Toto sú tri NAJNEVERNEJŠIE znamenia. Patríte medzi ne?

17.05.2021

Nevera už rozbila mnohé partnerstvá aj manželstvá. Väčšina ľudí ju odcudzuje, no len málokto si dokáže - ako sa hovorí - zamiesť pred vlastnými dverami. Často tí, ktorí najviac broja a neveru svojej polovičke nedokážu odpustiť, po nej sami siahajú - aj keď v utajovanej podobe.
Názory na neveru sa v histórii ľudstva menili. V staroveku sa prístup k cudzoložstvu líšil podľa spoločenskej triedy. Staroveký Rím dokonca na monogamii netrval vôbec a pestrý sexuálny život sa považoval za právo každého jedinca. Podobne to videli aj starí Gréci. Najmä tamojší muži mali okrem manželky aj bohatý "vejár" mileniek či milencov.


Neveru začali za ťažký hriech považovať až okolo 12. storočia. Voľnomyšlienkarstvo sa prísne trestalo.
Presné štatistiky o zahýbaní neexistujú; odhadovo však možno povedať, že neverných je približne 40 % ľudí. Virtuálna doba - doba internetu - toto číslo, pochopiteľne, zvyšuje.


Vo zvieratníku sa nachádza 12 znamení. Tie sú rozdelené podľa dominantných živlov. Trom znameniam vládne element vody, trom zasa živel ohňa, tri sú pod "drobnohľadom" zeme, no a zvyšné tri sú riadené elementom vzduchu. Citová, emočná alebo intímna rozháranosť je typická najmä pre tých jedincov, ktorí prišli na svet vo vzdušnom alebo vo vodnom znamení zvieratníka. Najhoršie sú na tom osoby s kľúčovým živlom vzduchu - teda Blíženci, Vodnári a Váhy. Spomedzi vodných bytostí - Rýb, Škorpiónov a Rakov - majú pestré chúťky predovšetkým Ryby.


Blíženci
Nositelia vzdušného znamenia zvieratníka sú typickými predstaviteľmi skutočných milovníkov a pravých donchuanov. K láske
pristupujú ako k forme zábavy a často striedajú partnerov či partnerky. Radi flirtujú. Ich nezávislá a voľnomyšlienkarska povaha je takmer nespútateľná a vyhovieť im dokáže málokto. Najmä muži - Blíženci sa nesmierne ťažko rozhodujú pre manželstvo. Tento krok spravia až po dlhom zvažovaní. Do chomúta preto vstupujú až vo vyššom veku. V prípade, že manželstvo uzatvárajú ako mladší, často sa stáva, že zväzok za krátky čas stroskotáva - zvyčajne pre neveru. Ženy bývajú vrtošivé, no keď chcú, vedia byť aj oddané a k svojmu partnerovi sa správajú otvorene a úprimne.


Vodnári
Vodnári a Vodnárky patria k najoriginálnejším a najtvorivejším ľuďom na planéte. Ich hlavy dokážu vyprodukovať brilantné idey. Aj preto bývajú vážení a úspešní. V citovej sfére to však neplatí - často zažívajú ľúbostné peripetie a útrapy. Žiaľ, v mnohých prípadoch sú spôsobené nimi samými. Vzdušné znamenie zvieratníka, riadené planétou Urán, je mimoriadne neposedné, rozlietané a voľnomyšlienkarske. Vodnári pristupujú k témam lásky a vzťahov ľahkomyselne. Nadovšetko si ctia slobodu. Zvyčajne prežívajú búrlivú mladosť - rýchlo sa zamilujú, no rovnako ľahko sa vedia lásky aj vzdať. V živote Vodnárov sú city a emócie podstatné; neznášajú však fixnosť, normy, dogmy a štruktúry - a preto priam vyhľadávajú konflikty či nezmyselné napätie. To ústi do rozkladu vzťahov. Čoskoro však vstupujú do nových zväzkov - nerobí im to viac-menej žiaden problém. Okolie ich preto môže hodnotiť ako promiskuitných.


Ryby
O Rybách sa zväčša hovorí či píše, že ide o citlivé duše s romantickým Ja. Áno, je to pravda; ale len sčasti. Na jednej strane potrebujú fixného partnera, o ktorého sa môžu oprieť, no na strane druhej - vzhľadom na ich fantazijnú povahu - permanentne túžia po niečom či niekom inom. A práve tento fakt ich môže vrhať do početných vzťahových problémov. Samozrejme, týka sa to najmä tých Rýb, ktoré svoje chúťky nedokážu ustriehnuť. Tieto osoby svojim polovičkám zahýbajú - no držia to pod rúškom tajomstva. A keď nevera vypláva na povrch, zatĺkajú ju zubami-nechtami. Žiaľ, Ryby patria do spektra jedincov, ktorí dokážu priam brilantne klamať. A to až tak, že o svojej vlastnej pravde presvedčia samých seba.

Vernosť verzus nevernosť - hitparáda podľa znamení (od najvernejších po najneverenejších)
12. Kozorožci (riziko, že vás podvedie: 10 %)
11. Panny (riziko, že vás podvedie: 15 %)
10. Býci (riziko, že vás podvedie: 20 %)
9.Levi (riziko, že vás podvedie: 25 %)
8. Barani (riziko, že vás podvedie: 30 %)
7.Raci (riziko, že vás podvedie: 35 %)
6. Škorpióni (riziko, že vás podvedie: 45 %)
5. Váhy (riziko, že vás podvedie: 55 %)
4. Strelci (riziko, že vás podvedie: 65 %)
3. Ryby (riziko, že vás podvedie: 70 %)
2. Vodnári (riziko, že vás podvedie: 80 %)
1. Blíženci (riziko, že vás podvedie: 90 %)