Toto sú dôvody, prečo ste sa narodili na planétu Zem. Spoznajte svoje karmické úlohy

14.10.2020

V modernej ezoterike rozumieme pod karmou a jej zákonmi dva princípy. Prvým je princíp takzvaných odplát, a to v duchu teórie "v súčasnom živote sa mi darí podľa toho, aký človek som bol v predchádzajúcej inkarnácii". Druhý rozmer karmy možno postrehnúť v osudových lekciách - karmických skúškach. Dá sa povedať, že v každej existencii nám do cesty prichádzajú určité lekcie - ľahšie i zložitejšie. Ak ich zvládneme, na duchovnom rebríčku sa posúvame vpred. Naopak, ak zlyháme, teda skúškou neprejdeme, objaví sa znova. V špeciálnom horoskope od veštca Petra sa dozviete, aké karmické výzvy máte zvládnuť počas celého aktuálneho života, ale aj to, aké úlohy či lekcie sú pre vás nachystané do konca súčasného roka a tiež v roku nadchádzajúcom.

Barani

Celoživotné karmické úlohy

Ohniváci, vašou kľúčovou úlohou je ustavične zapaľovať takzvaný oheň dobra. Osobnú energiu, ktorej máte neúrekom, musíte investovať do správnych vecí - na osoh spoločnosti, sveta, ľudstva, zeme. Vytvárajte pozitívne hodnoty. Sršte optimizmom - a rozdávajte ho tým, ktorými lomcuje skepsa či negativizmus. Fungujte ako pomyselné slnko pre iných ľudí. Presviedčajte ich, že po každej pľušti - aj tej najničivejšej - vyliezajú spoza mrakov hrejivé lúče. Ukazujte smery osobám, ktoré sa stratili v neprehľadných "hmlách" pozemskosti. Veďte ich - buďte guruom. Do vienka ste dostali vodcovský dar, akési kráľovské žezlo. Uchopte ho do rúk správne - vládnite rázne, rozhodne, ale láskyplne a spravodlivo. Na materiálnej báze vykonávajte profesie, v ktorých môžete mať dominantné postavenie. Podriadená rola vám nesvedčí. Ustriehnite škodlivý životný oheň - aby ste ním nespálili všetko navôkol. Vyhýbajte sa hádavosti, hnevlivosti, explozívnosti. Nesnažte sa mať za každých okolností pravdu. Korigujte tvrdošijnosť. Dostaňte pod kontrolu ego-myseľ - aby ste vy riadili ju, a nie ona vás. Nezavrhujte spirituálne témy. Popri racionalizme myslite aj na duchovné princípy života. V neposlednom rade sa učte vďačnosti a pokore - inak dostanete takzvané karmické príučky, napríklad v podobe zdravotných ťažkostí. Tie môžu byť spojené najmä s hlavou.


Karmické lekcie či výzvy, ktoré máte zdolať do konca roka 2020

Takzvané osudové úlohy sa črtajú najmä na úrovni vzťahov. Baranie zväzky môžu byť nahlodané pre komplikovanú povahu ohnivákov. Aj preto je žiaduce, aby začali väčšmi pracovať na korekcii škodlivých vlastností a rysov. Je evidentné, že takzvané deti Marsu patria do spektra tvrdohlavých osôb - a táto črta sa v nasledujúcich mesiacoch umocní. Polovičky ubijú svojimi názormi. Dá sa povedať, že prežijú len tie partnerstvá alebo manželstvá, v ktorých Barani prejdú mocným osobnostným prerodom. Do pomyselného vejára karmických výziev patrí aj ukočírovanie vnútorného nepokoja; v opačnom prípade sa objavia starosti s tráviacim traktom.


Aké karmické úlohy vám naservíruje rok 2021?

Pred ohnivými bytosťami sa vinie relatívne prajný rok, ktorý prinesie pozitívne energie do všetkých oblastí života. Časť Baranov však tento fakt prehliadne - a úspech začne vnímať ako bežnú súčasť existencie. Do spektra karmických úloh patrí časté prejavovanie a vyslovovanie vďačnosti za všetko dobré, čo ohnivákov postretne. V opačnom prípade môžu takzvané karmické kolesá veľmi rýchlo otočiť smer - a do života detí Marsu pritiahnuť úskalia a peripetie.


Býci

Celoživotné karmické úlohy

Býci, vašou vládnucou nebeskou "kráľovnou" je Venuša, planéta lásky, krásy a umenia. Aj preto platí: počas života sa obklopujte peknými vecami a príjemnými ľuďmi. Dožičte si luxus - aspoň raz za čas. Navštevujte umelecké podujatia, obklopujte sa farbami alebo blahodarnými vôňami, sami tvorte. Kreatívnymi aktivitami vnesiete do svojho nalinajkovaného života dynamické energie. Buďte vytrvalý človek a kráčajte si za svojím - nenechajte sa odrádzať vnútornými strachmi alebo externými prekážkami. Je síce možné, že isté činnosti budete realizovať pomalšie alebo sa do sľubnej reality - konkrétnych výsledkov - pretavia až po istom čase, no vedzte, že ak zotrváte v aktívnom duchu, dočkáte sa zberu ovocia. Na materiálnej báze vykonávajte také profesie, ktoré súvisia so živlom zeme. Pomáhajte prírode. Uspieť môžete aj v umeleckej alebo tvorivej brandži, a to vzhľadom na venušovské vplyvy. Z hľadiska karmických výziev ukočírujte lenivosť, pohodlnosť a flegmatickosť. Uvedomte si, že hnaciu silu musíte nájsť predovšetkým vy sami - vo svojom jadre. Nečakajte, že vás budú ustavične poháňať vpred iní ľudia. Ak sa vo vašom živote objavia nečakané zmeny alebo zvraty - nabúravajúce váš komfort - neprepadajte panike. Stotožnite sa s teóriou, že občasné transformácie sú k tomu, aby bol človek šťastný, nevyhnutné. Stráňte sa žiarlivostných scén a majetníckosti. Väčšmi prejavujte svoje emócie, a to najmä na úrovni osobných vzťahov. Ak to nedodržíte, hrozia vám osudové ochorenia spojené s respiračným traktom alebo lonovou oblasťou.


