Urieknutia, porobeniská a iné energetické pliagy

20.11.2020

V bežnom živote často dochádza k takzvanému prelinu aurí, pretože - hoci to môže vyznieť zvláštne - všetci sme jedno. A na základe toho, že tvoríme jeden veľký celok, navzájom sa ovplyvňujeme. Pozitívne aj negatívne. A to nielen skutkami, ale aj vypovedanými slovami, či dokonca myšlienkami. Aj neviditeľné, voľným okom či uchom nepostrehnuteľné vibrácie vplývajú na okolitý svet. Určite ste už počuli o urieknutí, porobení či prekliatí. Nie, nie sú to pojmy starých materí či slová z fantastických filmov. Okultné sily - schopné meniť život iného človeka - skutočne existujú. A aj ony dokážu kradnúť zo šťastia, blahobytu a hojnosti. Možno ich vtesnať do jedného-jediného slovného spojenia: čierna mágia. 


Mágovia pracujú s takzvanou prírodnou mysľou človeka. Majster okultných vied, prípadne človek, ktorý oplýva enormnou silou slova (schopného vytvoriť mocnú vibráciu), sa dostane do mysle obete. Učiní tak prostredníctvom rituálu alebo vizualizačného aktu. Do hlavy príslušného jedinca vlastne vloží deštruktívny kód - a hlava sa s ním stotožní. Dané kódy môžu mať rozličný charakter: "Som chudobný", "Prichádzam o peniaze", "Rozpadáva sa mi partnerstvo či manželstvo", "Chorľaviem", "Moje telo slabne a prichádza o energiu.". Kód je natoľko silný, že naša myseľ ho prijíma ako holý a nepochybný fakt. Na základe toho sa previbrúva. Jednoducho napísané, mení vyžarovanie. A keďže človek je tým, ako vibruje a čo vyžaruje, v podstate si do bytia ako takého začína priťahovať to, čo akceptovala jeho hlava, s čím sa stotožnila, čo prijala za pravdu. V praxi to naozaj prináša nezdar, neúspech, nešťastie. Prijatá myšlienková dogma "Som chudobný" alebo "Prichádzam o peniaze" sa pretavuje do materiálnych suchôt a straty financií, kód "Rozpadáva sa mi partnerstvo či manželstvo" zabezpečuje citové či vzťahové útrapy, prijaté teórie typu "Chorľaviem" alebo "Moje telo slabne a prichádza o energiu" sa zasa kryštalizujú do zdravotných nuáns a úbytku vitality. Zmenou myslenia a vyžarovania sa mení aj realita. K horšiemu.
Mágovia okrem toho, že ovplyvnia našu hlavu, a to deštruktívnym prekódovaním, privolajú zlých duchov, démonov, entity z nízkohmotných dimenzií, ktoré škodlivú energiu strážia. Zlovestné bytosti sa v podstate "napichnú" na našu prírodnú myseľ - a udržujú v nej temnotu. Ich vibrácie zasahujú aj do aurickej štruktúry.


Poďme si detailnejšie posvietiť na urieknutia, porobeniny a kliatby.

Pod urieknutím rozumieme zaslanie ťaživej energie určitému človeku, a to buď slovne, alebo na báze myšlienky. Príčiny bývajú rôzne - hádky, spory, konflikty, nenávisť, medziľudské súperenie, zášť alebo závisť. Urieknutie zahusťuje myseľ i auru človeka - aj toho, na koho je vyslané, ale aj toho, kto ho vyriekol. Pokým osoba, ktorá je obeťou zlorečenia, časom následky negatívnych vibrácií strasie zo svojho Ja (modlitbami, očisťovaním sa alebo prirodzenou evolúciou - nakoľko každé z očí pretrváva len isté obdobie), človek, ktorý negáciu vytvoril (a teda privolal temné sily), si tento počin nezmazateľne zapisuje do svojej akášickej kroniky. A tá - keďže v nej funguje bumerangový efekt - nám vyprodukované zlo dá poriadne vyžrať, a to v podobe následkov, ktoré sa stopercentne dostavia.
Urieknutá osoba má rôzne prejavy. Dostaviť sa môže neznesiteľná únava, padanie z nôh, prudká bolesť hlavy, náhle poruchy videnia, očné zahmlievačky alebo zápaly, silný vnútorný nepokoj alebo pocit, že daný jedinec nie je vo svojej koži. Časté sú aj tŕpnutia končatín, takzvané tiky alebo nutkanie na vracanie.
Ochranou pred urieknutím je každodenné modlenie sa k strážnemu anjelovi - aby nás ustavične objímal a prikrýval svojimi peruťami. Anjelské dotyky pôsobia ako automatický odbíjač negatívnych energií rôzneho druhu. Osoží tiež nosenie amuletu s vyobrazením runy Algiz. Z minerálnych kameňov pomáha napríklad obsidián vločkový.
Ak máte pocit, že na vaše Ja zosadlo urieknutie, siahnite po takzvanej očiste skrze očí. Napustite do umývadla vlažnú vodu a dôkladne si ňou vyšpliechajte obe oči. Opakujte pritom: "Nech sa z môjho ja vyplaví všetko, čo doň nepatrí. Nechcem nič, čo je cudzie. Nič! Hlava - prijmi okamžite túto pravdu!"


