Školoskop - čo by ste mali vo svojom dieťati podporovať a čo utlmovať?

06.09.2021

Každý z nás je svojský. Náš charakter, temperament, správanie i vlohy ovplyvňujú viaceré faktory, najmä rodina. Dôležitú rolu však zohrávajú aj astro-konštelácie. Existuje 12 slnečných znamení zvieratníka - a každé z nich dáva svojmu zverencovi do vena iné klady i zápory.


Malí Barani
Baranča veďte ku športu. Pohybové aktivity z neho vypudia takzvaný škodlivý oheň. Bude menej výbojné, netrpezlivé a tvrdohlavé.


Balí Býci
Býka treba poháňať vpred - máva tendencie zaostávať za rovesníkmi. Druhé znamenie zvieratníka veďte k umeniu alebo environmentálnym činnostiam.


Malí Blíženci
U tohto dieťaťa dbajte na to, aby nezačínalo viaceré aktivity naraz - pretože sa v nich "stratí". Najskôr nech dokončí jednu činnosť - a až potom odštartuje ďalšiu.


Malí Raci
Račiu "ratolesť" veďže k tvorivým či umeleckým činnostiam. "Krešte" v nej ustavičné vracanie sa k tomu, čo bolo. Minulosť - a jej ustavičné otváranie - Rakom škodí.


Malí Levi
U Levíčat korigujte ego - musí byť zdravé, nie preexponované. Ohniváka často zapájajte do súťaží - rád sa preteká s ostatnými rovesníkmi.


Malé Panny
U šiesteho znamenia zvieratníka je žiaduce starať sa o to, aby malo vybudovanú sebahodnotu. Krešte uňho prehnané kritické oko voči vlastnému ja.


Malé Váhy
Váham vládne Venuša, planéta krásy a estetiky. Posilňuje v nich tieto vlohy či kvality. Veľa sa s nimi rozprávajte o vzťahoch - aby v dospelosti vedeli, ako majú citovo žiť.


Malí Škorpióni
Pripravte sa na to, že tieto ratolesti sú iné než rovesníci. Akceptujte ich svojskú povahu. Zveľaďujte v nich duchovné kvality. A načúvajte im - vedia dobre poradiť, hoci i v útlom veku.


Malí Strelci
S "ohniváčikmi" veľa cestujte - táto aktivita z nich vypudí deštruktívny oheň v podobe hnevlivosti a častej jedovitosti. Vhodný je i šport.


Malí Kozorožci
U zemských "ratolestí" je žiaduce, aby mali presne rozvrhnutý deň. Chaos im škodí - a keď žijú v neporiadku /vnútornom či vonkajškovom/, dosahujú i zlé výsledky v škole.


Malí Vodnári
Prijmite fakt, že vodnárske bytosti sú svojské a nenapodobiteľné. A tiež rebelantské - brojace proti všetkému, čo je dogmatické. Viesť ich môžete napríklad k informatike.


Malé Ryby
U Rýb povzbudzujte sebaúctu a sebahodnotu. A naučte ich väčšmi fungovať pre reálny svet - aby netápali. V puberte dbajte na to, aby sa neobklopovali nevhodnými ľuďmi, prípadne aby nepaktovali s návykovými látkami.