Karmické lekcie či výzvy, ktoré máte zdolať do konca roka 2020

"Karmickosť" sa prejaví predovšetkým vo vzťahových témach. Nositelia zemského znamenia pocítia v osobných zväzkoch stagnáciu. Vzťah, v ktorom existujú, ich začne nudiť. Ak zložitý stav nezvrátia okamžite, môže sa stať, že ich túžba po nových ľúbostných vetroch zosilnie. Áno, v druhej polovici aktuálneho roka existuje silný predpoklad, že Býkom narastú krídla. Mali by však s chladnou hlavou zvážiť dôsledky - teda fakt, či im flirt alebo nevera stojí za to. Pomyselným liekom na záchranu stagnujúceho partnerstva či manželstva môže byť vzájomná komunikácia - a vpustenie sviežich energií do vzťahu, napríklad aj kvalitnejšou erotikou.


Aké karmické úlohy vám naservíruje rok 2021?

Druhé znamenie zodiaku vstupuje do roka veľkých, priam kľúčových zmien. Časť transformácií uskutočnia Býci vo vlastnej réžii, niektoré prídu samy - v duchu prirodzenej karmickej evolúcie. Korektúry súvisia s tým, že deti Venuše budú chcieť svoje životy očistiť od všetkého, čo im škodí, ubližuje alebo ich nezdravo zväzuje. A je jedno, či ide o nevyhovujúce pracovné štruktúry, alebo o vzťah, v ktorom už dlhší čas nenachádzajú celostné uspokojenie.


Blíženci

Celoživotné karmické úlohy

Blíženci by si mali uvedomiť, že kľúčom k plnohodnotnému životu sú informácie. Vstrebávajte nové poznatky denno-denne. Budú vás posúvať vpred - vďaka nim pred sebou otvoríte vždy ďalšie a ďalšie komnaty života. Sú to brány k poznaniu. Tvorte a kreujte. Nápadmi, ktoré vám skrsnú v hlave, skrášľujte vlastnú existenciu, prípadne aj životy iných ľudí. Učte a vzdelávajte tých, ktorí vedia menej než vy. Cibrite svojho dobrodružného ducha. Veľa cestujte, a tak spoznávajte mystériá sveta. Áno, často sa stáva, že Blíženci - deti Merkúra - nachádzajú šťastie mimo domoviny. Šírte idey vše-tolerancie. Osvetou bojujte proti nezdravým myšlienkam či teóriám, ktorými sa ubližuje utláčaným skupinám obyvateľstva. Venujte sa umeleckým aktivitám - nielenže z vás uvoľnia nahromadené emócie, ale zároveň sa postarajú o elimináciu interného napätia, s ktorým často súperíte. Píšte, maľujte, kreslite, hrajte na ľubovoľnom hudobnom nástroji. Na materiálnej báze sa venujte takým činnostiam, ktoré nesú punc aktívnosti, dynamickosti, vynachádzavosti. Stráňte sa úradníckych, čiže usedených džobov. Kontrolujte myseľ - aby uvažovala len nad pozitívnymi momentmi. No čo je hlavné - aby sa sústredila vždy na jednu výzvu, až potom na ďalšie úlohy. V prípade, že budete pozornosť orientovať do viacerých cieľov naraz, stratíte sa v nich. A šťastie si tak odsuniete na neurčito. V každodennom živote ustriehnite náladovosť a menlivosť postojov. Stráňte sa intríg a ohovárania iných ľudí. Šírte len korektné a overené informácie. Uvedomte si, že svoju silu máte v prejave - ústnom aj písomnom. Na vzťahovej báze kontrolujte prelietavosť. Kučeravé myšlienky zameťte pod koberec. Do hodnotného partnerstva alebo manželstva vždy vstupujte až po tom, keď máte vnútri seba poriadok.


Karmické lekcie či výzvy, ktoré máte zdolať do konca roka 2020

Pred mnohými deťmi Merkúra sa vinie karmické zmenové obdobie, a to najmä na úrovni matérie. Týka sa to dvoch vzdušných skupín: jednak tých jedincov, ktorí už dlhodobo fungujú v nevyhovujúcom zamestnaní - a teraz sa rozhodnú pre jeho ukončenie a pustenie sa do nových výziev, jednak tých osôb, ktoré pre súčasnú robotu nerobili maximum, v dôsledku čoho sa ich šéf alebo šéfka zbaví. Nech je to už tak alebo onak, transformácie treba prijať. A nových možností sa neslobodno báť. Strach zo zmien môže vyústiť do osudových ochorení spojených s chrbticou.


Aké karmické úlohy vám naservíruje rok 2021?