Porobenie je podobná ťaživá a bremenná energia ako urieknutie. Pokým z očí sa prenáša škaredým pohľadom alebo zlovestnou myšlienkou, porobenie skrýva svoju temnú moc v hmotnom a hmatateľnom predmete.
Definícia je jednoduchá: za porobeninami je pokus spôsobiť inému človeku fyzické alebo duševné zlo pomocou temných bytostí, ktoré útočníkovi prisluhujú. Negatívna energia sa zväčša ukrýva v predmete, ktorý obeť získa od neprajníka. Môže ísť o talizman, šperk, sošku alebo ľubovoľnú vec, ktorá nie je venovaná z lásky, ale zo zlého úmyslu. Porobený predmet vlastníkovi škodí -pretože zlovestná vibrácia prestúpi z veci na konkrétneho človeka. Myšlienkový kód - vložený do začarovaného predmetu - "skočí" do hlavy porobeného jedinca. A vzápätí mení jeho vibráciu. No a nesprávna vibrácia priťahuje nezdar.
Porobeniny často posielajú i čierni mágovia, ktorých niektorí ľudia vyhľadávajú s cieľom ublížiť iným osobám.
Porobenina sa robí na niekoľko rokov a obeti spôsobuje viaceré fyzické aj psychické súženia. Objaviť sa môžu závažnejšie zdravotné problémy s neidentifikovateľnou diagnózou a dlhodobou rekonvalescenciou, náhle úbytky peňazí, nečakané medziľudské rozkoly, ale aj časté zmeny nálad, záchvaty zúrivosti či hnevlivosti alebo početné úrazy a nehody.
Ako s negatívnou energiou zatočiť? V prvom rade je dôležité zbaviť sa veci, ktorú človek získal od soka alebo rivala. V tomto smere sa oplatí načúvať hlasom vnútra. Skrátka, ak vám na určitý predmet ustavične padá zrak a neregistrujete pritom príjemné a harmonické pocity, vedzte, že od svojho múdreho ja dostávate indíciu, že danú vec treba zlikvidovať. Môžete ju spáliť, prípadne zakopať do zeme.
Osožia tiež prosby voči dobrotivým anjelom. Treba ich prosiť, aby z vášho Ja, ale aj z príbytku a zo všetkých komponentov, ktoré vás obklopujú, odstránili energie nemajúce Boží pôvod a Boží základ.
Z ochranných pomôcok uprednostnite napríklad turmalín, ónyx alebo labradorit. Naši predkovia používali ako strážny štít pred porobeninami gaštany, prípadne i vňať železníka vo vreckách oblečenia.


Zrejme najhoršou formou zasielania negatívnej energie je prekliatie. Aby ste si dokázali predstaviť silu a účinok kliatby, spomeňte si na rozprávku o Šípovej Ruženke. Po jej narodení prišli k dieťatku sudičky a každá mu čosi priala. Jedna z nich - zrejme tá najzákernejšia - vyslovila kliatbu: "Keď sa Ruženka pichne do prsta ostrým predmetom, zaspí hlbokým spánkom." A stalo sa. Princezná sa bodla vretienkom, čím sa naplnili slová krutej kliatby. Upadla do temných, takmer nekonečných snov. A spolu s ňou i celé kráľovstvo. Z rozprávky vyplýva, že prekliatie ako také máva niekoľkogeneračný charakter. Zväčša sa netýka iba osoby, na ktorú bolo uvalené, ale súvisí s rodom ako takým. Samozrejme, príbeh o Šípovej Ruženke je iba fikciou, no v reálnom živote to funguje podobne - kliatba spôsobí obeti úpadok tela i duše, no zároveň sa jej pomyselné pazúry dotknú aj ostatných členov rodiny, prípadne ďalších generácií. Podobne ako pri urieknutí alebo porobenine, aj pri kliatbe platí, že je "vkódovaná" do mysle človeka. A keďže prestupuje z pokolenia na pokolenie, stáva sa i súčasťou takzvanej rodovej mysle. Škodlivý kód - napríklad v podobe vyrieknutého ortieľu "Bodaj by sa vašej rodine nikdy nedarilo!" - mení myšlienkové vyladenie, vzápätí aj vibráciu príslušných ľudí, no a vibrácia potom magnetizuje to, čoho sa týka. Danému rodu sa začne na päty lepiť jedna smola za druhou. V bežnom živote sa často stretávame aj s prekliatím v rámci rodiny. Je smutné, že slovenské familiárne "bunky" bývajú nahlodané a roztrieštené, napríklad vplyvom dedičstiev. Od hádok a sporov to k vysloveniu kliatobných slov nie je ďaleko. Skrátka, niekto z rodu prekľaje vlastný klan. 


Samozrejme, nie každý nezdar, ktorý nás postretne, zrkadlí cudziu negatívnu energiu. Niekedy sú útrapy či životné buchnáty spojené s inými faktormi - môžu byť len súčasťou prirodzenej evolúcie (pretože raz sme hore, inokedy dolu), alebo sa skrze nich čistia karmické bremená, alebo nám dávajú signál, že sme v niečom zlyhali - a v podstate sú akousi príučkou. Pri diagnostikovaní skutočných príčin nešťastia pomôžu spirituálni majstri - skúsení ezoterici či vedmy. Ak pri stretnutí s vami skonštatujú, že za nezdarom stoja cudzie energetické vplyvy, je čas pustiť sa do očisty.