Toto sú najzaujímavejšie ezoterické disciplíny, ktoré vám umožnia vedieť a vidieť viac

14.04.2024

Ezoterika je "vejár" metód a disciplín, ktorých úlohou je skúmať to, čo nepostrehne bežné oko. Prostredníctvom spirituálnych alebo mystických odvetví možno nazerať do minulých životov, analyzovať aktuálne vyladenie človeka, predikovať budúcnosť, odhaľovať záhady čakier, aury, meridiánov, transformovať myseľ - a tak si vytvárať krajšie zajtrajšky, komunikovať s anjelskou ríšou, čerpať z Božích prameňov. Samozrejme, všetko v intenciách dobra. Ak by sa ezoterické techniky prehupli do ovplyvňujúcich praktík – zasahujúcich do slobodnej vôle iného jedinca, v takom prípade už hovoríme o mágii. A s ňou sa veru nezahráva. Vždy si berie svoju daň, a to niekoľkonásobnú.
Spoznajte tie najzaujímavejšie transcendentálne smery a odbory. 


Astrológia skúma vplyv hviezd na človeka a jeho bytie
Najrozšírenejším astrologickým učením je takzvaná západná astrológia. Vyvinula sa v Mezopotámii okolo roku 3000 pred Kristom. Tamojší ľudia radi pozorovali nebeskú klenbu - vnímali ju ako sídlo bohov. Z pohybu planét sa snažili predpovedať, čo čaká ich samých, prípadne i okolitý svet. Už z niekoľko tisíc rokov starých záznamov sa môžeme dozvedieť napríklad to, že konjunkcia Jupitera s Venušou indikuje šťastlivé udalosti.
V 6. storočí pred naším letopočtom sa astrológia rozšírila do Grécka. Postupným kreovaním sa vyvinul klasický zodiak s popisom jednotlivých znamení. Svetlo sveta uzreli aj prvé horoskopy.
V časoch, keď hralo prím kresťanstvo, astrológia musela ustúpiť. Opätovne vyšla z tieňa v období renesancie. Vyučovala sa na univerzitách, ba dokonca ju zužitkúvali aj pri dôležitých štátnických rozhodnutiach. Astrológovia boli súčasne aj astronómami - a mnohí z nich sa vyznali aj v alchýmii, mystike či medicíne.
Po sedemnástom storočí nastal rozvoj prírodných vied. Ľudia zavrhli všetko, čo nieslo ezoterický punc, a uprednostňovali vedeckú prizmu. Tento majoritný postoj prevláda dodnes. Aj keď – čoraz viac z nás si uvedomuje nevyhnutnosť štúdia vecí medzi nebom a zemou. Astrológia tak ostáva fascinujúcim dedičstvom, ktoré ale stále má čím prekvapiť.


Numerológia – "hra" čísel
Kúzelná veda pramení z teórie, že cifry, ktoré tvoria dátum narodenia príslušného človeka, ovplyvňujú jeho život, ale aj charakterové črty, pracovné či kariérne zameranie, postoj k láske a peniazom, prípadne aj zdravie a celostnú vitalitu. Numerológom sa človek nerodí, ale stáva. Je žiaduca precízna príprava, a to v podobe dôsledného spoznania významov jednotlivých čísel. Samozrejme, numerológ musí ovládať techniky a praktiky, prostredníctvom ktorých určí kľúčové a dominantné cifry daného jedinca.
Počiatky numerológie siahajú do obdobia okolo roku 500 pred Kristom. Údajne sa vyšperkovala z astrológie – kráľovnej ezoterických disciplín. Základy mal položiť Pytagoras zo Samu, starogrécky mysliteľ a reformátor. Jeho teória bola jednoznačná – za všetkým treba hľadať a nachádzať číslo.
Numerológia sa rokmi rozvetvila a v súčasnosti jestvujú rôzne odnože. Princíp je však rovnaký – čísla z dátumu narodenia sa zratúvajú, až kým sa ezoterik nedopracuje k výslednej jednocifernej hodnote. Z tej možno dedukovať minulosť, prítomnosť i budúcnosť, ale aj pozitívne či negatívne vlastnosti, dobré a zlé roky, šťastné čísla, slabé a silné časti organizmu.
Menová numerológia veští osud z mena a priezviska príslušného človeka.


