Záhady života. Prečo sa človeku dejú nehody?

10.08.2020

Život neprináša len pozitívne momenty. Občas dokáže byť poriadne krutý - napríklad vtedy, keď do nášho bytia nečakane vkĺzne otras v podobe úrazu alebo nehody. Človek - skeptik si povie: "Bola to náhoda, mal som si dávať väčší pozor!" Duchovne vyspelejší jedinec má však inú optiku. Za pozemskou turbulenciou vidí výstražný prst. Ten nám môže ukazovať vlastná duša, ale aj mocné Univerzum.

Úrazy či kolízie pobádajú k oddychu

Dnešná doba je uponáhľaná. Ustavične kamsi lietame. Niektorí z nás to zvládajú - pretože si dokážu správne "naorganizovať" deň. Tí zvyšní sa však v chaose strácajú. Výsledkom je vystresované ja. Skrátka, nevedia, kde im hlava stojí. Do roboty vstávajú ešte pred východom slnka, v rámci práce odrobia nielen to svoje, ale aj úlohy, ktoré im na plecia hodia drzí šéfovia či kolegovia, medzitým rýchly obed, no a večer hajde domov - upratať príbytok a pripraviť jedlo pre najbližších. Pred polnocou spadnú do postele ako zabití - no príliš si neoddýchnu, pretože už o piatej ich opäť máta nepríjemný zvuk budíka. V takýchto intenciách sa dá fungovať len istý čas. Kým to duša rešpektujte. Len čo sa vzbúri, zasiahne. A to napríklad zlomeninou. Úraz nás pripúta na lôžko, a to na niekoľko týždňov, prípadne aj mesiacov. Dôvod je prozaický - máme vypnúť hlavu a dožičiť si adekvátny oddych. Životný otras je v podstate akousi zábezpekou pred úplným vyšťaveným vlastného ja.


Za niektorými nehodami je nesprávny spôsob života
Kolízie na cestách sa dejú denno-denne. Z niektorých vyviazneme bez zranení, iné dokážu byť poriadne drastické, prípadne aj tragické. Časť z nich postretne ľudí, ktorí sú unavení životom a potrebujú vypnúť - v podobe rekonvalescencie; no niektoré nehody majú oveľa "vyšší charakter". Nezasahuje pri nich naša duša, ale čosi mocnejšie - Univerzum. Takéto pomyselné buchnáty majú silný varovný ráz. Ak človek dlhodobo nežije správne, čiže jeho ja - obrazne povedané - bije na poplach, nastane zlom, ktorý má daného jedinca ponoriť do seba samého, aby pouvažoval nad tým, čo robí zle. Osudové zvraty sú vlastne výzvami Zhora, aby sme sa stali lepšími ľuďmi. V praxi to potom funguje jednoducho - ak sa človek po nehode spamätá a negatívne rysy vlastného bytia eliminuje, ďalšiu ranu osudu už nedostane. Naopak, v prípade, že by naďalej pokračoval v nesprávnom žití, dostaví sa ďalšia a ďalšia peripetia. Nehody "vyššieho charakteru" sa dejú napríklad tým jedincom, ktorí sú príliš pyšní, hrdí, egoistickí, narcistickí, zlomyseľní a hriešni.


Nehody detí upozorňujú na zlý vzťah k rodičom
Častými účastníkmi dopravných kolízií bývajú tí najzraniteľnejší, teda deti. Vyvstáva otázka, prečo. Samozrejme, na pragmatickej báze možno hovoriť o príčinách ako nedisciplinovanosť, roztržitosť či neuvedomovanie si možných následkov. Duchovné pozadie je však iné - nehody alebo úrazy sa stávajú tým deťom či mladistvým, ktorí majú zlý vzťah k rodičom, prípadne voči jednému z nich. Pomyselný buchnát je vlastne výzvou smerovanou k otcovi alebo matke - aby urobili všetko v prospech nápravy rodinného zväzku a aby svojej ratolesti odovzdávali väčšiu masu lásky.
U niektorých drobcov sa úrazová či nehodová udalosť odohrá vtedy, ak chcú skrze nej utužiť spojivo medzi otcom a matkou. Duchovne vyspelé deti veľmi pozorne vnímajú manželské peripetie. Ak registrujú, že rodičom hrozí rozklad zväzku - a ony samy to nechcú, v podstate si "privodia" kolíznu situáciu. Tá otca a matku zomkne - pretože spoja sily, aby urobili všetko v prospech záchrany alebo uzdravenia ich potomstva.


