencie.

"Merkúrovci" veľa uvažujú, analyzujú, prehodnocujú. Hlava im beží na plné obrátky. Problém vypukne, keď sa zo "šedej kôry" stane úhlavný nepriateľ, vplyvom čoho začnú rozmýšľať v preexponovanej miere. Cyklia sa tak vo vlastných myšlienkových "bahnách", z ktorých nevedia nájsť východisko. A to môže nabúravať žalúdok a psyché. Merkúr tiež ovláda respiračný trakt. Pobáda k posilňovaniu imunity.

Osoby ovládané Merkúrom túžia po životnej inventúre. Chcú začať nanovo - akoby s čistým štítom.

Mali by sa strániť perfekcionizmu a kriticizmu - aj voči sebe, aj voči iným.


Rady, výzvy a odporúčania pre osoby v takzvanom päťkovom roku:

· Siahnite po životnej inventúre.

· Spravte si vo všetkých "bunkách" bytia poriadok.

· Vyčistite si hlavu.

· Myslite len na to, čo vám robí dobre. Záporné uvažovanie zaveste na klinec.

· Stotožnite sa s teóriou, že vývoj života je vo velikánskej miere závislý od toho, akou formou uvažujete. Aj preto veľa pracujte s hlavou.

· Neživte v sebe skepsu či zápornosť (a rovnako sa vyhýbajte jedincom, ktorí oplývajú takýmito atribútmi).

· Spravte mnoho podstatných rozhodnutí.

· Stotožnite sa s pravdou, že verdikty, ktoré učiníte, sú a budú správne.

· Nestojte na mieste.

· Disponujte pružnosťou a promptnosťou.

· Veľa cestujte, a to buď len tak, kvôli potešeniu duše, alebo v spojitosti s výkonom práce.

· Často sa prechádzajte v prírodnom prostredí - najmä ráno.

· Buďte spoločenským jedincom.

· Súťažte.

· Zdravo riskujte.

· Komunikujte priamo a otvorene.

· Stráňte sa slov, ktoré zraňujú vaše Ja, prípadne aj okolie.

· Majte zdravý zmysel pre humor.

· Vyhýbajte sa kriticizmu - aj voči sebe, aj voči iným.

· Stopnite stresové faktory, nenáhlite sa.

· Nepresáľajte jedlá.

· Masírujte si telo mandľovým olejom.

· Posilňujte obranyschopnosť organizmu.


Rok s číslom 6 - obdobie Venuše

Akým človekom sa stanete?

Venuša je podobná Zemi - aspoň čo sa týka veľkosti a skladby, a preto ju často nazývame sesterskou planétou. Objekt je obklopený mimoriadne hustou atmosférou, ktorá na jeho povrchu udržuje najvyššie teploty spomedzi všetkých planét v slnečnej sústave. Niekedy sa označuje ako Zornička alebo Večernica.

Planéta lásky a krásy fascinovala ľudí od nepamäti. Skúmali ju napríklad i starí Babylončania, a to okolo roku 1600 pred naším letopočtom. Jej symbolom je metaforické znázornenie bohyne Venuše držiacej zrkadlo - kruh s malým krížom pod ním. Dané označenie sa používa aj v biológii, a to na určenie jedincov ženského pohlavia.

Venuša je planétou aktivity, a preto sú jedinci pod jej vplyvom činorodí, vášniví a citliví. Ich telá disponujú príťažlivosťou a špecifickým magnetizmom. Ide o živých, hravých, milujúcich, trochu frivolných a vynachádzavých ľudí.

Osoby vo "venušovskom" roku sa rady obklopujú peknými vecami. Tvoria a kreujú. Navštevujú kultúrne podujatia. Potrpia si na romantiku. Skrášľujú svoje Ja, ale aj príbytok, v ktorom žijú. Chcú, aby sa tam dobre cítili nielen ony samy, ale aj ich najbližší.

Milujú vône, chute, dobré jedlá, sladkosti alebo korenené pokrmy. Potrebujú veľa dotykov. Občas sa ich zmocňuje prehnaná sexuálna túžba. Našťastie, takmer vždy ju dokážu ustriehnuť - a potlačiť takzvané kučeravé myšlienky.

Venuša povzbudzuje túžbu fungovať v pekných a harmonických vzťahoch. Práve v šestkových rokoch ľudia ukončujú zväzky, ktoré dlhodobo nefungujú, a - naopak - spečaťujú tie "spojky", ktoré stoja na pevných oporných múroch. Venuša žehná zásnubám, sobášom i splodeniu nového života. A tiež spoločenským podujatiam, oslavám či zábavám. "Venušovci" potrebujú po svojom boku príjemných a láskavých ľudí.

