Veľký manuál archanjelskej pomoci. Každý problém vyrieši iná svetelná bytosť

23.06.2022

Anjelská ríša má neobmedzené možnosti. A vždy je ochotná pomáhať - nech sa deje čokoľvek. Správne vyslovené a vyslané želanie sa dokáže do reality pretaviť rýchlosťou blesku - stačí vedieť, ako na to. Anjelské bytosti čakajú na odštartovanie dialógu - a na to, aby nám zoslali takzvané lúče pomoci.

Pripravili sme pre vás zoznam najčastejších životných patálií, pričom ku každej z nich sa viaže iná archanjelská mocnosť. Privolajte ju, zvestujte jej svoje trápenie a tiež prianie. Nezabúdajte pritom na dôležité pravidlo: bez viery sa ani lístok nepohne, a preto uverte, že svetelné entity sa s plnou vervou pustia do toho, aby vás odľahčili od pozemských bremien.

Kontakt s archanjelmi nie je zložitý. Pri duchovnej debate používajte jednoznačné vety - bez zbytočných slov. Anjelské sily majú rady, keď človek svoje priania líči priamo a rozhodne.


Absencia životnej sily - Uriel

Alkoholizmus - Gabriel

Bezvýchodiskovosť - Haniel

Depresie - Rafael

Disharmónia v domácnosti - Chamuel

Dlhodobá samota - Amoriel

Falošní susedia - Michael

Finančné problémy - Aurael

Frigidita - Cafkiel

Geopatogénne zóny v príbytku - Gabriel

Hádky, spory a konflikty rôzneho charakteru - Raguel

Hriechy - Sandalfon

Choroby akéhokoľvek rázu - aj fyzické, aj psychické - Rafael

Chradnúca intimita vo vzťahu - Cafkiel

Chýbajúca tvorivosť a nápaditosť - takzvaná beziskrovosť a bezmúzovosť - Raziel

Jedovitosť, hnevlivosť, pichľavosť, výbušnosť, explozívnosť, emotívnosť - Jofiel

Kliatba karmická - Metatron

Kliatba rodová - Zadkiel

Lakomosť - Jofiel

Lenivosť - Uriel

Manipulácia a emočné vydieranie - Michael

Narušené vzťahy s deťmi - Zadkiel

Nedostatočná sebaláska - Jofiel

Nedôvera - Jofiel

Negatívne energie od iných ľudí - urieknutie, porobenie, počarovanie - Michael

Neodpustenie - Gabriel

Nepriatelia, rivali, sokovia - Michael

Nerozhodnosť a životný balans - Haniel

Neschopnosť predať nehnuteľnosť - Uriel

Neschopnosť presadiť sa na pracovnej či kariérnej báze - Uriel

Nespavosť a nočné mory - Luniel

Netrpezlivosť - Jofiel

Neúspech a lepenie sa smoly na päty - Uriel

Nevera v partnerstve alebo manželstve - Chamuel

Neviera - Barachiel

Obavy z ciest a cestovania - Gabriel

Obavy zo šoférovania - Gabriel

Obezita - Rafael

Ochrana pred energetickými upírmi - Michael

Ochrana pred podvodmi, špekuláciami a machináciami - Michael

Opakujúce sa úrazy alebo nehody - Raguel

Oslabená alebo deravá aura - Gabriel

Oslabená intuícia - Barachiel

Pasivita - neschopnosť byť akčný a dynamický jedinec - Haniel

Pomoc domácim miláčikom - Ariel

Posadnutosť démonmi - Michael

Prehnaná obeta - syndróm takzvanej Matky Terezy - Jofiel

Priťahovanie nevhodných partnerov či partneriek - Chamuel

Problémy pri počatí dieťatka alebo pri tehotenstve - Gabriel

Problémy s komunikáciou - Gabriel

Problémy s úradmi a úradníkmi - Raguel

Problémy s učením sa u detí - Jofiel

Rodinné alebo rodové problémy - Zadkiel

Rodové bloky a kódy - kopírovanie života predkov - Zadkiel

Sebaklam a jestvovanie vo falošných ilúziách - Luniel

Smútok a žiaľ - Jofiel

Spoločenská izolácia - Chamuel

Starosti s hľadaním vhodného bývania - Gabriel

Strachy rôzneho druhu - Uriel

Stres a nervozita - Rafael

Súdne procesy - Raguel

Ťažká karma - Metatron

Ťažká a "hustá" myseľ, neschopná sa vypnúť - Raziel

Usadené a nevypovedané emócie - Cafkiel

Úmrtie a s ním spojený pocit, že zosnulý neodišiel do Svetla - Azrael

Únava - Uriel

Vina - Jofiel

Vnútorný nepokoj - Jofiel

Vnútorný chaos a bordel - Haniel

Vracanie sa k partnerom alebo partnerkám z minulosti - neschopnosť pustiť ich - Cafkiel

Vŕtanie sa v minulosti - neschopnosť uzatvoriť to, čo je staré a dávnoveké - Sandalfon