Smrteľné nehody postihujú ľudí, ktorí chcú ísť Nahor
Jedna z ezoterických štúdií skúmala životy asi stovky ľudí, ktorí zomreli na cestách. Ich vekové rozpätie bolo medzi 21 až 41 rokov. Bádatelia sa zamerali na analýzu toho, v akých "koľajach" existovali do momentu smrti. Zhovárali sa s ich príbuznými, prípadne skúmali ich pohnútky na sociálnych sieťach. Výsledky priniesli viac než šokujúce odhalenie - väčšina usmrtených jedincov bola v ostatných rokoch skeptická, negativistická a - obrazne povedané - stratená. Na sieťach často uverejňovali statusy o tom, ako ich nebaví žiť, akí sú zmorení pozemskými bremenami a ako dobre by im bolo Hore. A ich prosby sa v podstate vyslyšali. Boh si ich vzal do svojej ríše - aby sa už nemuseli pasovať so starosťami súcna.


Mystérium hromadných nehôd
Záhadou ostávajú masové nehody či kolízie, napríklad letecké nešťastia. Je desivé, keď na jednom mieste naraz vyhasnú desiatky životov. Ezoterická prax sa pohráva s dvoma teóriami. Tou prvou je, že "sudičky smrti" zvláštnymi nitkami poprepájajú tých ľudí, ktorí už nechcú fungovať na pozemskej báze. A potom zasiahnu otrasom. Druhá teória súvisí s takzvanou kolektívnou karmou. Ak "tlupa" istých jedincov v minulom živote urobila niečo mimoriadne negatívne - so smrtiacim "nádychom", v tejto inkarnácii sa im to vráti, a to v podobe hromadného nešťastia. 


Upozornenie: článok je výsledkom svojskej optiky autora a nemusí korešpondovať so všeobecnými názormi. Autor netvrdí, že to, o čom píše, je pravda - čitateľovi predkladá vlastný uhol pohľadu. 


Veštecké vrecko s ónyxovými runovými kameňmi

Človek odpradávna túžil komunikovať s nebeskou ríšou - samotným Bohom, anjelmi, archanjelmi, božstvami, bytosťami svetla. Hľadal a nachádzal pritom rozličné techniky. Jednou z nich sú runy - dávnoveké symboly, zahalené oparom tajomna. Slúžia na nadväzovanie dialógov s transcendentálnym svetom - a na zužitkovanie jeho darov v prospech celostného dobra. Runové znaky sa kedysi ryli do stromov či vetiev. Okúste moc a vibráciu rún práve teraz, a to vďaka mystickým kameňom. Slúžia na veštenie, rozjímanie, spoznávanie odpovedí spojených s vaším vlastným Ja i životom ako takým. V bavlnenom vrecku objavíte dovedna 25 runových kameňov. Do indigového ónyxu sú zlatistou farbou "vtlačené" čarovné symboly. Stačí vysloviť otázku - a vybrať si jednu z rún. Odpoveď vás prekvapí. Súčasťou zásielky je aj stručný návod na používanie runových kameňov. Doručíme vám ho mailom.