Do vejára osudových výziev patrí cibrenie ducha tvorivosti. Tretie znamenie zvieratníka vstupuje do mimoriadne kreatívneho roka. V hlave Blížencov, detí Merkúra, sa zrodí množstvo unikátnych ideí. Ak sa ich rozhodnú zreálniť, môžu si byt istí, že zažijú nevídaný úspech a zdar. Z toho možno usúdiť, že pred vzdušnými jedincami sa vinie kvalitný rok, a to najmä na materiálnej báze. Súčasťou karmických úloh je tiež ustriehnutie erotických pokušení.


Raci

Celoživotné karmické úlohy

Raci a Račice by sa mali v aktuálnom živote starať o ustavičné budovanie sebalásky. Nedostatočná úcta voči vlastnému Ja ústi do problémov rôzneho druhu - najmä medziľudského charakteru. Velebte svoje telo, žehnajte duši. Dožičte si viac. Každý deň praktizujte afirmácie zamerané na cibrenie lásky voči sebe samému. Dávajte si pocítiť, že sa ľúbite. Keďže ste fantastom, ktorý žije vo svojom vlastnom svete, veľa tvorte. Zapnite svoju kreatívnu myseľ naplno. Venujte sa umeleckým alebo estetickým činnostiam. Pracujte s farbami, vôňami alebo s hudbou. Vytvárajte dielka, ktoré potešia nielen vás samých, ale pozitívne ovplyvnia aj okolie či svet ako taký. Vzhľadom na to, že patríte k rodinne založeným jedincom, veľa energie vrážajte do osôb, na ktorých vám záleží. Spokojnosť členov domácnosti vás naplní celostným šťastím. Napokon, nepoznáte nič krajšie ako rodinnú harmóniu a teplo domova. Pri starostlivosti o blízkych však nepresahujte ich slobodnú vôľu - skrátka, nesmiete zasiahnuť do svojskosti iného človeka. Nesnažte sa ostatné osoby preonačovať na svoj obraz. Na materiálnej báze vykonávajte najmä také karmické činnosti, v rámci ktorých ste prospešný pre spoločnosť. Áno, z Rakov sú vynikajúci učitelia alebo vychovávatelia. Šťastie tiež objavíte na poli umenia, krásna, estetiky alebo ezoteriky. Do vejára osudových úloh patrí aj ukočírovanie emočnej "studnice". Neživte v sebe také pocity, ktoré vám škodia. Rovnaký princíp platí aj v súvislosti s myšlienkami - uvažujte len nad tým, čo vo vás vytvára príjemné dojmy. Uvedomte si, že to, na čo človek myslí, si v konečnom dôsledku aj priťahuje do života. Negativizmus a skepsa vám teda veľa šťastie neprinesú. Neriešte minulosť - odstrihnite sa od toho, čo bolo. Odpustite všetkým, ktorí kedy ranili vaše city. Uvidíte, ako sa vám uľaví. Neprepadajte depresiám.


Karmické lekcie či výzvy, ktoré máte zdolať do konca roka 2020

Rakov môžu potrápiť naoko negatívne zmeny na poli práce. Áno, časť vodných jedincov príde o zamestnanie. Karmickou úlohou je nevzdávať sa - ostávať pozitívne naladený človek. Ihneď sa vzpružte - a s pompou sa pustite do hľadania nových možností. Vedzte, že čiahnuť môžete aj po takom džobe, ktoré je niekoľko desiatok kilometrov od vášho domova, prípadne aj za hranicami. Do zoznamu osudových úloh patrí aj venovanie sa psychosomatickému zdraviu. Ak sa vám dlhší čas opakujú chronické ochorenia, skúmajte ich duchovné hĺbky - teda emočno-myšlienkové spúšťače.


Aké karmické úlohy vám naservíruje rok 2021?

Raci, vinie sa pred vami rok učenia a poučenia. Mnohí vodní jedinci sa začnú vzdelávať, a to buď vo vlastnej réžii, alebo v školách či na kurzoch alebo prednáškach. Skrátka, v ich Ja sa zrodí túžba urobiť niečo hodnotné pre samých seba. Už nebudú myslieť v takej miere na iných a na ich blaho - ale uvedomia si, že i do vlastnej osoby musia investovať dostatok pozitívnej energie. A to je aj kľúčová osudová výzva na magický rok 2021.


Levi

Celoživotné karmické úlohy

Okolie vás vníma ako optimistu a takzvaný motor, ktorý sa nikdy nepokazí - a aj preto rozdávajte radosť, elán a dobrú náladu. Staňte sa majákom pre tých, ktorí sa stratili v temnotách pozemskosti. Kvalitným interným ohňom vytvárajte pozitívne hodnoty pre spoločnosť. Realizujte nevšedné nápady, ktorých sa vo vašej hlave rodí neúrekom. Na jednej strane vám dodajú presvedčenie, že ste jednotka, na strane druhej nimi pomôžete ostatným. Veďte a učte iných. Odovzdajte im kus zo seba. Na materiálnej báze sa venujte takým karmickým činnostiam, pri ktorých môžete prezentovať svoje odvážne a sebavedomé Ja. Áno, z Levov a Levíc sú priam ukážkoví podnikatelia, šéfovia, riaditelia, vedúci. Podriadení vám kľačia pri nohách. Pani Karma má pre vás aj výstrahy či varovania - počas života ustriehnite najmä svoje ego. Starajte sa o sebalásku - nesmie byť ani nízka, ale ani príliš nadhodnotená. Vyžaduje sa takzvaný zlatý stred. Stráňte sa pýchy, egoizmu a narcizmu - hoci by vám isté obdobie prinášali zdar a úspech, v konečnom dôsledku sa pretavia do bolestivého pádu na dno. A o to istotne nestojíte. Neposudzujte a neznevažujte iných ľudí - predovšetkým takých, ktorých vnímate ako menejcennejších. Nevstupujte do zbytočných sporov a konfliktov. A ak sa už vyskytnú, nesnažte sa byť silou-mocou víťazom. Vždy si vypočujte argumenty druhej strany. Ak treba, sklopte hrebienok a priznajte si chybu či zlyhanie. V osobných vzťahoch ukočírujte mentorské, prípadne až agresívnejšie správanie voči polovičke - mohlo by sa vám to osudovo vypomstiť, a to buď v tomto živote, alebo v živote nadchádzajúcom.


