"Zlý" horoskop - aké negatívne vlastnosti dostali do vena jednotlivé znamenia zvieratníka

09.08.2020

Nejestvuje výsostne dobrý človek. Každý z nás v sebe ukrýva takzvaných charakterových démoníkov - teda rysy, ktoré majú deštruktívny charakter. Niektorí z nás bojujú s hnevlivosťou, iní s pomstychtivosťou, zákernosťou, žiarlivosťou, manipulatívnymi sklonmi, prehnanou emočnosťou. Hovorí sa, že negatívne vlastnosti sme od Boha dostali kvôli zreniu duše. Cieľ nášho ja je jasný - dané črty si uvedomovať a popracovať na ich eliminácii. Ak by sme osobnostný prerod nezapočali, môžeme ochorieť. Veď záporné charakterové atribúty dokážu poriadne zamávať s fyzičnom aj psychičnom.

Nájdite si v zozname svoje znamenie zodiaku - a preštudujte si, aké muchy máte zlikvidovať.


*Baran

- Impulzívnosť.

- Expresívnosť.

- Výbušnosť.

- Urážlivosť.

- Jedovitosť.

- Silné vnútorné napätie.

- Občasný ego-centrizmus.

- Tvrdohlavosť.

- Držanie sa svojich uhlov pohľadu - a to aj vtedy, ak zistí, že pravda je na druhej strane.

- Prchkosť.

- Netrpezlivosť.

- Bezohľadnosť.

- Uprednostňovanie hlavy na úkor duchovna.

Spomenuté negatívne vlastnosti, rysy a črty záporne zasahujú hlavu, nervový systém, krčnú chrbticu, žalúdok, krvný tlak a oči. Neduhy utlmí napríklad ametyst. 


*Býk

- Spomalenosť.

- Ťažkopádnosť.

- Majetníckosť.

- "Rohatosť" - snaha mať všetko podľa vlastných princípov.

- Žiarlivostné tendencie.

- Panovačnosť.

- Občasný emočný chlad.

- Komunikačná uzavretosť.

- Sklony k lenivosti a pohodlnosti.

- Flegmatické postoje, ktoré smerujú k riziko životnej zaseknutosti a zacyklenosti.

- Trucovitosť.

- Výbušnosť, a to vtedy, keď ho niečo dlhodobo škrie.

- Prehnaná konzervatívnosť.

Spomenuté negatívne vlastnosti, rysy a črty záporne zasahujú metabolizmus, črevný systém, urogenitálny trakt, imunitu a respiračný aparát. Neduhy utlmí napríklad adulár. 


*Blíženci

- Komplikovaná a rozlietaná myseľ.

- Chaotickosť.

- Interný nepokoj.

- Napružené psyché.

- Pomyselná schizofrenickosť - rozpoltenosť povahy.

- Začínanie viacerých vecí naraz - a nedokončenie ani jednej z nich.

- Povrchnosť.

- Voľnomyšlienkarstvo.

- Prelietavosť.

- Ustavičné hľadanie niečoho /no nevedno čoho/.

- Nesústredenosť.

- Náladovosť.

- Pochybovačnosť.

- Citová alebo vzťahová rozháranosť - "bordel" vo vlastných emóciách.

- Partnerská nevernosť.

- Sklony k intrigánstvu a ohováraniu.

Spomenuté negatívne vlastnosti, rysy a črty záporne zasahujú psychiku, nervový systém, urogenitálny trakt, dýchanie ako také a krvný tlak. Neduhy utlmí napríklad amazonit. 


*Rak

- Prehnaná myšlienkovitosť.

- Kutie fantastických, a teda i deštruktívnych scenárov a vízií.

- Ustráchanosť - najmä o blízkych.

- Precitlivenosť.

- Náladovosť.

- Menlivosť povahy.

- Majetníckosť.

- Vlastníckosť.

- Žiarlivostné tendencie.

- Neodpustenie ľuďom z minulosti.

- Vŕtanie sa v tom, čo bolo.

- Udržiavanie dávnovekých bremien a okov vo svojom ja.

- Podliehanie stresovým faktorom a napätiu.

- Depresívnosť.

- Životný sentiment a melanchólia.