18,90 €

Masívna selenitová lampa - prinášajúca do príbytkov očistu, pokoj a mier

Skrášlite, a zároveň prečistite svoj príbytok - dom alebo byt. Pozitívne vibrácie do domácnosti vnesie jedinečná lampa z kúzelného, mýtmi opradeného selenitu. Na spirituálnej báze vraj odháňa zlé sily, škodlivé entity, ale aj záporné energie od iných ľudí, napríklad v podobe urieknutí. Lampa má výšku 25 cm. Kameň opracovali marockí majstri. Každý kus je jedinečný, a preto sa štruktúra vzácneho minerálu môže vo výslednom efekte líšiť. Súčasťou zásielky je kábel do elektrickej zásuvky s vypínačom, objímka a žiarovka. Pár informácií z duchovného "súdka". Ak túžite po silnom očistnom kameni, vo vašej zbierke polodrahokamov by nemal chýbať selenit, vláknitá odroda sadrovca. Minerál je zasvätený bohyni Selene. Podľa gréckej mytológie bola zamilovaná do mladého pastiera. Na toho však Zeus uvalil krutú kliatbu - mladík upadol do večného spánku. Selena, ktorej krása zatieňovala aj žiaru hviezd na nebesiach, za pastierom nesmierne smútila a z očí jej padali mohutné slzy. Tie sa pri dotyku so zemou menili na masívne kryštály. Z nich sa vraj vytvárali selenitové kúsky. Slzy bohyne mali očistný charakter - a táto vlastnosť sa "vliala" aj do minerálov. Kamienok má navyše pomáhať mileneckým párom, ktoré z určitých príčin nemôžu svoju lásku prejaviť a manifestovať naplno. Záhadný, takmer priesvitný minerál sa vyznačuje mimoriadne jemnými, ale silnými vibráciami, ktoré blahodarne pôsobia na energetické telo človeka. Harmonizuje čakry, meridiány, do poriadku dáva aj narušený aurický systém. Už len dotýkaním sa selenitu pocítite príliv univerzálnej energie. Tá má nielen očistné, ale aj liečebné a vitalizačné účinky. Kamienok spája s anjelskými bytosťami a pri meditáciách s ním môžete nadviazať kontakt s duchovnými sprievodcami. Selenit vytvára pokoj a mier, jeho majiteľ sa stáva harmonickým a empatickým človekom. Ruší hádky, spory a konflikty. Do priestorov vnáša rovnováhu a súlad. Likviduje geopatogénne zóny. Chráni pred porobeninami a jedovatými šípmi. S obľubou ho využívajú telepati a jasnovidci - pomáha pri veštení a nazeraní do tajov futúra. Vzácny minerál rozpúšťa citové alebo intímne blokády. Pomáha pri odpúšťaní tým, čo ranili naše city. Je tiež kameňom zamilovaných. Párom, ktoré sa skutočne milujú, umožňuje prekonať všetky nástrahy pozemského bytia. Selenit možno použiť pri akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach. Stačí s ním pár minút v pokoji meditovať - hľadieť do jeho magických štruktúr. Blahodarne vplýva na pohybový aparát, ale aj urogenitálny trakt. Lieči ochorenia očí, harmonizuje psychiku a nervový systém. Samozrejme, nenahrádza klasickú lekársku pomoc; je výsostne doplnkom k celostnému uzdravovaniu človeka.

44,00 €

Dvoj-svietnik z bieleho a oranžového selenitu "Dokonalá harmónia"

Selenit miluje azda každý. Vzácny kameň prináša človeku alebo príbytku, v ktorom sa nachádza, priam rozprávkovú harmóniu. Minerál - zasvätený bohyni Selene - očisťuje i chráni. Svietniky z magického selenitu oplývajú svojským čarom - a to kvôli tomu, že cez ich temer priehľadnú štruktúrnu "preblikáva" svetlo.  Zadovážte si ešte dnes selenitový dvoj-svietnik "Dokonalá harmónia". Pozostáva z dvoch kamenných kúskov, do ktorých stačí umiestniť "čajovku". Jedna časť svietnika je z bieleho selenitu, druhá zo selenitu oranžového. Každý komponent oplýva dĺžkou približne 9 cm a výškou cca 4 cm. Ponechajte si oba svietniky doma alebo jeden z nich darujte blízkej osobe.  Každý selenitový dvoj-svietnik je unikátny, a pre pre jedinečné opracovanie kameňa. Doplnok do domácnosti pochádza z ďalekého Maroka. 