Karmické lekcie či výzvy, ktoré máte zdolať do konca roka 2020

Levi budú rozhadzovační. Viac peňazí z ich osobných kás či kont odíde než na ne pritečie. Do spektra karmických úloh patrí nastolenie väčšej šetrnosti a hospodárnosti. Je dôležité spraviť si akýsi finančný plán - a patrične sa ho držať. Súčasťou osudových výziev na nasledujúce mesiace je tiež ustriehnutie nerestí, nešvárov a závislostí. Obzvlášť pozorní by mali byť tí ohniváci, ktorí sa nechávajú opantávať diabolským mokom, čiže alkoholom. Každodenné siahanie po poháriku môže indikovať závažnejší problém.


Aké karmické úlohy vám naservíruje rok 2021?

Deti Slnka, ako sa Levom hovorí, vstupujú do obdobia neľahkých prekážok a úskalí. Tie sa črtajú najmä na úrovni matérie - práce a kariéry. Na obzore sú nepriatelia a rivali. A tiež nežičliví ľudia alebo osoby zasielajúce negatívne energie. Aj preto sa treba karmicky chrániť - jednak sa vyhýbať jedincom, z ktorých sála zlo, a jednak používať duchovné pomôcky na ochranu a vytváranie pomyselného strážneho obalu, napríklad prostredníctvom anjelskej mystiky či minerálnych kameňov.


Panny

Celoživotné karmické úlohy

Panny nemávajú ľahké životy - zväčša si odrábajú početnejšie resty z predošlých inkarnácií. Aj preto patrí do spektra osudových úloh stotožnenie sa s teóriou, že súčasná existencia nie je prechádzkou ružovou záhradou, ale tŕnistou cestou, na ktorej sa však človek veľa, veľa naučí. Ďakujte za všetko dobré i naoko zlé, čo zažívate. Berte si z každej udalosti ponaučenie. Cibrite sebalásku, sebaúctu a sebahodnotu. Uvedomujte si svoju unikátnosť a jedinečnosť. Spoznávajte kvality a plusy vlastného Ja - a zveľaďujte ich. Osobnostné benefity naplno manifestujte. Bez strachov a obáv. Ak treba, zdravo riskujte. Držte sa hesla - odvážnym šťastie praje. Vyčkávavosť alebo schovávanie sa v ulite vašej bytosti nesvedčí. Starajte sa o to, aby sa vo vašej mysli rodili len pozitívne idey. Prijmite teóriu, že to, nad čím ľudská bytosť uvažuje, si vo veľkej miere aj priťahuje. Ste človek, ktorému vládne Merkúr, planéta myšlienok. Korigujte preto všetko, čo sa vám urodí v šedej kôre. Radostné idey prinesú úspech; záporné myšlienkové formy nezdar. Vykonávajte také karmické činnosti, prostredníctvom ktorých pomáhate alebo slúžite spoločnosti. Šťastím vás naplnia profesie ako zdravotník, opatrovateľ, farmaceut, veterinár alebo čašník.Zbavte sa kritickosti - aj voči sebe, aj voči okoliu. Zľavte z prehnaného puntičkárstva a detailizmu. Neustrňte v skostnatených a dogmatických formách života - buďte prispôsobivejší jedinec. Šťastie nikdy nehľadajte vo vonkajšom prostredí, lež vnútri seba.


Karmické lekcie či výzvy, ktoré máte zdolať do konca roka 2020

Viacerí zemskí jedinci boli v ostatnom období podráždení, hnevliví, nepokojní, nespokojní, kritickí a hľadajúci chyby na sebe i na tom druhom. Záporné vibrácie sa, pochopiteľne, vliali aj do partnerstiev či manželstiev. Ochromili ich početné hádky a spory. Teraz sa to musí zmeniť. Do spektra karmických úloh alebo výziev patrí nastolenie láskyplnejších vibrácií v osobných zväzkoch. Panny, s tými, na ktorých sa hneváte, zakopte vojnovú sekeru. Odpustite alebo požiadajte o odpustenie. Hľadajte a nachádzajte zdravé názorové prieniky a kompromisy.


Aké karmické úlohy vám naservíruje rok 2021?

Nadchádzajúci rok preverí najmä vzťahovú oblasť - viaceré Panny utŕžia citový buchnát. Ich polovička odíde za iným. Je žiaduce pružne sa otriasť - a dlhodobo sa nerýpať v starých krivdách a bolestiach. Karmická téza znie jednoducho: rýchle odpútanie sa od milostných útrap prinesie rýchly zrod nového zväzku. Naopak, vŕtanie sa v tom, čo bolo, spôsobí ustrnutie v takzvanom stagnačnom bahne.