- Martýrstvo a prehnaná obeta.

- Seba-trýzeň.

Spomenuté negatívne vlastnosti, rysy a črty záporne zasahujú psychiku, tráviaci trakt, kardiovaskulárny systém a obličky. Neduhy utlmí napríklad nefrit. 


*Lev

- Striktný individualizmus.

- Neschopnosť prispôsobovať sa okoliu.

- Pýcha.

- Namyslenosť.

- Panovačnosť.

- Preexponované ego.

- Chvastúnstvo.

- Snaha silou-mocou vyniknúť.

- Prispôsobovanie si okolností vo svoj prospech - aj na úkor iných.

- Mentorskosť a autoritatívnosť.

- Márnivosť.

- Sklony k bohémstvu.

- Nesebakritickosť.

- Karierizmus.

- Občasná lenivosť a pohodlnosť /v duchu tézy "obskakujte ma"/.

Spomenuté negatívne vlastnosti, rysy a črty záporne zasahujú hlavu a zmyslové orgány, srdcovo-cievny systém, krv a metabolizmus. Neduhy utlmí napríklad olivín. 


*Panna

- Náročnosť - na seba i okolie.

- Kritický duch.

- Nespokojnosť so životom ako takým.

- Oslabené aspekty sebalásky, sebaúcty a sebahodnoty.

- Vnútorné napätie.

- Skepsa a negativizmus.

- Ustavičná analýza /hlava beží na plné obrátky/.

- Občasné plávanie v oblakoch a nosenie ružových okuliarov na nose.

- Nerozhodnosť a balansovanie.

- Prehnané puntičkárstvo.

- Interné strachy.

- Vypočítavosť.

- Slabá citovosť a citlivosť.

- Komunikačná uzavretosť - najmä vtedy, keď majú hovoriť o vlastnom ja.

- Emočný chlad.

Spomenuté negatívne vlastnosti, rysy a črty záporne zasahujú chrbticu, lymfatický systém, horný aj dolný tráviaci trakt a v tele vytvárajú zápalové procesy - najmä v pevných častiach organizmu. Neduhy utlmí napríklad citrín. 


*Váhy

- Nerozhodnosť.

- Balansovanie a oscilovanie.

- Prikrášľovanie si ľudí alebo okolností.

- Neschopnosť riešiť konflikty a spory.

- Sklony k bohémskemu životu.

- Donchuanstvo.

- Myšlienková alebo emočná rozorvanosť.

- Slobodomyšlienkarstvo.

- Vzťahová nevernosť.

- Náladovosť.

- Menlivosť postojov a životných optík.

- Nevypočitateľnosť.

- Lenivosť, pasivita a vyčkávavosť na zázraky.

- Zabúdanie na to, že život má človek vo vlastných rukách - a preto sa od neho vyžaduje akčnosť, dynamika a rázne skutky.

Spomenuté negatívne vlastnosti, rysy a črty záporne zasahujú krížovú chrbticu, dolné končatiny, rozmnožovacie orgány a cukor v krvi. Neduhy utlmí napríklad karneol. 


*Škorpión

- Precitlivenosť.

- Náladovosť.

- Analytickosť /hlava beží 24 hodín denne/.

- Riziko prepadania škodlivým myšlienkam alebo emóciám.

- Negativizmus.

- Extrémita - v duchu tézy "jestvuje len jedna, alebo druhá možnosť - nič medzi tým".

- Častá vnútorná nepohoda a nepokoj.

- Jedovitosť a "sršňovosť".

- Pomstychtivosť.

- Neschopnosť akceptovať autority.

- Ortodoxné držanie sa svojich názorov a uhlov pohľadu.

- Občasná úzkostlivosť.

- Žiarlivostné sklony.

- Podozrievavosť a kontrolórstvo - najmä na úrovni osobných vzťahov.

- Majetníckosť.

- Výbušnosť a explozívnosť.

- Prepínanie osobných síl /nerešpektovanie potrieb tela alebo duše/.

Spomenuté negatívne vlastnosti, rysy a črty záporne zasahujú krčnú chrbticu, žlčník, pečeň a pankreas, brušnú dutinu, pohlavné orgány a krvný tlak. Neduhy utlmí napríklad lapis lazuli. 