18,90 € 24,00 €

Fialová achátová tácka pod pohár - na "dobitie" vody

Pohár s čistou vodou stačí na pár minút položiť na tento prekrásny achátový plátok. Vibrácie kameňa sa vzápätí "vnoria" aj do samotnej tekutiny. Z vody sa tak môže stať pomyselný magický mok, ktorý na duchovnej báze zbavuje strachov a obáv, "láme" závislosti rôzneho druhu a zlepšuje finančnú vibráciu človeka. Achát ako taký prináša na úrovni fyzična pozitívne "vlny" do pohybového aparátu, hrubého čreva a lymfy. Samozrejme, v žiadnom prípade nenahrádza klasickú lekársku pomoc; je iba energo-doplnkom. "Lilavá" achátová "tácka" pochádza z Brazílie. Je obojstranne leštená - s hrúbkou 3 a 5 mm. Veľkosť: približne 9 cm. Každý kus je svojský a nenapodobiteľný, a to v závislosti od jeho výbrusu a spracovania. 

7,90 € 10,00 €

Zvonkohra "Prvá čakra príbytku" pre blaho rodiny

Môj dom, môj hrad - hovorí sa odpradávna. Byty alebo domy by mali byť miestom, v ktorom sa cítime dobre, komfortne, harmonicky. Miestom, kde pookrejeme, oddýchneme si, načerpáme nové sily. Často je to však úplne naopak - máme pocit, že priestory, v ktorých prebývame, nám viac škodia než pomáhajú. Cítime sa v nich unavene, máme zlý spánok, množia sa rodinné spory a hádky, priam raketovou rýchlosťou odchádzajú peniaze. Dôvodom môžu byť disharmonické domové či bytové energie - takzvané čakry priestorov. Ak ich dorovnáte, a teda preliečite, problémy či komplikácie sa akoby mávnutím čarovného prútika stratia. Prvá čakra domu alebo bytu zodpovedá za vibrácie stability, istoty, bezpečia a vše-hojnosti. Magickým prostriedkom na pomyselné preliečenie tejto čakrovej "vrtule" je zvonkohra.  V našej ponuke nechýba "zvonivý pomocník" z prírodných achátových plátkov.  Každý z nich má veľkosť cca 9 x 4 cm. Jednotlivé rezy rozličných tvarov visia na silikónovej šnúrke. Zvonkohra, ktorá vydáva priam rozprávkové "cinkavé" zvuky, disponuje celkovou dĺžkou 55 cm. Na vrchu sa nachádza drevený krúžok, ktorý poslúži na zavesenie kúzelného predmetu. Každá zvonkohra je osobitá, a teda unikátna, a to kvôli svojským rezom kameňa. Achátové plátky sú naturálnej hnedastej farby. 

22,00 €

Zvonkohra archanjela Rafaela z achátových rezov

Naplňte svoj byt alebo dom pozitívnou energiou. Pomôže zvonkohra, akú starí Číňania používali už pred 3500 rokmi. Slúžila na posilňovanie energií hojnosti, šťastia a vitality.  Magické zvonkohry sa nachádzali zväčša na dvoroch kráľov a šľachticov. Naša čarokrásna zvonkohra archanjela Rafaela pozostáva z tyrkysových /zeleno-modrých/ achátových plátov. Každý z nich má veľkosť cca 9 x 4 cm. Jednotlivé rezy rozličných tvarov visia na silikónovej šnúrke. Zvonkohra, ktorá vydáva priam rozprávkové "cinkavé" zvuky, disponuje celkovou dĺžkou 55 cm. Na vrchu sa nachádza drevený krúžok, ktorý poslúži na zavesenie kúzelného predmetu. Každá zvonkohra je osobitá, a teda unikátna, a to kvôli svojským rezom kameňa. Rafael je Božím "medikom" - anjelom, ktorý človeka obdarúva liečivými "prúdmi". A verme, že uzdravujúce vibrácie vám poskytne aj magická achátová zvonkohra.