Váhy

Celoživotné karmické úlohy

Kľúčová úloha pre Váhy znie jednoznačne: fungovať v energiách dokonalej harmónie. Platí to tak pre oblasť matérie - kde je žiaduce strániť sa stresových faktorov, napäťových momentov a medziľudských nešvárov, ako aj pre citovú sféru - kde musíte s ľuďmi, ktorí vás obklopujú, vytvárať láskyplné, vyvážené, recipročné a nekonfliktné spojivá. Ste rodený diplomat - a preto sa snažte do spoločnosti vnášať fluidum spravodlivosti a korektnosti. Karmickým šťastím vás môže naplniť napríklad aj to, ak urovnáte cudzí spor - vďaka nájdeniu zdravého kompromisu, osožného pre všetky strany. Keďže vo vašom Ja drieme estetický alebo umelecký duch, venujte sa činnostiam, ktorých menovateľom je krásno, tvorivosť a kreativita. Navštevujte výstavy, divadelné predstavenie, opery, koncerty. Na vašej tvári vyčarujú úsmev. Na materiálnej báze čiahajte po takých zamestnaniach, ktoré majú pokojný a harmonický ráz. Z Váh sú vynikajúci kozmetici, kaderníci, aranžéri, klenotníci, predajcovia parfumov či dizajnéri. Uspieť tiež môžete v povolaniach, ktoré si vyžadujú spoločenského ducha - každodenný kontakt s ľuďmi. Takzvanou muchou Váh býva nerozhodnosť a balansovanie. Aj preto platí: počas celej aktuálnej inkarnácie sa vyhýbajte zbytočnému oscilovaniu. Snažte sa vždy zaujať fixný a striktný postoj. Vedzte, že ak človeku chýba ráznosť a rozhodnosť, jeho život stagnuje - pretože mu chýba hnací motor. Nelietajte v oblakoch - nič a nikoho si neprikrášľujte. Samozrejme, na snívaní nie je nič zlé, no ak presahuje isté hranice, človek sa stáva fantastom, ktorému uniká zmysel pre realitu. Na ľúbostnej báze sa stráňte prelietavých - takzvaných kučeravých myšlienok. Ak ste nespokojný v súčasnom vzťahu, útočisko nehľadajte po boku iného jedinca. Najskôr uzatvorte to, čo nefunguje, a až potom sa pustite do budovania nového zväzku. Stopnite karmické vzťahy so zadanými jedincami.


Karmické lekcie či výzvy, ktoré máte zdolať do konca roka 2020

Váhy, nadchádzajúce mesiace prajú výsostne vášmu Ja. Nemáte sa venovať vzťahom a ani pracovným témam; lež sebe samým. Žehnajte si, cibrite sebalásku, sebaúctu a sebahodnotu, manifestujte svoje kvality a danosti, doprajte si viac, skrášlite telo alebo zušľachtite dušu. Skrátka, potešte interné dieťa. To sa vám odmení spokojnosťou. Do pomyselného vejára osudových úloh patrí aj ukončenie zväzku s človekom, o ktorom vaša múdra duša vie, že nie je tým pravým orechovým - len si ho čačkáte a prikrášľujete. Deti Venuše by mali dať finálnu bodku za vzťahom so ženáčmi.


Aké karmické úlohy vám naservíruje rok 2021?

Septembrovo-októbrové bytosti vstupujú do obdobia takzvaných karmických rozhodnutí. Za ostatné roky tápali a balansovali, a to buď na citovej báze, alebo na úrovni matérie. Mnohí Venušovci, ako sa Váham hovorí, existovali v nevyhovujúcich "vodách". Životné cesty brázdili s nevhodnou polovičkou alebo fungovali v neplnohodnotnej práci. Rok 2021 bude iný. Vo vzdušných bytostiach sa prebudí interná šelma, schopná realizovať progresívne verdikty.


Škorpióni

Celoživotné karmické úlohy

Bádanie. Skúmanie. Zahlbovanie sa do tajov a mystérií života, sveta i vlastného Ja. To je jedna z kľúčových karmických úloh pre vodné znamenie zvieratníka. Uvedomte si, že v aktuálnej inkarnácii ste preto, aby ste zvedavosťou odkrývali vždy nové a nové zákutia bytia. Vaša existencia pripomína cibuľu - postupným odoberaním jednotlivých vrstiev sa dopracujete k meritu veci - k vytúženému jadru. Ustavične prahnite po nových poznatkoch, vedomostiach, informáciách. Nasávajte ich na každom kroku. Duchovná ríša to zariadi tak, že vždy sa dopracujete k takým údajom, ktoré v danej chvíli potrebujete pre osobnostný rozkvet. Šťastie nájdete v čistej viere. Naučte sa dôverovať vlastnému Ja - prostredníctvom zdravej sebaúcty, ale aj najvyšším princípom. Často veďte dialógy s anjelmi, archanjelmi, prípadne aj so samotným Bohom. Do spektra karmických výziev patrí aj pomoc iným. Ste vynikajúcim psychológom - dokážete čítať v ľudských hlbinách a zároveň nachádzať optimálne životné cesty. Dbajte však na to, aby ste neoplývali prehnanou obetou alebo empatiou. Takýmto spôsobom by ste prichádzali o svoju osobnú silu. Pravidelne pracujte s mysľou - naučte ju uvažovať len nad pozitívnymi momentmi. Často sa stáva, že Škorpiónov mučia negatívne idey, ale aj deštruktívne emócie ako strach, hnev, jedovitosť či nekontrolovateľná melanchólia. Prijmite fakt, že to vy ste vládcom nad svojou hlavou - nie opačne. Nebuďte dotklivý jedinec - neurážajte sa za každú výčitku, ktorá je smerovaná na vašu osobu. Vždy, keď vás niekto alebo niečo rozčúli, počítajte do desať - a až potom zareagujte. Zbrklé slová alebo činy sú na škodu - "zahusťujú" vám karmu. Neprechovávajte v sebe energie pomstychtivosti. Nepriateľov vnímajte ako prvky, vďaka ktorým ste silnejší človek. Vo vzťahoch kontrolujte žiarlivosť.