*Strelec

- Ohnivosť a explozívnosť.

- Netrpezlivosť.

- Snaha mať všetko ihneď a okamžite.

- Tvrdohlavosť a tvrdošijnosť.

- Neakceptovanie optík iného.

- Presvedčenie o jedinej pravde a spravodlivosti - tej vlastnej.

- Vystatovačnosť.

- Povýšeneckosť.

- Kritickosť.

- Ohováračnosť.

- Arogancia.

- Tendencia všetko preháňať a nafukovať.

- Sklony k moralizovaniu.

- Citová rozháranosť, a teda aj neschopnosť fungovať v kvalitných zväzkoch.

- Občasné bohémske prejavy.

Spomenuté negatívne vlastnosti, rysy a črty záporne zasahujú pečeň, dolné končatiny, krv ako takú a činnosť srdca. Neduhy utlmí napríklad jantár. 


*Kozorožec

- Štruktúrovanosť života i myslenia.

- Konzervatívnosť.

- Sklony k prepínaniu osobných síl.

- Karierizmus.

- Životný progres na úkor iných.

- Neústupčivosť.

- Rezervovanosť.

- Chladnosť a uzamknutosť.

- Neprívetivosť.

- Prísnosť.

- Sebeckosť.

- Používanie irónie a sarkazmu - a teda i zraňovanie okolia.

- Vytváranie dojmu pyšného alebo nadradeného človeka.

- Neprejavovanie pravej, teda čistej podstaty svojho ja /schovávanie skutočných emócií/.

- Zavrhovanie duchovna alebo spirituality.

Spomenuté negatívne vlastnosti, rysy a črty záporne zasahujú celý pohybový aparát, kožu a psychiku. Neduhy utlmí napríklad granát. 


*Vodnár

- Prelietavosť mysle.

- Neuchopiteľnosť.

- Nevypočitateľnosť.

- Voľnomyšlienkarske tendencie.

- Vnútorný chaos.

- Neschopnosť zastabilizovať sa na ľúbostnej alebo vzťahovej báze /prípadne aj v iných oblastiach života/.

- Partnerská či manželská nevernosť.

- Rozporuplná a ambivalentná citová vibrácia - a teda aj priťahovanie nevhodných partnerov.

- Slabá životná zakorenenosť - pocit, že na zemi je náhodou alebo omylom.

- Napružená psychika.

- Ustavičné hľadanie niečoho - no nevedno čoho.

- Nezodpovednosť.

- Utopistickosť.

- Snaha silou-mocou vyniknúť, čo môže vytvárať dojem "podivína".

- Túžba zubami-nechtami zmeniť to, čo funguje - vniesť do toho čosi vlastné a inovatívne.

Spomenuté negatívne vlastnosti, rysy a črty záporne zasahujú srdcovo-cievny systém, žily, cievy, dolné končatiny a nervový aparát. Neduhy utlmí napríklad ruženín. 


*Ryby

- Prehnaná myšlienkovitosť.

- Emočná preexponovanosť.

- Precitlivenosť.

- Neschopnosť existovať pre moment "tu a teraz" - ustavičné riešenie minulosti alebo budúcnosti.

- Menlivosť a náladovosť.

- Uskutočňovanie skutkov, ktorým iní nerozumejú - nevypočitateľnosť povahy.

- Žitie v seba-klame.

- Používanie lží.

- Sklony k závislostiam od niečoho alebo od niekoho.

- Slabšia psychika.

- Fantazírovenie a nosenie takzvaných ružových okuliarov.

- Unikanie pred realitou.

- Občasné excesy v správaní - na základe ktorých sa dorovnáva absentujúce sebavedomie.

- Nerozhodnosť a životný balans.

- Dvojtvárosť a dvojtvárovosť.

- Zmätenosť a zmätočnosť.

- Občasná lenivosť a vyčkávavosť na takzvané zázraky /bez schopnosti uchopiť životný volant do vlastných rúk/.

- Primkýnanie k nevhodným ľuďom.

Spomenuté negatívne vlastnosti, rysy a črty záporne zasahujú metabolizmus, nervový systém, nohy a zmyslové orgány. Neduhy utlmí napríklad modrý kremeň