Vstup tretej osoby do vzťahu - Amoriel

Záporné uvažovanie - Raziel

Závislosti rôzneho druhu - Gabriel

Zblúdené duše, ktoré nevedia nájsť cestu Domov - Azrael

Zlí a intrigánski kolegovia v práci - Michael

Zlí duchovia v príbytku - Michael

Zlo v spoločnosti - Adoniel

Žiarlivosť - Jofiel

Životná zaseknutosť a zacyklenosť - uviaznutie v takzvaných mŕtvych energiách - Uriel

Životná rezignácia - Jeremiel

Životné tápanie - neschopnosť nájsť pevnú pôdu pod nohami - Uriel

Xenofóbia a homofóbia - Adoniel


Zoznam archanjelských majstrov a ich svetelných kompetencií

Uriel

Do balíčka jeho úloh patrí najmä nastoľovanie odvahy. V človeku ruší všetky strachy a obavy. Premocný archanjel sa stará o to, aby sme materiálne prosperovali. Harmonizuje príbytky.


Aurael

Anjel hojnosti, blahobytu a prosperity. "Láme" finančné kliatby, otvára peňažné kohútiky.


Gabriel

Pomáha nám zhodiť z pliec všetky pozemské bremená, záťaže, reťaze či balasty - či už súvisia s citovou, pracovnou, alebo zdravotnou sférou. Prináša vše-požehnanie. Chráni na cestách.


Haniel

Do vejára jeho svetelných kompetencií patrí najmä nastoľovanie životného poriadku. Haniel sa stará o to, aby sme boli rázni, rozhodní, pevní a stabilní.


Chamuel

Hovorí sa mu anjel celostného pokoja. Urovnáva všetky deštruktívne, škodlivé a napäťové energie. Je to i bytosť vše-lásky.


Amoriel

Archanjel, ktorý ľudskej bytosti osoží pri hľadaní a nachádzaní spriaznenej duše. Cibrí jestvujúce vzťahy.


Michael

Majestátna anjelská bytosť sa stará o to, aby sme boli ustavične chránení pred negatívnymi vibráciami rôzneho druhu. Odsekáva od nás všetko, čo už neprislúcha k nášmu pravému ja.


Cafkiel

Uzatvára emočné bôle z minulosti. Je tiež anjelom anjelom radosti, nadšenia a optimizmu. Často ho vzývajú umelci.


Raguel

Ide o anjela spravodlivosti. Eliminuje spory, hádky, konflikty rôzneho druhu. Odvracia životné nešťastia a nehody.


Sandalfon

Človeka učí odpojiť sa od minulosti - a všetkých ťažkých energií, ktoré sú s ňou späté, a zároveň i od budúcnosti - a teda i strachov z toho, čo príde. Každú živú bytosť navibrúva tak, aby sme dokázali väčšmi fungovať pre moment tu a teraz.


Jeremiel

Anjel, ktorý človeku nesmierne rád načúva. Možno sa mu vyžalovať s čímkoľvek. Okrem toho prenáša do Univerza akékoľvek túžby - a plní ich. Pochopiteľne, za predpokladu, že rezonujú s čistými potrebami či požiadavkami duše.


Rafael

V prvom rade ide o anjela vše-uzdravovania. Nie nadarmo sa mu hovorí Boží lekár. Človeku pomáha preliečiť choré sféry bytia - i citové, i materiálne, i zdravotné.


Jofiel

Zodpovedá za to, aby každý človek našiel seba samého. Mal zdravú sebalásku a sebaúctu, uvedomoval si svoje klady a plusy a nebál sa ich prezentovať vo vonkajšom prostredí. Deťom osoží pri vstrebávaní nových poznatkov.


Raziel

Cibrí pozitívne uvažovanie. Vďaka "dotykovosti" Raziela máme takzvanú prírodnú myseľ plne pod kontrolou.


Zadkiel

Mocný anjel čistí krivdy z detstva a negatívne blokády získané od predkov. Jeho "dotykovosť" blahodarne vplýva na rody a rodiny.


Barachiel

Človeku pomáha pri cibrení duchovných darov. Dohliada na spirituálne aktivity - vrátane veštenia, a to kvôli tomu, aby sa odohrávali pod záštitou takzvaných anjelov Božích právd a múdrostí.


Luniel

Ide o anjela, ktorý človeku pomáha dobre sa vyspať. Priťahuje pozitívne sny, uvoľňuje telo i myseľ. Osoží pri meditácii a rozjímaní.


Azrael

Nebeská mocnosť dozerá na to, aby človek, ktorý zomrie, odišiel do Svetla.


Adoniel

Urovnáva celospoločenské napätie a pnutie. Do pozemských štruktúr prináša "vône" mieru.


Ariel

Anjel, ktorého "dotyky" liečia našich domácich miláčikov. Človeka spája s prírodou a bytosťami prírody.


Metatron

Majster karmy. Ľudskej bytosti osoží pri čistení karmických nánosov, teda bremien z predošlých inkarnácií. Vedie po správnych cestách.