Planéta vplýva predovšetkým na urogenitálny a kardiovaskulárny systém.


Rady, výzvy a odporúčania pre osoby v takzvanom šestkovom roku:

· Uskutočnite dôležité zmeny spojené s citovým alebo ľúbostným životom.

· Zbavte sa vzťahov, ktoré vám už nič nedávajú.

· "Rozpustite" karmické väzby.

· Dajte "zbohom" zadaným jedincom, ktorí vás vodia za nos.

· Žite spoločensky.

· Budujte nové kontakty.

· Vylaďte svoje Ja na prítok lásky.

· Buďte človek, ktorý je otvorený láske a čerstvému zväzku.

· Majte oči dokorán - na vašich cestách bytia sa môže objaviť fajn človek.

· Ak túžite po dieťatku, "zamieste cesto".

· Obklopujte sa rezonančnými osobami.

· Odstrihnite sa od takzvaných bio-vampírov.

· Čiahnite po zmenách spojených s bývaním.

· Zadovážte si veľa pekných a oku lahodiacich vecí.

· Disponujte tvorivosťou a nápaditosťou.

· Často navštevujte kultúrne akcie.

· Rozvíjajte umelecké nadanie.

· Obdarúvajte seba alebo blízkych.

· Zvýšte svoj finančný magnetizmus - hlavu prestavte na hojnosť a blahobyt.

· Stráňte sa lenivosti a prehnaného pôžitkárstva v duchu teórie "nech mi pečené holuby padajú priamo do úst".

· Vyhýbajte sa opojným nápojom, ktoré mútia myseľ.

· Na úrovni zdravia majte pod dohľadom vodohospodárstvo organizmu a tiež srdce a cievy.


Rok s číslom 7 - obdobie mesačného uzla Ketu

Akým človekom sa stanete?

V staroindickej numerológii sa spomínajú dva mesačné uzly - Rahu a Ketu. Sú v opozícii. Nazývajú sa aj dračou hlavou a dračím chvostom. Ketu - dračí chvost - vyzerá ako torzo bez hlavy s telom ryby.

Pre ľudí, ktorí sa ocitnú v pomyselných osídlach mesačných uzlov, je nachystaných viacero prekážok a peripetií. Obdobia Rahu a Ketu vyšťavujú a unavujú. Zároveň však pobádajú k tomu, aby príslušná ľudská bytosť ostala silná - a nepodľahla nástrahám osudu.

Je žiaduce neísť nadoraz. Zbytočne sa nestresovať, keď veci nefungujú tak, ako by sme chceli. Neprepadať panike. A ani skepse či negativizmu. Vždy je potrebné zžiť sa s tézou, že kritický stav čoskoro pominie.

Ľudia, ktorých "opatruje" mesačný uzol Ketu, by si mali dávať pozor na nevyvážené, teda nerecipročné energie. Nesúlad medzi dávaním a braním. Nesmú sa iba obetovať - bez spätných vibrácií. Vyžaduje sa rovnováha medzi "dajnosťou" a "brajnosťou". Treba sa strániť osôb, ktoré na iných kladú svoje bremená - a tak sa zbavujú vlastných kompetencií.

Osoby pod vládou dračieho chvosta by nemali viesť zbytočné diskusie. A takisto by sa mali vyhýbať osobám, s ktorými nie sú rezonančné. Ak treba, odporúča sa spraviť si v radoch blízkych jedincov akési sito - a oddeliť zrno od pliev.

Ľudia ovládaní uzlom Ketu prahnú po duchovnom poznaní. Často sa v nich prebúdzajú spirituálne vlohy a kvality. Mali by načúvať intuícii. A používať modlitby, mantry a afirmácie.


Rady, výzvy a odporúčania pre osoby v takzvanom sedmičkovom roku:

· Pripravte sa na komplikovanejší rok.

· "Sudičky" vám naservírujú viacero lekcií a skúšok, ktoré ale zdoláte vďaka trpezlivému duchu a optimistickému vyladeniu.

· Nevyšťavujte sa, nechoďte nadoraz.

· Nevybíjajte si životné batérie v prospech iných - väčšmi myslite na vlastné Ja.

· Dbajte na životnú rovnováhu - teda súlad medzi dávaním a braním. A to nielen na úrovni vzťahov, ale aj v rámci matérie. Nesmiete iba dávať - pretože vaša "studnica energie" sa vyčerpá.