Karmické lekcie či výzvy, ktoré máte zdolať do konca roka 2020

Škorpióni, pripravte sa na karmicky zložitejšie obdobie, a to najmä s ohľadom na vzťahové témy. Ak po svojom boku máte jedinca, s ktorým si prestávate rozumieť, vedzte, že nasledujúce mesiace budú ešte krízovejšie. Jednoducho, inakosti medzi vami sa prehĺbia. Výsledkom môže byť ukradnutie prajných citov - a teda aj vstúpenie do nerozhodnej etapy bytia. Vo vašom Ja sa zrodí otáznik - ostať v súčasnom spojive alebo, naopak, odísť a pustiť sa po nových ľúbostných cestách? Duchovné sféry radia - nerobte unáhlené činy; situácia sa vyvinie viac-menej sama. Hovorí sa tomu prirodzená karmická evolúcia.


Aké karmické úlohy vám naservíruje rok 2021?

Do spektra osudových výziev možno zaradiť pomoc núdznemu. Niekto z familiárnych či priateľských kruhov upadne do psychických ťažkostí, depresií, prípadne i závislostí. No a úlohou či poslaním Škorpiónov a Škorpiónok bude takejto osobe podať pomocnú ruku - vymaniť ju z diabolských pazúrov. V balíčku osudových úloh sa nachádza aj porazenie strachov z iných ľudí - vrátane celoživotných nepriateľov.


Strelci

Celoživotné karmické úlohy

Kľúčová osudová výzva pre Strelcov a Strelkyne je jasná: vytvárať niečo hodnotné pre okolitý svet, a tak ho meniť k lepšiemu. Ste optimistický jedinec, hľadajúci vo všetkom to dobré a pozitívne. Chrľte tieto vibrácie aj do prostredia, ktoré vás obklopuje. Uvedomte si, že ste bytosť, ktorá vďaka radostnému fluidu dokáže vliať entuziazmus aj do takzvaných stratených ľudí - osoby utopené v energiách smútku, skepsy, zbytočnosti, životnej prázdnoty. Ak zbadáte, že ste daného človeka vytiahli z pomyselného bahna, vaším Ja sa rozleje mohutný pocit zadosťučinenia. Do každodenného života vneste aktívnosť, dynamickosť, pružnosť, promptnosť, zdravú ohnivosť. Správnou zanietenosťou docielite viac-menej všetko, čo si zaumienite. Zaujímajte sa o filozofiu - bádajte a skúmajte. Múdrosť a bystrosť sú vám dané do vienka - no a prostredníctvom ustavičného štúdia ich môžete ešte väčšmi rozvíjať. Nadobudnuté poznatky potom odovzdávajte iným - tým, ktorí potrebujú nakopnúť. Na materiálnej báze vykonávajte činnosti, ktoré nesú punc slobody a akčnosti. Usedeným a pasívnym robotám sa vyhnite - vaše Ja by šťastné nebolo. Často cestujte - aj to je vaša karmická úloha. Buď len tak, kvôli potešeniu duše, alebo v spojitosti s výkonom práce. Zbavte sa presvedčenia, že máte zakaždým pravdu. Buďte pokornejší a skromnejší jedinec. Nesnažte sa ľudí prispôsobovať si na svoj obraz - vnímajte ich inakosť a svojskosť. Počúvajte iných - uvedomte si, že aj v ich rečiach alebo skutkoch sa môže ukrývať pravda. Zľavte z povýšenectva a posudzovačnosti. Ustriehnite, aby ste nevytvárali dojem vševedka - človeka, ktorý všade bol a všetko videl.


Karmické lekcie či výzvy, ktoré máte zdolať do konca roka 2020

Strelci, vinie sa pred vami takzvané karmické obdobie. Obdobie žatia úrody. Etapa, ktorá vám poskytne indície o tom, ako ste žili doteraz. Ak ste vytvárali dobro, potešia vás skvelé pracovné príležitosti a úžasné finančné toky, ako aj kvalitné vzťahové štruktúry. Naopak, ak ste patrili do spektra klamárov či podvodníkov, očakávajte starosti, peripetie a problémy rôzneho druhu. V nadchádzajúcich mesiacoch vám môže životné cesty skrížiť zadaný človek, ktorý vám nasľubuje hory-doly. Pamätajte, že je to osudová lekcia - a zdolať ju máte tak, že daného jedinca pošlete kade ľahšie.


Aké karmické úlohy vám naservíruje rok 2021?

Mnohí ohniváci budú zasiahnutí jedovatým šípom od polovičky. Zrejme ich pustí k vode, a to pre zahľadenie sa do ďalšej osoby. Deťom Jupitera tak ostanú oči pre plač. A ľahké to veru nebude - spamätávanie sa z buchnátu môže byť komplikované. Citové a vzťahové strasti majú byť u viacerých Strelcov spojené s odžívaním karmických restov. Skrátka, dané udalosti sa musia uskutočniť, pretože sa prostredníctvom nich dočisťujú dlhy z predošlých životov.