22,00 €

"Dobrý spánok" - howlitová fľaštička

Biely howlit: kameň, ktorý priťahuje pekné sny - stačí ho mať v spálni. Okrem toho blahodarne vplýva na psychiku, odbúrava ťažké myšlienky, "láme" stresové faktory.  Objednajte si ešte dnes jedinečnú fľaštičku s howlitovými zrnami. Je na koženej šnúrke. Doplnok umiestnite na svoj nočný stolík alebo ho zaveste pri posteľ. Vaša Ja okamžite "prestúpi" energia pokoja a mieru.  Kúzelný doplnok disponuje veľkosťou 35 x 15 mm; šnúrka má dĺžku 80 cm. Cena je za 1 ks mystickej fľaštičky. 

2,90 € 3,30 €

Ametystová fľaštička proti zlu

Ametyst chráni a stráži. Človeku poskytuje internú aj externú ochranu. Odbúrava ťažké myšlienky, čistí psyché. Je "anti-magnetom" pre nízkohmotné entity. Odstrihuje negativistických, zákerných alebo zlovestných ľudí. Príbytky stráži pred nepriateľmi a zlodejmi. Noste ametystovú fľaštičku stále pri sebe. Alebo ju majte vo svojej domácnosti. Kúzelný doplnok disponuje veľkosťou 35 x 15 mm; kožená šnúrka má dĺžku 80 cm. Cena je za 1 ks mystickej fľaštičky. 

3,30 €

"Ochranné archanjelské krídla" - svietnik z magického sodalitu

Tmavomodré minerálne kamene - najmä lapis či sodalit - prislúchajú k archanjelovi Michaelovi, majstrovi celostnej ochrany. Odpradávna sa "svetelná mocnosť" vzýva pri posilňovaní takzvaného strážneho štítu pred zlom. Najmä sodalit odháňa zákerných ľudí, zlovestné entity, vplyvy temnej mágie. Zadovážte si ešte dnes unikátny svietnik na "čajovky" z indigového sodalitu - a prežiarte svoj príbytok energiou komplexnej ochrany. Svietnik disponuje veľkosťou cca 12 x 12 x 6 cm. 

19,90 €

Avanturínový svietnik "Utuženie rodinných vzťahov"

Zelený avanturín - kameň vše-lásky. Zadaným posilňuje partnerstvo či manželstvo, osamelým osoží pri magnetizovaní spriaznenej duše, na pracovisku zlepšuje vzťahy, v domácnosti sa stará o utuženie familiárnych "nitiek". Dá sa povedať, že rodina, ktorej príbytok "presvetľuje" avanturín, drží spolu a navzájom si odovzdáva masu prajných citov. Náš mohutný svietnik na "čajovky" disponuje veľkosťou cca 12 x 12 x 6 cm.  Potešte seba, potešte tých, na ktorých vám záleží. 

19,90 €

Svietnik z oranžového kalcitu "Zdravá intimita"

Takýto svietnik by rozhodne nemal chýbať v žiadnej spálni. A to kvôli tomu, že pôsobí erotizujúco, a teda skvalitňuje intímny život partnerov. O posilnenie sexuálneho "náboja" sa postará oranžový kalcit - kameň, ktorý blahodarne vplýva najmä na druhú, teda sakrálnu čakrovú "vrtuľu".  Do mohutného kamenného svietnika stačí vložiť "čajovku" - a pritúliť sa k svojej polovičke. O romantické, prípadne i vzrušujúce fluidum bude istotne postarané. Svietnik disponuje rozmermi 12 x 10 x 6 cm. 

16,90 €

Vibračný čaro-valček na masáž tváre z ruženínu

Starí Egypťania milovali vzácne kamene. Slúžili im na očistu, ochranu, ale aj na estetické účely. Tamojšie ženy si minerálmi masírovali tvár i celé telo. Verili, že takýmto spôsobom revitalizujú a omladia svoj organizmus.  Doprajte si pomyselnú egyptskú kúru aj vy - a to novodobým spôsobom. Zadovážte si ešte dnes vibračný čaro-valček, ktorý pozostáva z kovovej trubice a masážneho "vankúšika" zo vzácneho ruženínu. Do prístroja stačí umiestniť batérie typu AA /nie sú súčasťou zásielky/ - a už si len vychutnať mystickú moc kameňa.  Ruženín je minerálom krásy, lásky, pokoja a mieru. Valček disponuje dĺžkou cca 15 cm. 