Channeling – kontaktérstvo s mocnou duchovnou ríšou
Kedysi sa hovorilo, že kontakt s anjelskými bytosťami je umožnený iba vyvoleným. Dnes existujú spirituálne metódy, vďaka ktorým sa môže so svojou svetelnou energiou spojiť každý. Stačí si osvojiť základy channelingu. Ide o transcendentálny dialóg. Kanálom je fyzická bytosť, teda človek, ktorý cez seba prepúšťa informácie pochádzajúce od nadpozemských bytostí. Získané posolstvá slúžia na jeho rozvoj a duchovný rast, ale môžu byť určené aj inej osobe, prípadne celému ľudstvu.
Priekopníkom v channelingu bol prorok Edgar Cayce, ktorý vydal aj množstvo kníh s kúzelnou tematikou. Šikovný jasnovidec – narodený v znamení Rýb - komunikoval so širokým spektrom svetelných entít, ktoré cez neho uzdravovali chorých ľudí.
Od roku 2000 počet spirituálnych kontaktérov rastie, a to aj v európskych regiónoch. 


Počiatku jasnovidectva siahajú do Grécka
Počiatky jasnovidenia – alebo snahy vnímať to, čo je zahalené oparom tajomna - siahajú do starého Grécka. V Delfskej veštiarni nazerala do mystérií minulosti, prítomnosti aj budúcnosti Pýtia. Pri nadzmyslovej práci sedela na trojnožke a odpovede na otázky tlmočila v tranze. Hovorí sa, že jej špecifické schopnosti umocňovali výpary z posvätného prameňa. V ústach žula vavrínové listy. Proroctvá zaznamenávali prítomní kňazi.
Každá doba má svojich dominantných jasnovidcov. K najznámejším patrí Nostradamus alebo kontroverzná nevidiaca Bulharka Vanga. Na konte mala viacero úspešných výkladov, spojených s celosvetovým dianím. Predpovedala napríklad zánik Sovietskeho zväzu, jadrovú haváriu v ukrajinskom Černobyle či tragickú nehodu ponorky Kursk. Splnila sa i jej predpoveď o globálnom otepľovaní, zničení Svetového obchodného centra - Dvojičiek či hrozivých vlnách cunami. Úplný zánik Zeme nastane podľa vízií Vangy v roku 3797. Skeptici však tvrdia, že indície slepej vedmy boli skôr náhodné než postavené na pravdivých základoch.
Jasnovidec potrebuje byť vnímavý, hĺbavý, citlivý, ľudský, empatický, majúci otvorené takzvané tretie oko. 


Pozitívne čarodejníctvo
Písomné záznamy o čarodejniciach sa vyskytujú už v starovekom Egypte. Informácie o tom, aké tresty postihovali tých, čo sa zahrávajú s mágiou, nájdeme napríklad aj v Chammurapiho zákonníku.
Existenciu čarodejníctva v antickom Grécku dokladá Homér. Podľa starých dobových záznamov vedeli bosorky ovplyvňovať ľudí aj neživé predmety.
Neskôr - predovšetkým vplyvom cirkvi - sa čarodejnice stali vyvrheľmi spoločnosti. Medzi ľuďmi sa šírili výstrahy o tom, že sú to služobníčky diabla, a preto sa s nimi neslobodno stýkať. Od neskorého stredoveku až do 18. storočia boli čarodejnice prenasledované, väznené, mučené a popravované. Predpokladá sa, že v niekdajšom Uhorsku obvinili z bosoráctva vyše tisícku ľudí. Skončili v rukách katov alebo zhoreli na hranici. Iste, početná skupina čarodejníc paktovala s temnými silami, ktoré im prisluhovali. Vykonávali čiernu mágiu, ktorá bola zameraná na ublíženie inému alebo jeho deštrukciu. Trestané však boli aj takzvané biele bosorky – venujúce sa pozitívnym rituálom. A tie – pochopiteľne – žijú aj dnes. Praktizujú ľudové liečiteľstvo, vyrábajú uzdravujúce masti, tinktúry či odvary a realizujú magické úkony zamerané na prítok šťastia, hojnosti, lásky či zdravia.