Kozorožci

Celoživotné karmické úlohy

Kozorožci, vašou kľúčovou osudovou úlohou je osobnostne rásť. Patríte k ľuďom, v ktorých drieme obrovská túžba dostať sa na piedestál - najmä v materiálnej sfére. Dá sa povedať, že urobíte viac-menej všetko, aby ste sa blysli v spoločnosti a okolnosti vyladili v prospech osobného blaha. Na tom - pochopiteľne - nie je nič zlé. Napokon, mnohí Kozorožci sú spokojní práve vtedy, keď sa im zdar lepí na päty - keď majú uspokojivú prácu, riadia iných, zarábajú slušné peniaze. Lebo sú presvedčení, že keď sú šťastní oni sami, dokážu viac šťastia poskytovať aj svetu. Tvorte, kreujte, organizujte, koordinujte, pracujte ako perpetuum mobile, zarábajte peniaze a hospodárte s nimi, no len do takej miery, aby vám neunikalo šťastie ľúbostné a milostné. Môže sa stať, že jedného dňa sa prebudíte a zistíte, že okrem majestátnej vily, luxusného auta alebo tučného bankového konta nemáte absolútne nič, čo by hrialo vaše srdce. A vtedy už bude na nápravu či korekciu neskoro. Keďže ste zemským znamením zvieratníka, v čo najväčšej miere sa zdržiavajte pod holým nebom - v prírodnom prostredí. Dotýkajte sa pevných komponentov - zeme ako takej, skál alebo pňov stromov. Matka Zem vám rada zharmonizuje psyché. Prírode aj pomáhajte - i to je jedna z vašich úloh. Neschovávajte vnútri seba emócie - pokúste sa prejavovať pravú podstatu osobnosti. Nebojte sa - iní ľudia nezneužijú vaše obnaženie sa. Buďte väčšmi prívetivý a láskyplný jedinec. Nie ste stroj ani ľadová kráľovná. Ak sa na kariérnom rebríčku vyšvihnete vysoko, dbajte na to, aby vám nenarástol hrebienok pýchy.


Karmické lekcie či výzvy, ktoré máte zdolať do konca roka 2020

Vo všeobecnosti platí, že Kozorožci, deti Saturna, patria do spektra zložitých osôb, ktoré nerady komunikujú - pretože nedokážu svoje emócie dostávať na povrch. Potom sú podráždené a hnevlivé. V nasledujúcich mesiacoch hrozí, že tieto rysy sa umocnia. Kozorožci budú uzamknutí - a ich polovičky či rodinných príslušníkov to umorí. Nežiaduci stav vygraduje do vzťahových komplikácií. Samozrejme, možno tomu predísť, a to zdolaním karmickej úlohy spojenej s tým, aby sa zemskí jedinci väčšmi otvorili. Cieľ duše je jasný: držať sa hesla "čo v srdci, to na jazyku".


Aké karmické úlohy vám naservíruje rok 2021?

Pred Kozorožcami sa vinie obdobie, keď majú viac pozornosti orientovať do blaha tela. Skrátka, treba sa väčšmi starať o fyzickú "schránku". Duchovné sféry apelujú na skvalitnenie životosprávy, prípadne aj na zhodenie nadbytočných kilogramov. V opačnom prípade hrozia závažnejšie, takzvané karmické ochorenia.


Vodnári

Celoživotné karmické úlohy

Dominantnou výzvou pre vzdušných jedincov je vytvárať pozemské nóva a zlepšováky. Vodnári, oplývate priam brilantnými nápadmi, ktorých sa vo vašej hlave rodí neúrekom. Prostredníctvom nich môžete svet ozvláštňovať čerstvými informáciami, pokrokovými myšlienkami alebo jedinečnými vynálezmi. Ustavične prahnite po nových poznatkoch a vedomostiach - chcite vedieť stále viac. Siahnuť smiete aj po duchovnej literatúre - pomocou spirituálnych kníh získate odpovede na kľúčové životné otázky alebo otázniky. Obklopujte sa príjemnými, inteligentnými a komunikatívnymi ľuďmi s otvoreným srdcom - vzájomne si dokážete veľa odovzdať. Rozvíjajte aktivity humánneho či charitatívneho rázu - pomoc iným vás naplní harmonickými energiami. Na materiálnej báze sa venujte činnostiam, ktoré majú aktívny a dynamický charakter. Na usedené, takzvané úradnícke roboty zabudnite. Veľa cestujte - spoznávajte inakosti zeme. Stráňte sa nezodpovedného správania - ten vám môže uškodiť tak na poli matérie, ako aj na vzťahovej báze. Ak ľudia zistia, že sa na vás nedá spoľahnúť, v ich očiach osobnostne klesnete. Vyhýbajte sa náladovosti a nevypočitateľnosti - okolie potom nevie, ako sa k vám má správať. Nepúšťajte sa do viacerých aktivít naraz - vplyvom roztrieštenosti mysle sa môže stať, že do zdarného konca nedovediete ani jednu zo začatých úloh. V citovej sfére pozor na slobodomyšlienkarske postoje, flirty, prípadne aj neveru. Vplyvom prelietavosti môžete prísť o ľúbostné šťastie. Na partnerov či partnerky so silnými vlastníckymi alebo manipulátorskými sklonmi zabudnite - po boku ich by ste sa cítili zle. Vaše Ja potrebuje pomyslené krídla. Nesnažte sa silou-mocou odlišovať od sveta - byť absolútne iným a odlišným jedincom. Tento "rozmer" by z vás spravil čudáka, ktorému by sa ostatní ľudia vyhýbali.