· Správne hospodárte - hrozia finančné úbytky. Robte si zdravé zásoby.

· Osloboďte sa od ľudí, ktorí vám kradnú vitalitu, ktorí vám akýmkoľvek spôsobom škodia, ktorí nabúravajú váš pokoj a komfort.

· Nevstupujte do redundantných diskusií - unavili by vás.

· Zbytočne neriskujte.

· Neizolujte sa.

· Dbajte na zdravé a harmonické psyché.

· Stráňte sa interného nepokoja.

· Stopnite závislosti alebo neresti. Vystríhajte sa fajčenia, alkoholu, drog, nadmernej konzumácie liekov, návykových látok.

· Správne a veľa dýchajte - váš organizmus bude prahnúť po kyslíku.

· Obklopujte sa rastlinami.

· Vo väčšej miere cibrite duchovné dary - zvýšte záujem o témy medzi nebom a zemou.

· Často načúvajte intuícii - dobre vám poradí pri riešení kľúčových životných tém alebo otáznikov.

· Modlite sa, používajte mantry a afirmácie.

· Veďte dialógy s nebeskou ríšou.


Rok s číslom 8 - obdobie Saturna

Akým človekom sa stanete?

Planéta Saturn - okúzľujúca astronómov i astrológov svojimi zvláštnymi prstencami - je šiestym komponentom slnečnej sústavy a zároveň druhým najväčším planetárnym prvkom. Názov dostala podľa rímskeho boha Saturna, ktorého duchovným ekvivalentom v starogréckej mytológii bol Kronos.
Symbolom kúzelnej planéty je kosák boha Saturna, majstra úrody, roľníctva a času. Vládca bol synom kráľa nebies Urána a bohyne zeme Gaie.
Saturn je planétou poriadku a organizácie. Zrejme aj preto sú osoby, ktorým vládne, poriadkumilovnými jedincami, ktorí si potrpia na presné rozvrhnutie času. Už ráno vedia, čo ich kedy čaká. Nechcú žiť chaoticky; potrebujú fixné štruktúry. Duch slobodomyšlienkarstva sa im bridí.

Na planéte Saturn sa objavujú mohutné víchre a búrky. Vietor môže dosiahnuť rýchlosť až 1800 kilometrov za hodinu. Búrkové pľušte tam trvajú mesiace, ba i roky. Pri takzvanej Dračej búrke bol zaznamenaný tisíckrát silnejší blesk na na Zemi. A rovnako sa správajú aj osoby v takzvanom saturnovskom roku. Ak sa pre niečo zanietia, "pochodujú" hlava-nehlava, a to aj na úkor iných. Na kariérnom rebríčku sa chcú posunúť vyššie. "Saturnovci" sú pracovití a ctižiadostiví ľudia. Mnohí sa do roboty "zahryznú" natoľko, že citový život ide bokom. Jedného dňa sa prebudia a zistia, že im chýba láska. A aj preto treba dbať na súlad medzi matériou a ľúbostnou sférou.
Saturn je aj planétou karmy a duchovného zrenia. To preto sa v rokoch, nad ktorými drží ochranné "perute", môžu odohrať zvláštne udalosti, prostredníctvom ktorých sa odžívajú osudové resty - dlhy z predošlých životov. A to preto sa v daných etapách zintenzívňuje túžba príslušného človeka po spirituálnom zrení poznaní.

Šiesta planéta slnečnej sústavy vládne nechtom, vlasom, zubom, kostiam, kostre, pokožke a nervovej sústave. Vyzýva k prísnejšej kontrole celostného zdravia.


Rady, výzvy a odporúčania pre osoby v takzvanom osmičkovom roku:

· Pouvažujte nad doterajším životom a jeho vývojom. Ak chcete čosi podstatné zmeniť, urobte to - bez čakania a otáľania.

· Správne si zorganizujte takzvaný životný čas.

· Energiu vrážajte v približne rovnakej miere do citovej i materiálnej sféry - nesmie vzniknúť nerovnováha.

· Pozorne sledujte bytie a jeho vývoj - bude vám dávať signály o tom, ako ste fungovali dosiaľ. Ak sa dostavia prajné momenty, pôjde o indíciu, že ste doteraz existovali v energiách dobra. Naopak, v prípade, že zaregistrujete útrapy a starosti, dostanete "buchnát" z vyšších sfér, že ste ako človek zlyhali - a teraz je žiaduce siahnuť po osobnostnej náprave.