15,90 € 17,90 €

Živicový náhrdelník "Nebeský bozk pre tretiu čakru"

Tretia čakra sa nachádza na úrovni žalúdka. Disponuje jasnou žltou farbou. Ak sa točí, ľúbime vlastné Ja, máme dostatočnú sebaúctu, vážime si svoju osobnosť a nedovolíme okoliu, aby do nás "vlievalo" negatívne vibrácie. Tretia čakra je na úrovni fyzična spojená s tráviacimi mechanizmami - so žalúdkom, pankreasom, slezinou, žlčníkom, pečeňou.  Poskytnite svojej tretej, teda solárnej čakre pomyselný nebeský bozk, a to prostredníctvom očarujúceho živicového náhrdelníka. Pozostáva z mnohých korálok a "vyústením" šperku je mohutný prívesok v tvare slzy.  Samotný náhrdelník má dĺžku cca 60 cm, prívesok disponuje veľkosťou približne 5 cm. 

12,90 € 14,90 €

Lásko-balíček na utuženie vzťahu - partnerstva či manželstva

Duchovné či mystické vedy zmôžu zázraky - aj v spojitosti so vzťahmi ako takými. Ak chcete utužiť váš zväzok - partnerstvo alebo manželstvo - zadovážte si ešte dnes náš špeciálny troj-balíček.  Obsahuje masívny "hrubý" ruženínový svietnik. Umiestnite ho do domácnosti a zapáľte v ňom "čajovku". Ruženín sa s láskou postará o skvalitnenie vzťahových záležitostí. Svietnik má cca 10 cm. V balíčku tiež nájdete aromaterapeutický skvost - vonný olej "Čerešňa". Majstri vôní vedia, že "čerešňovité" odóry rozpúšťajú hnev, smútok, hádky aj neveru. Olej má 10 ml. Postačí, ak dáte pár kvapiek do vašej aroma-lampy.  No a do tretice - súčasťou balíčka je aj špeciálny rituál na utuženie vášho zväzku. Ide o modlitbu k archanjelovi Rafaelovi. Rituál získate v písomnej podobe. A dostanete tiež návod, ako ho "spustiť" vo vlastnej réžii.  Upozornenia: Olej je len na vonkajšie použitie /v rámci aromaterapie/. Esenciálne oleje môžu u precitlivených jedincov spôsobiť alergické reakcie. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Chráňte si zrak.  Rituály nikdy nepraktizujte proti vôli iného človeka - otočia sa proti vám. Náš balíček nemá spojitosť s mágiou.  Vývoj vzťahu je vždy závislý od mnohých faktorov; najmä však od snahy oboch partnerov ustavične ho vyživovať láskou, nehou a dobrom. 

17,90 € 20,00 €

"Svetlonosič" - marocká selenitová lampa na očistu ochranu príbytku

Skrášlite, a zároveň prečistite alebo rozjasnite svoj príbytok - dom alebo byt. Pozitívne vibrácie do domácnosti vnesie jedinečná lampa z kúzelného, mýtmi opradeného selenitu. Nesie názov "Svetlonosič".  Na spirituálnej báze vraj odháňa zlé sily, škodlivé entity, ale aj záporné energie od iných ľudí, napríklad v podobe urieknutí či porobenín.  Unikátna lampa má výšku 15 cm, priemer zhruba 8 cm. Kameň opracovali marockí majstri. Každý kus je jedinečný, a preto sa štruktúra vzácneho minerálu môže vo výslednom efekte líšiť. Súčasťou zásielky je kábel do elektrickej zásuvky s vypínačom, objímka a žiarovka. Doprajte svojmu príbytku - pomyselnému hniezdu pokoja a miera - niečo nevšedné a zároveň silne duchovné. 

