LABRADORIT

Čoraz viac ľudí si uvedomuje, že kľúčom k šťastnému životu je pozitívny um. Samozrejme, pri jeho budovaní sa vyžaduje denno-denná práca s hlavou. Jedným z podporných prostriedkov pri "prestavbe" mysle môže byť labradorit. Okrem toho, že "človečí" um zbavuje negácií, obáv, skepsy či záporných scenárov, ľudské Ja ponára do módu pokoja a mieru. "Láme" stresové faktory a napätie. Osoží pri odstrihovaní sa od takzvaných bio-vampírov.

Labradorit pomáha aj pri spirituálnom zrení. Majstri ezoterických vied s ním "paktujú" pri pozitívnych rituáloch či ceremóniách. Zveľaďuje intuitívne vhľady. Spája s duchovnými poradcami či sprievodcami z vyšších dimenzií.

V neposlednom rade sa stará o čistenie minulostných tém na úrovni prírodnej mysle. Odbúrava zašlé spomienky, ktoré ostali uväznené vnútri človeka - a spôsobujú mu šarapatu v rôznych sférach bytia.

Čarovný kameň sa na úrovni energo-zdravia stará o harmonizáciu psychiky, nervov a tráviacich mechanizmov. Tlmí bolesti hlavy. Samozrejme, nenahrádza klasickú lekársku pomoc; je iba vitalizačným doplnkom. 

Labradorit čistíme pod prúdom vody a nabíjame na nepriamom slnku.