· Odžívajte si takzvané karmické resty - a nehľaďte na ne ako na koniec sveta; skôr sa z nich poučte.

· Ak treba, čiahnite po novej robote.

· Staňte sa finančne nezávislejším jedincom.

· Disponujte zvedavosťou.

· Skúmajte mystériá života, sveta i vlastného Ja.

· Obklopujte sa múdrymi ľuďmi a takzvanými filozofmi.

· Vo väčšej miere sa starajte o životosprávu - hrozia zásadnejšie choroby.

· Korigujte stres, rozčúlenia a úzkosti - práve ony sa môžu podpísať pod zrod zásadnejších zdravotných neduhov.

· Zájdite na preventívku.

· Konzumujte veľa čerstvých jedál.


Rok s číslom 9 - obdobie Marsu

Akým človekom sa stanete?

Ospevovaná planéta magnetizuje ľudí od nepamäti. Veď aj dnes jestvujú snahy o jej osídlenie. Ide o štvrtý planetárny prvok slnečnej sústavy v poradí od Slnka. Mars nemá mohutnú konštrukciu - je to druhá najmenšia planéta, a to hneď po Merkúre. I napriek tomu oplýva ohromnou vibračnou silou. Zrejme aj preto, že ju kedysi pomenovali po Marsovi, starorímskom bohu vojen.
Mars zažíva tie najväčšie prašné búrky v celej slnečnej sústave. Odohrávajú sa na celej planéte a trvajú aj niekoľko mesiacov. Zrejme aj preto patria osoby, ktorým vládne, k neoblomným a "napredovačným" jedincom. Disponujú akčnosťou a dynamikou, výzvy sú pre nich každodenným chlebíkom. Riziká nepoznajú. Neriešia minulosť ani budúcnosť - pozornosť orientujú do momentu "tu a teraz". Áno, tu a teraz chcú byť uspokojení - a urobia preto hocičo.
Málokedy fungujú ako šedé myšky. Chcú, aby si ich okolie všimlo. Buď oplývajú výstrednejším zovňajškom, alebo správaním. Zväčša ide o optimistické bytosti, ktoré iným rozdávajú dobrú náladu. Rozprávajú veľa vtipov, ktorými "šteklia" najmä opačné pohlavie.

Osoby pod vládou Marsu bývajú komunikačne otvorené - takže si servítku pred ústa nedávajú. Hovoria tak, ako im pusa narástla. Aj preto si môžu vytvárať početných nepriateľov.

"Marsovci" by sa mal strániť tvrdohlavosti, výbojnosti a nájstojčivého presadzovania vlastných optík. Ustriehnuť treba aj vzťahovačnosť a urážlivosť. Škodlivý "oheň" možno vybiť športovými aktivitami.

"Rudá" planéta preveruje na zdravotnej báze krčnú chrbticu a hlavu. Často spôsobuje závraty.


Rady, výzvy a odporúčania pre osoby v takzvanom deviatkovom roku:

· Ukončite to, čo dlhodobo nefunguje, čo vám škodí, kradne silu, vybíja batérie.

· Zatvorte brány za minulosťou.

· Vpustite do bytia ako takého svieže vibrácie.

· Odštartujte nové méty - a je úplne jedno, či v rámci vzťahov, alebo na materiálnej báze.

· Buďte akčný a dynamický človek.

· Rasťte a napredujte.

· Auto-regenerujte sa.

· Oživte svoju prirodzenú silu - tú, ktorú ste kedysi dostali od Najvyššieho.

· Splňte si túžby - aj také, o ktorých ste si dosiaľ mysleli, že sú nezrealizovateľné.

· Väčšmi sa venujte športovým aktivitám.

· Dôverujte si.

· Vyhýbajte sa perfekcionizmu - vykašlite sa na to, čo sa musí.

· Zdravo riskujte.

· Súťažte.

· Dajte "zbohom" škodlivým emóciám - tvrdohlavosti, výbojnosti, výbušnosti, explozívnosti.

· Pri vzniku konfliktov vždy narátajte do desať - a až potom čosi vyrieknite.

· Vyhýbajte sa ohňu, výbušninám, búrkam, povodniam.

· Ak ste vodič alebo vodička, jazdite opatrnejšie (prípadne si do auta sadajte len s takým človekom, ktorému s ohľadom na jazdu ako takú plne dôverujete).

· Stráňte sa zbytočných chirurgických zákrokov, a to správnou životosprávou a pozitívnymi emóciami.

· Veľa sa smejte, a tak korigujte ustavične prísnu a napätú tvár. Nestrácajte humor.