26,90 €

Masívna aragonitová misa na "dobíjanie" kameňov a šperkov z nich

Minerály či vzácne kamene potrebujú svoje útočisko. A veľmi rád im ich poskytne aragonit. V našej ponuke sa objavuje mohutná kamenná misa, do ktorej stačí umiestniť vaše polodrahokamy. Aragonit - uzemňovací kameň - ich okamžite očistí. Zbaví nánosov, ťažkých energií, balastov, duchovných substancií. A zároveň im vráti ich pôvodnú silu a spirituálny potenciál.  Aragonit zároveň do domácností vnáša pokoj, mier a stabilitu. Osoží pri otváraní kanálov hojnosti, blahobytu a prosperity.  Masívna misa disponuje veľkosťou cca 27 až 32 x 22 cm. Každý kus je unikát, a to aj kvôli farebnému prevedeniu. Aragonitové doplnky oplývajú bielymi až tmavohnedými kolórami. Zadovážte si tú svoju misu - a určite bude jedinečná. 

77,00 €

Selenitová špirála na posilňovanie energie "čchi" v priestoroch

Kto by nepoznal magickú silu selenitu? Ezoterici ho s radosťou a vervou používajú pri očisťovaní ľudského Ja, ale aj priestorov. Selenitové doplnky vyháňajú z domácností zlé sily - a, naopak, priťahujú do nich Svetlo. A takouto vlastnosťou disponuje aj kúzelná špirála z marockého selenitu. Stačí ju umiestniť do bytu, domu alebo kancelárie. Rozprudzuje pozitívnu energiu "čchi".  Špirála má výšku cca 15 cm, spodná, teda základná časť oplýva priemerom 4 cm. 

12,90 €

Selenitový čaro-prútik na masáž a "energizovanie" tela

Selenit očisťuje - človeka aj priestory. Negatívne energie všetkého druhu automaticky pretavuje do energií pozitívnych a radostných.  Pomasírujte si telo selenitovým čaro-prútikom z Maroka. Alebo si ho len jemne prikladajte tam, kde treba. Selenit sa postará o "vypláchnutie" ťažkých vibrácií. Ezoterici pracujúci so vzácnymi kameňmi hovoria, že selenitové tyčinky odstraňujú bolesti - napríklad migrenózneho charakteru. Minerál - odroda sadrovca - dáva do poriadku "nabúranú" auru a disharmonický čakrový systém.  Selenitová tyčinka oplýva veľkosťou cca 15 x 2,5 cm. Kameň je jemne drvivý, čo je však jeho prirodzená vlastnosť.  Upozornenie: žiadne minerály nenahrádzajú klasickú lekársku pomoc. S bolesťami alebo chorobami je vždy potrebné kontaktovať vášho obvodného lekára alebo špecialistu. 

6,90 €

Lásko-balíček "Pritiahnutie spriaznenej duše"

Mnoho ľudí nevie nájsť svoj dvoj-plameň. A to pre slabú citovú vibráciu. Skrátka, nesála z nich energia lásky - vibrácia, prostredníctvom ktorej by dali svetu najavo, že túžia po prajných emóciách, po objatí, po skutočnej spriaznenej duši. Našťastie, existujú mystické komponenty, ktoré vibráciu ľudskej bytosti krešú, kreujú a menia. Patria k nim napríklad minerálne kamene.  V našom unikátnom balíčku nájdete tri "lásko-budiče". Prvým je náramok z masívnych ruženínových nugetov. Má dĺžku cca 18 cm, každá kamenná korálka disponuje veľkosťou približne 1 cm.  Balíček tiež obsahuje ruženínové srdiečko na koženej šnúrke s veľkosťou asi 2,5 cm. Kameňo-majstri vedia, že ruženín ako taký je polodrahokamom absolútnej a čistej lásky.  No a čerešňičkou na pomyselnej torte je tajný rituál lásky. V podstate ide o modlitbu k archanjelovi Chamuelovi. Získate ho v písomnej podobe. A dostanete tiež návod, ako "obrad" odštartovať.  Upozornenia: Rituály nikdy nepraktizujte proti vôli iného človeka. Nesnažte sa na svoju stranu získať jedinca, ktorý o vás neprejavuje záujem. Pozornosť nesústreďte na zadaných ľudí.  Náš tajný rituál lásky nemá spojitosť s mágiou. Pritiahnutie spriaznenej duše závisí od mnohých faktorov - napríklad od vašej snahy starať sa o seba - a tak mať kvalitný osobnostný magnetizmus, od ducha spoločenskosti, od rýchlosti odpútania sa od starých vzťahov a pod. 

