VEĽKÉ ČAKROVÉ UZDRAVOVANIE

Popri fyzickom tele, ktorého sa vieme dotknúť rukami - pretože je viditeľné - existuje aj telo energetické, teda nehmotné. Voľným okom badateľné nie je, ale i napriek tomu zohráva v ľudskom živote nenahraditeľnú rolu. Od toho, ako funguje alebo nefunguje, závisí náš zdravotný stav, naša sila i vitalita. 

Okolo ľudského tela sa pohybujú špeciálne vrtule, ktoré svojím točivým pohybom vháňajú do organizmu priaznivú životnú energiu a - naopak - vypudzujú z neho vibrácie záporné a škodné. Volajú sa čakry alebo energo-centrá. Základných čakier je sedem. Platí pritom jednoduché pravidlo - keď sa energo-centrá točia, ľudské telo srší zdravím. Naopak, keď sú čakry priblokované a disharmonické, organizmus slabne a ubúda aj životná vitalita, čo môže hrať do karát chorobám rôzneho druhu.

Všetko o siedmej, teda nebeskej čakre

Všetko o šiestej, teda zmyslovej čakre

Všetko o piatej, teda krčnej čakre

Všetko o štvrtej, teda srdcovej čakre

Všetko o tretej, teda solárnej čakre

Všetko o druhej teda sakrálnej čakre

Všetko o prvej, teda základnej čakre