Karmické lekcie či výzvy, ktoré máte zdolať do konca roka 2020

Do spektra osudových úloh patrí prečistenie, a teda i urovnanie familiárnych nešvárov. Veľká časť Vodnárov, vzdušných jedincov, si nájde stratené cesty k blízkym osobám. Reštartujú sa zväzky s rodičmi, starými rodičmi alebo - i v opačnom garde - s deťmi či vnúčatami. Zašlé nedorozumenia odplávajú do stratena. Súčasťou karmických výziev je tiež ustriehnutie vnútorného nepokoja. Deti Uránu by si mali uvedomiť, že keď v nich vládne disharmónia, robia chyby či zlé rozhodnutia. A - navyše - ustavičná tenzia môže vyústiť do úrazu alebo dopravnej nehody. Áno, Vodnári, ktorí šoférujú, by mali v nadchádzajúcich mesiacoch dbať na opatrnú, rozvážnu a pomalú jazdu.


Aké karmické úlohy vám naservíruje rok 2021?

Vo vzduchu visí citová osudová výzva. Osobné vodnárske zväzky môžu byť nahlodané stretnutím iného jedinca. Existuje veľký predpoklad, že predposledné znamenie zvieratníka očarí tretia osoba. A magnetizmus má byť obojstranný. Z toho možno usúdiť, že Vodnári a Vodnárky prežijú veľkú karmickú dilemu - spojenú s otázkou, či ostať v pôvodnom zväzku, alebo sa otvoriť novým energiám.


Ryby

Celoživotné karmické úlohy

Ryby, vaše karmické "kroniky" sú zložitejšie. Často si skrze útrap odžívate bremená z predošlých životov. Aj preto by ste mali veľa pozornosti orientovať do sledovania života a jeho tokov a tiež do ustavičného učenia a poučenia. Ak budete vedomé, veľa toho pochopíte - a chyby z predošlých inkarnácií už nezopakujete. Permanentne pracujte na sebaláske - je dôležité, aby ste ľúbili vlastné Ja. Uvedomte si, že až potom, keď voči sebe vytvoríte dostatok prajných citov, zažijete medziľudskú harmóniu - spojenú so stretnutím duchovnej polovičky. Pomáhajte druhým - veď kdesi vnútri cítite, že pre okolie ste často bútľavou vŕbou, duchovným majákom či záchranným kolesom. Áno, nápomocnosť vo vás vytvára príjemné a šťastlivé pocity; pamätajte však, že s obetou a martýrstvom to nesmiete prehnať. Nikdy nerobte v prospech iných také činy, ktoré by poškodzovali vaše jadro. Keďže ste mimoriadne tvorivý človek, pracujte s kreatívnymi aktivitami. Maľujte, kreslite, modelujte, tancujte, spievajte, píšte básne, hrajte na hudobnom nástroji. Umenie bude pohladením pre vaše Ja. Zaujímajte sa o duchovné alebo spirituálne témy. Práve ony vám odpovedia na hĺbkové otázky, ktoré sa vnútri vás rodia už od detstva. Snívajte - no nezabúdajte na realitu. Prílišné plávanie v oblakoch z vás môže urobiť nepochopeného čudáka. Na materiálnej báze sa venujte takým karmickým činnostiam, ktoré nesú punc starostlivosti a opatery. Z Rýb sú vynikajúci zdravotníci, ošetrovatelia, pracovníci v domovoch alebo ústavoch, veterinári, zamestnanci väzníc. Uplatniť sa môžete i v oblasti umenia či ezoteriky. Do pomyselného vejára karmických výziev patrí aj ukočírovanie škodlivých myšlienok alebo pocitov. Vyhýbajte sa smútku, žiaľu, melanchólii, emočnému sadizmu voči vlastnému Ja. Kontrolujte svoju hlavu - prikazujte jej, aby uvažovala len nad takými momentmi, ktoré vytvárajú pozitívne energie. Nevŕtajte sa v starých citových krivdách alebo sklamaniach. Ak treba, odpustite rodičom - emočný blok voči jednému z nich vám môže prinášať životné peripetie. Vyhýbajte sa závislostiam rôzneho druhu - aj od ľudí, aj do vecí. Stráňte sa alkoholu alebo drog - v žiadnom prípade nimi nehatajte diery v duši.


Karmické lekcie či výzvy, ktoré máte zdolať do konca roka 2020

Osudové lekcie sa črtajú najmä na úrovni osobných vzťahov. Zadané Ryby pocítia partnerský či manželský nesúlad. Akoby sa emočne vzďaľovali od polovičky. Navyše, začne im prekážať snaha milujúcej osoby vlastniť ich. Väčšina Rýb útlak neznáša - a keď ich chce niekto zovrieť alebo zviazať, zdupkajú kade ľahšie. Existuje preto silný predpoklad, že tie deti Neptúna - ako sa Rybám hovorí - ktoré majú po svojom boku dominantného človeka s vlastníckymi sklonmi, súčasné ľúbostné spojivo opúšťajú. Ryby bez polovičky budú zasa namrzené v dôsledku dlhodobej samoty.


Aké karmické úlohy vám naservíruje rok 2021?

Kľúčová karmická výzva je spojená s bývaním. Ryby by mali siahnuť po zmenách, ktorých menovateľom je byt alebo dom. Pustiť sa možno do renovácie nehnuteľnosti, estetických úprav príbytku, prípadne aj do sťahovania. Mladší "vodáci", ktorí stále žijú s rodičmi, sa musia postaviť na vlastné nohy. Do spektra osudových úloh patrí aj väčšie vychutnávanie si života a jeho benefitov.