15,90 € 18,60 €

20-centimetrový selenitový valcový svietnik

Selenit patrí do spektra mimoriadne silných očistných kameňov. Ľudia, ktorí ho nosia so sebou alebo ho umiestnili do domácnosti - napríklad v podobe kúzelného svietnika - vedia, že vzácny minerál okamžite taví negatívne energie na vibrácie radostné a pozitívne.  V našej ponuke nechýba masívny 20-centimetrový svietnik z priam božského minerálu. Stačí doň umiestniť "čajovku" - a príbytok sa naplní láskyplným svetlom. Čaro selenitových komponentov spočíva aj v tom, že žiara prekrásne preblikáva cez priehľadnú štruktúru kameňa.  Svietnik opracovali marockí majstri. Každý kus je svojský a ojedinelý. Zadovážte si ho ešte dnes. 

22,90 € 25,00 €

Čakrová fľaštička s rôznymi minerálmi

Kamene - dary Matky Zeme - blahodarne vplývajú na energo-telo človeka, teda na čakrový a aurický systém. Dožičte svojim čakrám "doping", a to v podobe kúzelnej fľaštičky. Stačí, ak budete šperk nosiť so sebou - trebárs na krku, alebo ho umiestnite do domácnosti.  Fľaštička má veľkosť 35 x 15 mm; kožená šnúrka oplýva dĺžkou 80 cm. Cena je za 1 ks ozdoby, v ktorej nájdete rozličné druhy tromlovaných kameňov. 

2,90 € 3,30 €

Ruženínový lásko-amulet

Ozdobte svoju domácnosť mini-amuletom z očarujúceho ruženína, kameňa vše-lásky a vše-mieru. Disponuje veľkosťou cca 3,5 cm.  Jedna stranu talizmanu je obrúsená tak, aby ste ho mohli pohodlne položiť na stôl alebo do vitrínky.  S minerálom možno i meditovať. Rozjímania s ruženínom osožia pri skvalitňovaní vzťahovej bázy, pri magnetizovaní duchovnej polovičky a pri odpúšťaní tým, ktorí nás kedy ranili. 

3,90 € 5,00 €

"Dobroduch" - modrá achátová zvonkohra na ochranu príbytku

Naplňte svoj byt alebo dom pozitívnou energiou. Pomôže zvonkohra, akú starí Číňania používali už pred 3500 rokmi. Slúžila na získavanie blahobytu, šťastia a komplexnej ochrany. Magické zvonkohry sa nachádzali zväčša na dvoroch kráľov a šľachticov. Naša čarokrásna zvonkohra pozostáva z farbených modrých achátových plátov. Každý z nich má veľkosť cca 9 x 4 cm. Jednotlivé rezy rozličných tvarov visia na silikónovej šnúrke. Zvonkohra, ktorá vydáva priam rozprávkové "cinkavé" zvuky, disponuje celkovou dĺžkou 55 cm. Na vrchu sa nachádza drevený krúžok, ktorý poslúži na zavesenie kúzelného predmetu. Každá zvonkohra je osobitá, a teda unikátna, a to kvôli svojským rezom kameňa. Zvonkohra "Dobroduch" oplýva indigovou farbou - kolórou, ktorá prislúcha k archanjelovi Michaelovi, majstrovi vše-ochrany. 

22,00 €